Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kyberpuolustuksen vahvistaminen korkea-asteen koulutuksessa

Turvallisuustietoisuuskoulutus korkeakouluille

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

DSIT:n viimeaikaisten raporttien mukaan 85 prosenttia korkeakouluista on kokenut tietoturvaloukkauksia tai -hyökkäyksiä viimeisten 12 kuukauden aikana.

Turvallisuustietoisuuskoulutus on tärkeä osa vankkaa puolustusstrategiaa. Korkea-asteen oppilaitokset joutuvat kuitenkin usein kamppailemaan rajallisen ajan ja resurssien kanssa, jolloin kyberturvallisuustoimenpiteille jää vain vähän tilaa.

Tilanteen vakavuutta lisää se, että tietomurtojen aiheuttamat taloudelliset kustannukset koulutukselle ovat nousseet. Vuonna 2023 koulutusalan tietomurron keskimääräiset maailmanlaajuiset kustannukset olivat 3,65 miljoonaa dollaria.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme syitä siihen, miksi koulutusala on haavoittuvainen tietoverkkohyökkäyksille, millaisia uhkia se kohtaa ja millaisia haasteita tietoverkkoturvallisuuteen liittyy. Lisäksi perehdymme tietoturvatietoisuuskoulutuksen ratkaisevaan merkitykseen korkea-asteen koulutuksessa ja strategioihin, joilla voidaan parantaa kyberkestävyyttä.

Haavoittuvuuksien purkaminen

1. Runsaat tietoympäristöt

Yliopistot ovat arkaluonteisten tietojen säilytyspaikkoja, joihin sisältyy henkilötietoja, henkistä omaisuutta, tutkimustuloksia ja rahoitustietoja. Tämän aarrearkun turvaaminen on välttämätöntä.

2. Luottamuksen menettäminen

Tietojen katoamiseen tai paljastumiseen johtava verkkohyökkäys voi aiheuttaa vakavaa mainehaittaa, joka vaikuttaa oppilaitoksen kykyyn houkutella opiskelijoita, opettajia ja rahoitusta.

3. Toiminnan häiriöt

Onnistuneet verkkohyökkäykset voivat häiritä pääsyä opetusresursseihin, opiskelijaportaaleihin, tutkimustietokantoihin ja elintärkeisiin järjestelmiin, mikä vaikuttaa sekä oppimiseen että hallinnollisiin toimintoihin.

4. Rajallinen aika ja resurssit

Kun resurssit ovat rajalliset, kattavien ja jatkuvien tietoturvatietoisuusohjelmien toteuttamisesta tulee korkeakouluille pelottava tehtävä.

5. Henkisen omaisuuden suojaaminen

Tutkimuksen ja innovoinnin keskuksina yliopistot tuottavat huomattavaa henkistä omaisuutta, mikä tekee niistä ensisijaisia kohteita tietoverkkorikollisille.

Räätälöity tietoturvatietoisuuskoulutus korkeakouluille

Koska tietoverkkohyökkäysten uhka kasvaa jatkuvasti, on selvää, että pelkkään teknologiaan luottaminen ei riitä suojautumiseen juonittelevilta järjestelmiltä. Vuonna 2023 tietomurron keskimääräiset kustannukset olivat maailmanlaajuisesti hälyttävät 4,45 miljoonaa dollaria, ja 82 prosenttia näistä tapauksista johtui inhimillisestä virheestä. Tämä korostaa, että tarvitaan kohdennettuja tietoturvatietoisuuskoulutusaloitteita, joilla puututaan inhimilliseen tekijään tietoverkkoturvaloukkauksissa.

Vuoden 2022 maailmanlaajuinen kyberturvallisuustutkimus korostaa, että 87 prosenttia tietoturvajohtajista (CISO) on yhtä mieltä siitä, että tehokasta tietoturvaa ei voida saavuttaa ilman kattavaa koulutusta.

MetaCompliance tarjoaa henkilökohtaisen tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisun, joka on suunniteltu sitouttamaan työntekijät ja lisäämään valppautta, joka on tarpeen kyberturvallisuuden vahvistamiseksi. Toisin kuin yleisissä lähestymistavoissa, MetaCompliancen ratkaisussa tunnustetaan, että yhden koon strategia ei sovi kaikille.

Tämä räätälöity ratkaisu on räätälöity vastaamaan kunkin organisaation ainutlaatuisia vaatimuksia, ja se mukautuu tiettyihin rooleihin, vastuualueisiin ja kulttuurisiin vivahteisiin. Räätälöimällä tietoturvatietoisuuskoulutuksen tällä tavoin organisaatiot voivat muuttaa tietoverkkoturvakäyttäytymistä ja antaa työntekijöille tiedot ja taidot, jotka ovat välttämättömiä, jotta he voivat puolustautua tehokkaasti kehittyviä uhkia vastaan.

Päätelmä

Turvallisuustietoisuuskoulutus on tärkeä osa puolustuksen vahvistamista, riskien vähentämistä ja oppilaitosten eheyden turvaamista. Räätälöityjen koulutusratkaisujen omaksuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan navigoida kyberturvallisuuden monimutkaisessa ympäristössä ja edistää joustavuuden ja valppauden kulttuuria.

Lisätietoja on osoitteessa.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.