Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Paikallisen tietoturvatietoisuuskoulutuksen kolme etua

paikallinen tietoturvatietoisuuskoulutus

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Jotta tietoturvatietoisuuden koulutusohjelma olisi tehokas, koulutus on suunnattava paikallisesti, jotta se kiinnittäisi kaikkien työntekijöiden huomion.

Englanti on perinteisesti ollut teknologian kieli yksinkertaisesti siksi, että Piilaakso on vaikuttanut siihen jo varhain Yhdysvalloissa. Olemme kuitenkin kulkeneet pitkän matkan noista alkuajoista, ja nykyään teknologia on maailmanlaajuista. 

On yleisesti todettu, että turvallisuustietoisuuskoulutuksen tekeminen hauskaksi on olennaisen tärkeää. Tehokkaaseen tietoturvatietoisuuskoulutukseen kuuluu kuitenkin muutakin kuin hauskanpitoa ja leikkiä.

Ihmiset tarvitsevat kontekstia ja yhteyksiä paikallisella tasolla. Ihmiset syntyvät kulttuureihin ja elävät niissä. Nämä kulttuurit vaikuttavat merkittävästi siihen, miten näemme maailman ja olemme vuorovaikutuksessa sen kanssa: kulttuurit ja paikat muokkaavat meitä yksilöinä. Kulttuuri antaa tietoa, vaikuttaa ja käsittää koko yhteiskunnan piirteet, historian ja kielen.

Paikallisen lähestymistavan sisällyttäminen tietoturvatietoisuuskoulutusohjelmaan on hyvä ajatus; tässä on kolme syytä tähän.

Kolme syytä käyttää paikallista tietoturvatietoisuuskoulutusta

Turvallisuustietoisuuskoulutus on tehokkainta silloin, kun se sitouttaa henkilöstöä. Sitouttaminen ei kuitenkaan ole yhden koon mukainen skenaario. Sitouttaminen edellyttää yhdistelmää kontekstisidonnaisia, yksilöllisiä ja hauskoja skenaarioita.

Jos organisaatiollasi on maailmanlaajuista työvoimaa, sinun on mietittävä, miten se saadaan parhaiten sitoutettua. Esimerkiksi tietoturvatietoisuuskoulutusohjelma, jossa ei oteta huomioon englantia taitamattomia tai muista kulttuureista tulevia työntekijöitä, voi olla puutteellinen, ja tuloksena on puutteita tietoverkkoturvallisuustietoisuudessa, mikä saattaa vaarantaa yrityksesi.

Seuraavassa on kolme etua, joita tietoturvatietoisuuskoulutuksen lokalisoinnilla on:

Paikallista sisältö, jotta työntekijät saadaan paremmin sitoutettua

Organisaatiosi voi olla suuri, monikansallinen yritys tai osa laajempaa, maailmanlaajuista toimitusketjua; jos näin on, sinulla on todennäköisesti työntekijöitä tai alihankkijoita eri maista ympäri maailmaa. Monet saattavat myös olla englantia osaamattomia tai käyttää englantia toisena kielenä. Siksi kaikki koulutus, myös tietoturvatietoisuuskoulutus, on parasta järjestää oppijan äidinkielellä.

Kyberturvallisuuskoulutusohjelman suunnittelun alkuvaiheessa tee inventaario yleisösi paikkakunnasta:

  • Missä maissa työntekijäsi asuvat?
  • Mitä kieliä puhutaan?
  • Onko olemassa erityisiä kulttuurinormeja, jotka voivat vaikuttaa kieleen ja siihen, miten työntekijät ovat vuorovaikutuksessa tekniikan kanssa?

Vastaukset auttavat rakentamaan tehokkaamman koulutusohjelman. Esimerkiksi MetaCompliance Security Awareness Training -alusta on saatavilla yli 40 kielellä, ja lisää on suunnitteilla. Tämän runsaan lokalisointituen ansiosta lokalisoidun turvallisuuskoulutussisällön tuottaminen on helpompaa. Se myös sitouttaa työntekijät todennäköisemmin kehittyneisiin tietoturvatietoisuuskoulutusalustoihin rakennettujen hauskojen ja leikkisien pelien ohella.

