Førende fødevareleverandør mindsker risikoen for overholdelse af reglerne med Policy Management Software

September 25, 2014
Forvaltning af politikker

Karro Food Group er en af de førende leverandører af svinekød og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Karro har opnået et fantastisk ry for produkter af høj kvalitet og har etableret stærke forbindelser til landbruget i hele landet. Karro opererer fra ni steder i England, Skotland og Nordirland med hovedkvarter i Malton i North Yorkshire. Karro Food Groups svinekød spises af millioner af forbrugere hvert år og sælges i hele Det Forenede Kongerige af førende detailhandlere, herunder Tesco, The Co-operative og Sainsbury's.

Under udarbejdelsen af kravene sammen med teamet hos Metacompliance udtalte IT Security Officer John Cooper fra Karro, at han gerne ville have et system til styring af overholdelse og politikker, der ville give ham mulighed for at "involvere alle medarbejdere mere i den måde, virksomheden fungerer på, og give dem indsigt i begrundelsen for virksomhedens politikker og retningslinjer".

Ændringer i lovgivningen er en almindelig foreteelse i et samfund, der er meget følsomt over for fødevarestandarder og overholdelse af reglerne. Disse regelmæssige ændringer kombineret med en geografisk spredt brugerbase er lig med en betydelig udfordring for fødevareindustrien med hensyn til overholdelse og styring.

Brugernes bevidsthed om it-sikkerhed og overholdelse af reglerne er et centralt krav. Karro Food Group havde brug for et system, der "gjorde det muligt for brugerne at blive undervist i ændringer i politikken, så snart de er offentliggjort, gennem en proces med e-learning på skærmen i stedet for at skulle deltage i regelmæssige kurser". Dette gør det lettere at implementere den opgave, der er forbundet med at styre brugernes bevidsthed, i alle regionerne, og det er yderst omkostningseffektivt.

"Fødevareindustrien er stærkt reguleret og stærkt automatiseret", sagde Robert O'Brien, administrerende direktør hos Metacompliance. "Virkningerne af en hændelse bliver meget synlige i samfundet i betragtning af vores gensidige afhængighed af fødevareproducenterne. Karro Food Group er forpligtet til at overholde de højeste standarder og tager sine medarbejderes bevidsthed om overholdelse af reglerne alvorligt. Implementeringen af Metacompliance er vigtig i sin vilje til at automatisere gentagne compliance-aktiviteter ved hjælp af den bedste software i klassen".

Metacompliances integrerede pakke af software til styring, risiko og overholdelse (GRC) gør det muligt at generere rapporter til Karro for at bevise, at alle medarbejdere har accepteret og forstået lovgivning og virksomhedens procedurer og politikker.

"Det giver virksomheden mulighed for at vise, at vi tager HR- og IKT-politikker alvorligt og er forpligtet til at holde os ajour med ændringer i lovgivningen", siger John Cooper, IT Security Officer hos Karro.

Om MetaCompliance

Metacompliance har en klar vision om at gøre compliance og it-sikkerhed lettere for organisationer. Softwaren kan sikre, at alle medarbejdere deltager aktivt i initiativer til overholdelse af regler, f.eks. politikker, eLearning og undersøgelser, hvilket mindsker risikoen for compliance-hændelser og de dermed forbundne bøder. Softwaren kan bruges til at demonstrere, at medarbejderne forstår indhold som f.eks. politikker ved at blive testet med spørgsmål. Ved at øge brugernes deltagelse i kampagner om overholdelse og IT-sikkerhed får man revisionsoplysninger til at generere rapporter, som gør det muligt for organisationen at påvise sin "omsorgspligt" over for tilsynsmyndighederne.

© 2013 Metacompliance Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Metacompliance og Metacompliance-logoet er registrerede varemærker tilhørende Metacompliance i Den Europæiske Union og i andre lande. Andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.