Tilbage
Cyber security uddannelse og software | MetaCompliance

Produkter

Oplev vores pakke af personlige Security Awareness Training-løsninger, der er designet til at styrke og uddanne dit team mod moderne cybertrusler. Fra politikstyring til phishing-simulationer - vores platform udstyrer din arbejdsstyrke med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at beskytte din organisation.

eLearning om cyber security

Cyber Security eLearning for at udforske vores prisvindende eLearning-bibliotek, der er skræddersyet til alle afdelinger

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Planlæg din årlige oplysningskampagne med et par klik

Simulering af phishing

Stop phishing-angreb i deres spor med prisvindende phishing-software

Forvaltning af politikker

Centraliser dine politikker ét sted, og håndter politikkernes livscyklus uden besvær

Forvaltning af privatlivets fred

Styr, overvåg og administrer nemt overholdelse

Håndtering af hændelser

Tag kontrol over interne hændelser og afhjælp det, der betyder noget

Tilbage
Industri

Industrier

Udforsk alsidigheden af vores løsninger på tværs af forskellige brancher. Fra den dynamiske teknologisektor til sundhedssektoren kan du dykke ned i, hvordan vores løsninger skaber bølger på tværs af flere sektorer. 


Finansielle tjenesteydelser

Skab en første forsvarslinje for finansielle serviceorganisationer

Regeringer

En go-to-løsning til sikkerhedsbevidsthed for regeringer

Virksomheder

En løsning til træning af sikkerhedsbevidsthed i store virksomheder

Fjernarbejdere

Indlejr en kultur af sikkerhedsbevidsthed - også derhjemme

Uddannelsessektoren

Engagerende træning i sikkerhedsbevidsthed for uddannelsessektoren

Sundhedspersonale

Se vores skræddersyede sikkerhedsoplysning til sundhedspersonale

Teknisk industri

Forandring af sikkerhedsbevidsthedstræning i teknologibranchen

Overholdelse af NIS2

Støt dine Nis2-krav med initiativer til bevidstgørelse om cybersikkerhed

Tilbage
Ressourcer

Ressourcer

Fra plakater og politikker til ultimative vejledninger og casestudier - vores gratis awareness-aktiver kan bruges til at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation.

Cybersikkerhed for dummies

En uundværlig ressource til at skabe en kultur af cyberbevidsthed

Dummies guide til cybersikkerhed Elearning

Den ultimative guide til implementering af effektiv e-learning om cybersikkerhed

Den ultimative guide til phishing

Uddan medarbejderne i, hvordan man opdager og forebygger phishing-angreb

Gratis oplysningsplakater

Download disse gratis plakater for at øge medarbejdernes årvågenhed

Politik til bekæmpelse af phishing

Skab en sikkerhedsbevidst kultur og skab bevidsthed om cybersikkerhedstrusler

Casestudier

Hør, hvordan vi hjælper vores kunder med at skabe positiv adfærd i deres organisationer

A-Z-terminologi om cybersikkerhed

En ordliste med uundværlige termer inden for cybersikkerhed

Cybersikkerhed adfærdsmæssig modenhedsmodel

Auditér din awareness-træning og benchmark din organisation i forhold til best practice

Gratis ting

Download vores gratis Awareness Assets for at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation

Tilbage
MetaCompliance | Cyber security uddannelse for medarbejdere

Om

Med over 18 års erfaring på markedet for cybersikkerhed og compliance leverer MetaCompliance en innovativ løsning til automatisering af medarbejdernes informationssikkerhedsbevidsthed og hændelseshåndtering. MetaCompliance-platformen blev skabt for at imødekomme kundernes behov for en enkelt, omfattende løsning til at håndtere de menneskelige risici omkring cybersikkerhed, databeskyttelse og compliance.

Hvorfor vælge os?

Lær, hvorfor Metacompliance er den betroede partner til træning i sikkerhedsbevidsthed

Specialister i medarbejderengagement

Vi gør det lettere at engagere medarbejderne og skabe en kultur med cyberbevidsthed

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Automatiser nemt træning i sikkerhedsbevidsthed, phishing og politikker på få minutter

Lederskab

Mød MetaCompliance-ledelsesteamet

MetaBlog

Bliv informeret om emner inden for cybersikkerheds-awareness-træning og begræns risikoen i din organisation.

Personalisering: Nøglen til et succesfuldt træningsprogram i sikkerhedsbevidsthed

Personalisering af et vellykket træningsprogram i sikkerhedsbevidsthed

om forfatteren

Del dette indlæg

Ifølge Check Point er de globale ugentlige cyberangreb steget med 7% i 1. kvartal 2023 sammenlignet med samme periode sidste år, og hver virksomhed udsættes i gennemsnit for 1248 angreb om ugen. Som følge heraf er Security Awareness Training blevet en afgørende komponent i enhver omfattende cybersikkerhedsstrategi. 

Men det er ikke længere nok at bruge en one-size-fits-all-tilgang til uddannelse. Medarbejderne har forskellige jobroller, ansvarsområder og trusselseksponeringer, hvilket kræver skræddersyede cybersikkerhedstræningsprogrammer. 

