Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kyberturvallisuuskoulutus myyntitiimeille

Kyberturvallisuuskoulutus myyntitiimeille

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Myyntiosastot ovat yrityksen kasvot, jotka ovat yhteydessä asiakkaisiin, hallinnoivat arkaluonteisia tietoja ja hyödyntävät teknologia-alustoja. Tietoverkkouhkien yleistyessä ja kehittyessä nämä osastot ovat kuitenkin suuremmassa vaarassa joutua tietoverkkohyökkäysten ja tietomurtojen kohteeksi.

Tässä artikkelissa tarkastelemme myyntiosastojen kohtaamia erityisiä haavoittuvuuksia ja uhkia sekä toimia, joita organisaatiot voivat toteuttaa räätälöidyn tietoturvakoulutuksen järjestämiseksi myyntitiimeille.

Miksi myynti Teams ovat ensisijaisia kohteita

Myyntiosastot käsittelevät suurta määrää asiakastietoja, kuten henkilötietoja, ostotottumuksia, yhteystietoja ja rahoitustietoja. Tästä arkaluonteisten tietojen joukosta tulee taloudellista hyötyä tavoittelevien tai petollista toimintaa harjoittavien tietoverkkorikollisten ensisijainen kohde.

Lisäksi suuri riippuvuus digitaalisista resursseista, kuten verkkosivustoista, CRM-järjestelmistä ja sähköpostialustoista, tekee myyntitiimit alttiiksi kyberuhille.

Tietomurto ei johda ainoastaan taloudellisiin tappioihin, vaan se vaarantaa myös arvokkaan henkisen omaisuuden ja asiakastietokannat, mikä johtaa vakaviin seurauksiin, kuten maineeseen kohdistuviin vahinkoihin, oikeudellisiin seuraamuksiin ja asiakkaiden luottamuksen menettämiseen.

Riskien ymmärtäminen

Phishing-hyökkäykset: Myynnin ammattilaiset, jotka saavat usein runsaasti sähköpostiviestejä asiakkailta ja mahdollisilta asiakkailta, ovat alttiita kohteita phishing-hyökkäyksille, joilla pyritään vaarantamaan arkaluonteisia tietoja.

Social Engineering: Myynti on luonnostaan ihmiskeskeinen ammatti, jossa ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tietoverkkorikolliset hyödyntävät myynnin ihmissuhteiden välistä luonnetta ja käyttävät sosiaalista manipulointia manipuloidakseen henkilöitä luovuttamaan luottamuksellisia tietoja. Tietoverkkorikolliset kohdistuvat aktiivisesti myynnin ammattilaisiin, koska he ylläpitävät aktiivisia digitaalisia profiileja, mikä tekee heistä ensisijaisia kohteita sosiaalisen manipuloinnin taktiikoille.

Loppupisteen haavoittuvuudet: Kun myyntitiimit ovat usein liikkeellä ja käyttävät yrityksen järjestelmiä eri laitteilla, päätelaitteiden haavoittuvuuksista tulee merkittävä huolenaihe.

Kyberturvallisuuskoulutus myyntitiimeille

Myyntitiimisi on päivittäin tekemisissä asiakkaiden yksityisten tietojen kanssa ja käsittelee niitä. Tietoturvakoulutuksen avulla työntekijäsi voivat olla ensimmäinen puolustuslinja. Koulutukseen tulisi kuulua työntekijöiden kouluttaminen uhkista, kuten haittaohjelmista, tietojenkalastelusta, sähköpostin tietoturvasta ja fyysisistä asiakirjavarkauksista.

Yhdenkokoinen lähestymistapa kyberturvallisuuskoulutukseen ei riitä organisaatiosi kyberpuolustuksen vahvistamiseen. Myyntitiimiin kohdistuvat ainutlaatuiset riskit huomioon ottaen räätälöity tietoturvatietoisuuskoulutus on strategisesti välttämätöntä. Tässä on syy tähän:

Tarkkuus erityisiin uhkiin puuttumisessa: Räätälöity koulutus mahdollistaa kohdennetun lähestymistavan, jossa käsitellään erityisiä kyberuhkia, joita myynnin ammattilaiset kohtaavat päivittäisessä toiminnassaan. Näin varmistetaan, että koulutus on relevanttia, mukaansatempaavaa ja suoraan sovellettavissa heidän tehtäviinsä.

Omistajuus ja sitoutuminen: Myyntihenkilöstön suorituskykyä mitataan yleensä tulojen, ei tietoturvatietoisuuden perusteella. Tämän vuoksi suurin osa heidän työstään kohdistuu sopimusten tekemiseen eikä haavoittuvuuksiin. Henkilökohtaistamalla koulutuskokemusta organisaatiot antavat myyntitiimille mahdollisuuden ottaa kyberturvallisuus omiin työtehtäviinsä. Tämä vastuuntunto edistää valppautta ja kannustaa ennakoiviin toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi.

Todellisen maailman skenaariot: Räätälöityyn koulutukseen voidaan sisällyttää todellisia skenaarioita, joita myyntitiimit todennäköisesti kohtaavat, ja tarjota käytännön näkemyksiä mahdollisten kyberuhkien tunnistamisesta ja lieventämisestä. Tämä käytännön kokemus parantaa heidän kykyään reagoida tehokkaasti korkean paineen tilanteissa.

Räätälöidyn koulutuksen avaintekijät

Simuloidut hyökkäykset: Simuloitujen hyökkäystensisällyttäminen koulutusohjelmaan tarjoaa käytännön kokemusta tällaisten uhkien tunnistamisesta ja niihin vastaamisesta. Nämä hyökkäykset voivat toistaa todellisia skenaarioita, jolloin myynnin ammattilaiset voivat kehittää vaistojaan, joita tarvitaan epäilyttävien sähköpostiviestien ja mahdollisten huijausten selvittämiseen.

Roolikohtaiset moduulit: Koulutussisällön räätälöinti myyntitiimin tiettyjen roolien mukaan on olennaisen tärkeää. Esimerkiksi asiakkuusjohtajat voivat kohdata erilaisia kyberturvallisuushaasteita kuin myynnin kehittämisen edustajat. Roolikohtaisten moduulien suunnittelulla varmistetaan, että jokainen myyntitiimin jäsen saa koulutusta, joka kohdistuu suoraan hänen vastuualueeseensa liittyviin riskeihin.

Integrointi yleisiin turvallisuuskäytäntöihin: Räätälöity koulutus ei saisi olla irrallinen, vaan sen pitäisi integroitua saumattomasti organisaation yleisiin kyberturvallisuuskäytäntöihin. Myyntitiimien olisi ymmärrettävä, miten heidän tehtäväkohtainen koulutuksensa liittyy laajempiin turvallisuustavoitteisiin, ja korostettava jokaisen tiimin jäsenen kollektiivista vastuuta turvallisen ympäristön ylläpitämisestä.

Päätelmä

MetaCompliancen myyntiosastoille suunnattu kyberturvallisuuskoulutus on suunniteltu huolellisesti käsittelemään juuri niitä haavoittuvuuksia ja uhkia, joita myyntitiimit kohtaavat päivittäin. Räätälöimällä koulutuksen vastaamaan myyntiammattilaisten rooleja ja vastuualueita annamme työntekijöille mahdollisuuden ottaa kyberturvallisuus omiin työtehtäviinsä ja edistää sitoutumista. Lisätietoja saat klikkaamalla tästä.

Osastot

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.