Tillbaka
Utbildning och programvara för cybersäkerhet för företag | MetaCompliance

Produkter

Upptäck vårt utbud av skräddarsydda lösningar för utbildning i säkerhetsmedvetenhet, utformade för att stärka och utbilda ditt team mot moderna cyberhot. Från policyhantering till phishing-simuleringar - vår plattform förser din personal med de kunskaper och färdigheter som behövs för att skydda din organisation.

Cyber security eLearning

Cyber Security eLearning för att utforska vårt prisbelönta eLearning-bibliotek, skräddarsytt för varje avdelning

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Planera din årliga medvetenhetskampanj med några få klick

Simulering av nätfiske

Stoppa nätfiskeattacker i deras spår med prisbelönt programvara för nätfiske

Förvaltning av politik

Samla dina policyer på ett ställe och hantera policyernas livscykler på ett enkelt sätt

Förvaltning av sekretess

Kontrollera, övervaka och hantera efterlevnad med enkelhet

Hantering av incidenter

Ta kontroll över interna incidenter och åtgärda det som är viktigt

Tillbaka
Industri

Industrier

Utforska mångsidigheten hos våra lösningar inom olika branscher. Från den dynamiska tekniksektorn till sjukvården - ta del av hur våra lösningar skapar vågor i flera sektorer. 


Finansiella tjänster

Skapa en första försvarslinje för organisationer inom finansiella tjänster

Regeringar

En Go-To-lösning för säkerhetsmedvetenhet för myndigheter

Företag

En lösning för utbildning i säkerhetsmedvetande för stora företag

Arbetstagare på distans

Skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet - även i hemmet

Utbildningssektorn

Engagerande utbildning i säkerhetsmedvetenhet för utbildningssektorn

Arbetstagare inom hälso- och sjukvården

Se vår skräddarsydda säkerhetsmedvetenhet för anställda inom hälso- och sjukvården

Teknikindustrin

Förändrad utbildning i säkerhetsmedvetenhet inom teknikindustrin

Överensstämmelse med NIS2

Stöd era krav på efterlevnad av Nis2 med initiativ för ökad medvetenhet om cybersäkerhet

Tillbaka
Resurser

Resurser

Från affischer och policyer till ultimata guider och fallstudier, våra kostnadsfria medvetenhetstillgångar kan användas för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet inom din organisation.

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

En oumbärlig resurs för att skapa en kultur av cybermedvetenhet

Dummies guide till cybersäkerhet Elearning

Den ultimata guiden för att implementera effektiv cybersäkerhet Elearning

Ultimat guide till nätfiske

Utbilda medarbetarna i hur man upptäcker och förhindrar nätfiskeattacker

Gratis affischer för medvetenhet

Ladda ner dessa kostnadsfria affischer för att öka medarbetarnas vaksamhet

Policy mot nätfiske

Skapa en säkerhetsmedveten kultur och öka medvetenheten om hot mot cybersäkerheten

Fallstudier

Hör hur vi hjälper våra kunder att skapa positiva beteenden i sina organisationer

Terminologi för cybersäkerhet A-Z

En ordlista över termer inom cybersäkerhet som du måste känna till

Cybersäkerhet beteende mognadsmodell

Granska din utbildning i medvetenhet och jämför din organisation med bästa praxis

Gratis saker

Ladda ner våra kostnadsfria verktyg för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet i din organisation

Tillbaka
MetaCompliance | Utbildning och programvara för cybersäkerhet för anställda

Om

Med 18+ års erfarenhet av marknaden för cybersäkerhet och efterlevnad erbjuder MetaCompliance en innovativ lösning för personalens medvetenhet om informationssäkerhet och automatisering av incidenthantering. MetaCompliance-plattformen skapades för att möta kundernas behov av en enda, heltäckande lösning för att hantera de mänskliga riskerna kring cybersäkerhet, dataskydd och efterlevnad.

Varför välja oss

Lär dig varför Metacompliance är den betrodda partnern för utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Specialister på medarbetarengagemang

Vi gör det enklare att engagera medarbetarna och skapa en kultur av cybermedvetenhet

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Automatisera utbildning i säkerhetsmedvetenhet, nätfiske och policyer på några minuter

Ledarskap

Möt MetaCompliance Leadership Team

MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Personanpassning: Nyckeln till ett framgångsrikt utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet

Personalisering Framgångsrikt utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet

om författaren

Dela detta inlägg

Enligt Check Point ökade de globala veckovisa cyberattackerna med 7% under Q1 2023 jämfört med samma period förra året, och varje företag utsattes i genomsnitt för 1248 attacker per vecka. Därför har utbildning i säkerhetsmedvetenhet blivit en avgörande komponent i alla heltäckande cybersäkerhetsstrategier. 

Men det räcker inte längre med en utbildning som passar alla. Medarbetarna har olika arbetsroller, ansvarsområden och hotbilder, vilket kräver skräddarsydda utbildningsprogram för cybersäkerhet. 