Paikallistettu sisältö auttaa estämään kohdennettuja verkkohyökkäyksiä

Tietojenkalasteluhyökkäykset ja muut sosiaalisen manipuloinnin hyökkäykset toimivat parhaiten silloin, kun niihin liittyy kohdennettua oppimista. Esimerkiksi phishing-sähköpostiviestit, jotka kohdistuvat tiettyyn työntekijän rooliin, kuten henkilöstöhallintoon tai kirjanpitoon, kirjoitetaan siten, että ne kiinnittävät kyseisen henkilön huomion käyttämällä erityistä kieltä ja sisältöä.

BEC-hyökkäykset (Business Email Compromise) ovat tunnettuja siitä, että niissä käytetään rooleja ja kohdistetaan hyökkäykset yksilöihin käyttämällä sellaista yleistä kieltä, jota he odottavat sähköpostissa. Samoin tietyssä maassa asuviin ihmisiin kohdistuva huijari laatii phishing-sähköpostin kyseisen maan kielellä.

Phishing-sähköposteja ei ole luotu vain englanninkielisille. Muilla kielillä kuin englanniksi lähetetyt phishing-sähköpostit ovat lisääntyneet. Googlen ja Stanfordin yliopiston tutkimus todistaa tämän. Tutkimuksessa tarkasteltiin 1,2 miljardia sähköpostipohjaista phishing- ja haittaohjelmahyökkäystä Gmailin käyttäjiä vastaan. Muiden kuin englantia puhuvien maiden käyttäjiin kohdistuvat huijarit käyttävät usein kyseisen maan äidinkieltä. Yksi tutkimuksen räikeimmistä esimerkeistä oli, että 78 prosenttia japanilaisiin käyttäjiin kohdistuneista phishing-sähköpostiviesteistä oli laadittu japanin kielellä.

Jos loppukäyttäjät käsittelevät paikallisia phishing-sähköpostiviestejä, phishing-simulaatioiden ja -koulutuksen tulisi heijastaa tätä. Työntekijöiden kielellä järjestetty paikallinen koulutus opettaa heidät todennäköisemmin ja menestyksekkäämmin tietomurtajien temppuihin.

Äidinkieliset sähköpostit voivat ohittaa tekniset toimenpiteet

Sähköpostin ja verkkosisällön suodattimet on määritetty havaitsemaan haitalliset linkit tai liitetiedostot tai estämään siirtyminen väärennetyille verkkosivustoille. Ne tekevät tämän yleensä laatimalla estolistoja tai etsimällä tunnettuja sanoja, joita käytetään phishing-sähköposteissa.

Nämä toimenpiteet perustuvat yleensä englannin kieleen. Äidinkieliset phishing-sähköpostiviestit ohittavat todennäköisemmin tämän teknisen toimenpiteen, koska suodatusjärjestelmää ei ole asennettu käsittelemään muita kuin englanninkielisiä phishing-hyökkäyksiä.

Lisäämällä äidinkielen tuen tietoturvatietoisuuskoulutusohjelmaan voit varmistaa, että äidinkieliset sähköpostit, jotka kiertävät tekniikan havaitsemisen, eivät kiertää ihmisen havaitsemista.

Äidinkielen tietoturvatietoisuuskoulutus tarjoaa ihmiskeskeistä turvallisuutta

Paikallisen kyberturvallisuuskoulutuksen käyttäminen on osa laajempaa ihmiskeskeistä lähestymistapaa tietoturvaan. Ottamalla käyttöön loppukäyttäjien kielellä lokalisoituja, ihmislähtöisiä koulutusohjelmia organisaatiosi sitouttaa työntekijät tehokkaammin koulutukseen.

Organisaatiosi hyötyy tästä, sillä sen työntekijät ovat paremmin perillä asioista ja ymmärtävät, miten verkkorikolliset manipuloivat heidän käyttäytymistään. Viime kädessä tämä vähentää yrityksesi riskiä ja estää verkkohyökkäykset.

Kielellä on väliä, ja kaikki taktiikat, jotka parantavat työntekijöiden sitoutumista tietoturvatietoisuuskoulutusmateriaaleihin, ovat olennaisen tärkeitä turvallisuuskulttuurin luomisessa ja tietoverkkohyökkäysten rynnistyksen torjumisessa eri toimialoilla ja kaikkialla maailmassa.

Kolmannen osapuolen toimittajan tietoturvatietoisuuskoulutus

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.