Ledande livsmedelsleverantör minskar risken för efterlevnad med programvara för hantering av policyer

25 september 2014
Förvaltning av politiken

Karro Food Group är en av de ledande leverantörerna av griskött och sysselsätter cirka 3 000 personer. Karro har skaffat sig ett fantastiskt rykte för högkvalitativa produkter och har etablerat starka jordbruksförbindelser över hela landet. Karro bedriver verksamhet från nio anläggningar i England, Skottland och Nordirland med huvudkontor i Malton, North Yorkshire. Karro Food Groups griskött äts av miljontals konsumenter varje år och säljs i hela Storbritannien av ledande detaljhandlare, däribland Tesco, The Co-operative och Sainsbury's.

Under utarbetandet av kraven tillsammans med Metacompliance-teamet uppgav IT-säkerhetsansvarig John Cooper på Karro att han ville ha ett system för hantering av efterlevnad och policyer som skulle göra det möjligt för honom att "få alla anställda att bli mer involverade i hur företaget fungerar och ge insikt i resonemanget bakom företagets policyer och riktlinjer".

Ändringar av regler och lagar är vanliga i ett samhälle som är mycket känsligt för livsmedelsstandarder och efterlevnad. Denna regelbundna förändring i kombination med en geografiskt spridd användarbas innebär en betydande utmaning för livsmedelsindustrin när det gäller efterlevnad och styrning.

Användarnas medvetenhet om IT-säkerhet och efterlevnad är ett centralt krav. Karro Food Group behövde ett system som "gjorde det möjligt för användarna att få information om ändringar i policyn så snart de publicerats genom en process med e-lärande på skärmen i stället för att behöva delta i regelbundna utbildningskurser". Detta gör det lättare att sprida uppgiften att hantera användarnas medvetenhet i alla regioner och det är extremt kostnadseffektivt.

"Livsmedelsindustrin är starkt reglerad och mycket automatiserad", säger Robert O'Brien, VD för Metacompliance. "Konsekvenserna av en incident blir mycket uppmärksammade i samhället med tanke på vårt ömsesidiga beroende av livsmedelstillverkarna. Karro Food Group har åtagit sig att följa de högsta standarderna och tar sina anställdas medvetenhet om efterlevnad på allvar. Användningen av Metacompliance är betydelsefull i sin beslutsamhet att automatisera repetitiva aktiviteter för efterlevnad med hjälp av den bästa programvaran i klassen".

Med Metacompliances integrerade uppsättning programvara för styrning, risk och efterlevnad (GRC) kan Karro Food Food Food Group generera rapporter för att bevisa att alla anställda har godkänt och förstått lagstiftning och företagets rutiner och policyer.

"Det gör det möjligt för företaget att visa att vi tar HR- och IKT-politiken på allvar och att vi är fast beslutna att hålla oss uppdaterade om lagändringar", säger John Cooper, IT-säkerhetsansvarig på Karro.

Om MetaCompliance

Metacompliance har en tydlig vision om att göra efterlevnad och IT-säkerhet enklare för organisationer. Programvaran kan säkerställa att all personal aktivt deltar i initiativ för efterlevnad, t.ex. policyer, eLearning och undersökningar, och på så sätt minska risken för incidenter i samband med efterlevnad och därmed sammanhängande böter. Programvaran kan användas för att visa att personalen förstår innehåll, t.ex. policyer, genom att testas med frågor. Genom att öka användarnas deltagande i kampanjer för efterlevnad och IT-säkerhet får man revisionsinformation för att generera rapporter som gör det möjligt för organisationen att visa sin "omsorgsplikt" gentemot tillsynsmyndigheterna.

© 2013 Metacompliance Limited. Alla rättigheter förbehållna. Metacompliance och Metacompliance-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Metacompliance i Europeiska unionen och i andra länder. Andra varumärken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive ägare.