I den här bloggen kommer vi att utforska vikten av att anpassa utbildningen i säkerhetsmedvetande för att hantera de unika hot som de anställda står inför baserat på deras arbetsroller, avdelningar, inlärningspreferenser och ansvarsområden.

Förståelse för medarbetarlandskapet 

Varje organisation har en mångsidig personalstyrka, med anställda som har olika arbetsroller och ansvarsområden. Varje medarbetargrupp är på olika sätt exponerad för cybersäkerhetsrisker. De utmaningar som IT-administratörer ställs inför skiljer sig till exempel från dem som säljrepresentanter eller HR-personal ställs inför. Genom att förstå de specifika hot som olika medarbetarsegment står inför kan organisationer utforma riktade utbildningsprogram som tar itu med deras unika sårbarheter.

Avdelningsspecifik utbildning 

Olika avdelningar inom en organisation hanterar olika typer av data och utför specifika uppgifter. Genom att skräddarsy utbildningen i säkerhetsmedvetenhet efter varje avdelnings behov kan medarbetarna utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att skydda de kritiska tillgångar de hanterar. Till exempel kan ekonomiavdelningar behöva utbildning i att känna igen phishing-försök i samband med finansiella transaktioner, medan marknadsföringsteam kan fokusera på att skydda konton på sociala medier från obehörig åtkomst.

Rollbaserad utbildning 

Inom varje avdelning har medarbetarna olika arbetsroller och ansvarsområden. Genom att anpassa utbildningen i säkerhetsmedvetenhet till dessa roller blir den mer effektiv. Till exempel kan anställda med administrativa behörigheter behöva mer djupgående utbildning om lösenordssäkerhet och åtkomstkontroll, medan anställda i frontlinjen kan behöva vägledning om säkra surfvanor och identifiering av försök till social ingenjörskonst. Genom att skräddarsy utbildningen för specifika arbetsroller ger organisationerna medarbetarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Hantering av unika hotbilder

Hotbilden kan variera mellan olika branscher och organisationer. Skräddarsydd utbildning i säkerhetsmedvetenhet tar hänsyn till de specifika hot som en organisation står inför baserat på dess bransch, storlek och geografiska läge. Sjukvårdsorganisationer kan till exempel fokusera på att skydda patientjournaler och uppfylla lagstadgade krav, medan e-handelsföretag kan prioritera att skydda kundernas betalningsinformation och förhindra bedrägerier online. Genom att tillhandahålla kontextspecifik utbildning får medarbetarna en djupare förståelse för de risker de möter dagligen och får möjlighet att upptäcka cyberhot.

Personanpassning av utbildningen 

Medarbetare lär sig och behåller information på olika sätt. Vissa föredrar interaktiva workshops, medan andra kan dra nytta av onlinemoduler eller simulerade phishing-övningar. Genom att erbjuda en mängd olika utbildningsformat kan organisationer tillgodose olika inlärningspreferenser och engagera medarbetarna mer effektivt. Personanpassningen gäller även tidpunkten och frekvensen för utbildningen, så att medarbetarna får den kunskap de behöver utan att deras arbetsbörda blir för stor.

Lokaliserat lärande

Genom att anpassa utbildningsinnehållet till den lokala kontexten, inklusive språk, kulturella normer och regionala cyberhot, kan organisationer förbättra utbildningens relevans och effektivitet. Medarbetarna är mer benägna att uppmärksamma, behålla information och tillämpa bästa praxis för säkerhet när de kan relatera dem till sina egna erfarenheter och arbetsmiljöer. Det hjälper också till att överbrygga eventuella språkliga eller kulturella hinder och ger medarbetarna möjlighet att bli aktiva deltagare i att skydda organisationens känsliga information och tillgångar.

Personliga preferenser för lärande

När det gäller utbildning har medarbetarna olika preferenser och inlärningsstilar. Att känna igen och ta hänsyn till dessa olika preferenser är avgörande för en effektiv utbildning i säkerhetsmedvetenhet. Genom att erbjuda en mängd olika format och plattformar för eLearning kan organisationer tillgodose sina medarbetares individuella behov. Detta ökar inte bara engagemanget och motivationen, utan förbättrar också kunskapsbevarandet och tillämpningen av säkerhetsrutiner. Genom att erbjuda flexibilitet och alternativ inom eLearning kan medarbetarna välja de metoder som passar dem bäst, vilket leder till en mer personlig och effektiv inlärningsupplevelse. 

Att anpassa utbildningen i säkerhetsmedvetenhet till medarbetarnas specifika hot, arbetsroller, avdelningar och ansvarsområden är avgörande för att bygga en robust cybersäkerhetskultur inom en organisation. Genom att ta itu med de unika utmaningar som olika medarbetargrupper står inför kan organisationer ge sin personal möjlighet att effektivt mildra hot och bli en aktiv försvarslinje mot cyberattacker. Att investera i personlig utbildning i säkerhetsmedvetenhet är en investering i organisationens övergripande säkerhetsläge och främjar en kultur av vaksamhet och ansvarstagande på alla nivåer.

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet för tredjepartsleverantörer

Andra artiklar om utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet som du kanske finner intressanta