I denne blog vil vi undersøge vigtigheden af at personalisere Security Awareness Training for at imødegå de unikke trusler, som medarbejderne står over for, baseret på deres jobroller, afdelinger, læringspræferencer og ansvarsområder.

Forståelse af medarbejderlandskabet 

Enhver organisation består af en mangfoldig arbejdsstyrke, hvor medarbejderne har forskellige jobroller og ansvarsområder. Hver medarbejdergruppe har sin egen eksponering for cybersikkerhedsrisici. For eksempel er de udfordringer, som IT-administratorer står over for, forskellige fra dem, som salgsrepræsentanter eller HR-medarbejdere står over for. Ved at forstå de specifikke trusler, som forskellige medarbejdersegmenter står over for, kan organisationer designe målrettede træningsprogrammer, der adresserer deres unikke sårbarheder.

Afdelingsspecifik træning 

Forskellige afdelinger i en organisation håndterer forskellige typer data og udfører specifikke opgaver. Ved at skræddersy Security Awareness Training til de enkelte afdelingers behov kan medarbejderne udvikle den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at beskytte de kritiske aktiver, de håndterer. Finansafdelinger kan f.eks. have brug for træning i at genkende phishing-forsøg i forbindelse med finansielle transaktioner, mens marketingteams kan fokusere på at beskytte konti på sociale medier mod uautoriseret adgang.

Rollebaseret træning 

Inden for hver afdeling har medarbejderne forskellige jobroller og ansvarsområder. Hvis man tilpasser Security Awareness Training til disse roller, øger man effektiviteten. For eksempel kan medarbejdere med administrative adgangsrettigheder have brug for mere dybdegående træning i passwordsikkerhed og adgangskontrol, mens frontlinjemedarbejdere kan have brug for vejledning i sikre browsingvaner og identifikation af social engineering-forsøg. Ved at skræddersy træning til specifikke jobroller giver organisationer medarbejderne den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at udføre deres opgaver sikkert.

Håndtering af unikke trusselslandskaber

Trusselsbilledet kan variere på tværs af brancher og organisationer. Skræddersyet Security Awareness Training tager højde for de specifikke trusler, som en organisation står over for, baseret på dens branche, størrelse og geografiske placering. For eksempel kan sundhedsorganisationer fokusere på at beskytte patientjournaler og overholde lovkrav, mens e-handelsvirksomheder kan prioritere at beskytte kundernes betalingsoplysninger og forhindre onlinesvindel. Ved at tilbyde kontekstspecifik træning får medarbejderne en dybere forståelse af de risici, de står over for i dagligdagen, og de får mulighed for at opdage cybertrusler.

Personalisering af træning 

Medarbejdere lærer og fastholder information forskelligt. Nogle foretrækker interaktive workshops, mens andre kan have gavn af online-moduler eller simulerede phishing-øvelser. Ved at tilbyde en række forskellige træningsformater kan organisationer imødekomme forskellige læringspræferencer og engagere medarbejderne mere effektivt. Personalisering omfatter også timingen og hyppigheden af træningen, hvilket sikrer, at medarbejderne får den nødvendige viden uden at blive overvældet af deres arbejdsbyrde.

Lokaliseret læring

Ved at skræddersy træningsindholdet til den lokale kontekst, herunder sprog, kulturelle normer og regionale cybertrusler, kan organisationer forbedre relevansen og effektiviteten af træningen. Medarbejderne er mere tilbøjelige til at være opmærksomme, fastholde information og anvende best practices for sikkerhed, når de kan relatere dem til deres egne erfaringer og arbejdsmiljøer. Det hjælper også med at bygge bro over eventuelle sproglige eller kulturelle barrierer og giver medarbejderne mulighed for at blive aktive deltagere i beskyttelsen af organisationens følsomme oplysninger og aktiver.

Personlige læringspræferencer

Når det kommer til uddannelse, har medarbejderne forskellige præferencer og læringsstile. At anerkende og imødekomme disse forskellige præferencer er afgørende for effektiv Security Awareness Training. Ved at tilbyde en række forskellige eLearning-formater og -platforme kan organisationer imødekomme deres medarbejderes individuelle behov. Det øger ikke kun engagementet og motivationen, men forbedrer også fastholdelsen af viden og anvendelsen af sikkerhedspraksis. Fleksibilitet og valgmuligheder i eLearning giver medarbejderne mulighed for at vælge de metoder, der passer til dem, hvilket resulterer i en mere personlig og effektiv læringsoplevelse generelt. 

At skræddersy Security Awareness Training til medarbejdernes specifikke trusler, jobroller, afdelinger og ansvarsområder er afgørende for at opbygge en robust cybersikkerhedskultur i en organisation. Ved at adressere de unikke udfordringer, som forskellige medarbejdergrupper står over for, kan organisationer sætte deres arbejdsstyrke i stand til at afbøde trusler effektivt og blive en aktiv forsvarslinje mod cyberangreb. At investere i personlig Security Awareness Training er en investering i organisationens overordnede sikkerhed og fremmer en kultur af årvågenhed og ansvar på alle niveauer.

Cyber Security Awareness for Dummies | Uddannelse i sikkerhedsbevidsthed for tredjepartsleverandører

Andre artikler om Cyber Security Awareness Training, som du måske finder interessante