Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Phishing-simulaation parhaat käytännöt

Phishing-simulaatio

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Phishing on edelleen yleisin tietoverkkohyökkäysmuoto sen yksinkertaisuuden, tehokkuuden ja korkean tuoton vuoksi. Verizonin vuoden 2023 DBIR-tietokannan mukaan 36 prosenttia kaikista tietomurroista liittyi tietojenkalasteluun.Nykyään tapahtuvat tietojenkalasteluhyökkäykset ovat kehittyneitä, kohdennettuja ja yhä vaikeammin havaittavia.

Vähentääkseen näitä riskejä ennakoivasti organisaatiot käyttävät yhä useammin phishing-simulaatiotestejä. Nämä testit auttavat tunnistamaan haavoittuvat käyttäjät ennen kuin todelliset hyökkäykset voivat vaikuttaa toimintaan, joten ne ovat olennainen osa vankkaa verkkoturvallisuusstrategiaa.

Vaiheet onnistuneeseen Phishing Simulaatiokampanja

Phishing-simulaatiotestit on suunniteltu automatisoimaan phishing-koulutusta ja tarjoamaan oppimiskokemuksia suoraan työntekijöille. Nämä simuloidut phishing-koulutuspaketit tarjoavat realistisen näköisiä phishing-sähköposteja, jotka jäljittelevät todellisia phishing-kampanjoita. Saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn irti phishing-testistä sinun tulisi noudattaa seuraavia ohjeita:

1. Määritä perustaso:

Tietoturvaohjelman käynnistäminen edellyttää organisaation haavoittuvuuksien huolellista tutkimista. Alustavan perusarvioinnin tekeminen ilman ennakkoilmoitusta henkilöstölle antaa tarkan kuvan alttiudesta. Tästä lähtötilanteesta tulee vertailukohta myöhemmille phishing-testeille, joiden avulla organisaatiot voivat arvioida jatkuvan tietoturvatietoisuusohjelman tehokkuutta. Perustasotestin jälkeen on tärkeää kertoa henkilöstölle phishing-testin perusteet ja kertoa organisaation phishing-alttiusprosentti. Tämä avoimuus vahvistaa jatkuvan tietoturvatietoisuuskoulutuksen merkitystä.

2. Lähetä useita Phish:

Yksi yleinen sudenkuoppa on lähettää koko organisaatiolle samanaikaisesti yleinen phishing-testi. Tämä lähestymistapa voi herättää epäilyksiä käyttäjien keskuudessa, johtaa hälytyksiin ja mahdollisesti vääristää tuloksia. Tarkemman raportoinnin varmistamiseksi organisaatioiden olisi lähetettävä useita phishing-malleja eri aikoina. Tämä menetelmä mahdollistaa kattavamman arvioinnin käyttäjien tietoisuudesta ja antaa vivahteikkaan käsityksen alttiudesta erilaisille phishing-skenaarioille.

3. Seuraa oppimiskokemusta:

CISCO:n vuoden 2021 raportin hälyttävät tilastot - 86 prosenttia työntekijöistä napsauttaa phishing-linkkejä - korostavat tarvetta ennakoivaan reagointiin. Kun työntekijä lankeaa simuloituun phishing-sähköpostiviestiin, tapauksen muuttaminen positiiviseksi oppimiskokemukseksi on ensiarvoisen tärkeää. Klikkauspisteen oppimisen toteuttaminen antaa käyttäjille mahdollisuuden saada tietoa virheistään, ymmärtää phishing-sähköposteihin liittyvät vaarat ja sitoutua opetuksellisiin elementteihin, kuten varoitusilmoituksiin, asiaankuuluviin infografiikkoihin tai kyselyihin. Tämä lähestymistapa muuttaa jokaisen tapauksen mahdollisuudeksi jatkuvaan parantamiseen.

4. Kerää ja analysoi mittareita:

Simuloidun phishing-kampanjan edetessä työntekijöitä olisi kannustettava ilmoittamaan havaituista phishing-sähköposteista.

Jotkin automatisoidut phishing-simulointialustat tarjoavat mittariston, joka analysoi kampanjan onnistumisprosenttia simuloitujen phishing-kampanjatietojen avulla. Nämä mittarit ovat tärkeä osa koulutuksen optimoinnin varmistamista. Mittarit antavat myös tarvittavat tiedot, joiden avulla voit osoittaa C-tasolle ja johtokunnalle, että tietoturvatietoisuuskoulutus on tehokasta.

4. Suorita säännöllisesti Phishing-simulaatiokampanjoita:

Tietokalastustietoisuuden lisääminen ei ole kertaluonteinen toimenpide, vaan se vaatii jatkuvaa työtä. Säännölliset phishing-testit ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan ylläpitää vauhtia, lisätä työntekijöiden valppautta ja lisätä tietoisuutta todellisista uhkista. Jatkuvat kampanjat auttavat myös havaitsemaan mahdolliset esiin nousevat heikkoudet, jotka voivat aiheuttaa riskejä organisaation turvallisuudelle. Sitoutuminen säännölliseen testaukseen auttaa luomaan entistä joustavamman työvoiman, joka pystyy torjumaan phishing-yritykset.

5. Phish-simulaatioiden käyttöönotto osana laajempaa tietoturvatietoisuusohjelmaa:

Tietokalastussimulaatioiden lisäksi organisaatioiden tulisi sisällyttää kohdennettu verkko-opiskelu kattavaan tietoturvatietoisuusohjelmaan. Tämä monitahoinen lähestymistapa varmistaa, että käyttäjät pysyvät ajan tasalla kehittyvistä tietoturvauhkista ja oppivat parhaita käytäntöjä tietoturvaa varten. Ottamalla käyttöön kokonaisvaltaisen strategian organisaatiot edistävät turvallisuustietoisuuden kulttuuria, parantavat tietoturvakäyttäytymistä ja luovat työvoiman, joka kestää paremmin kehittyviä verkkouhkia.

Johtopäätökset:

Phishing-simulaatiokampanjan onnistunut toteuttaminen edellyttää strategista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Luomalla perustasot, lähettämällä monipuolisia phishing-testejä, tarjoamalla oppimiskokemuksia, toteuttamalla säännöllisiä kampanjoita ja integroimalla phishing-koulutuksen laajempaan tietoturvatietoisuusohjelmaan organisaatiot voivat tehokkaasti vahvistaa puolustustaan phishing-hyökkäysten laajalle levinnyttä uhkaa vastaan.

Näiden vaiheiden omaksuminen ei ainoastaan tunnista haavoittuvuuksia, vaan myös antaa työntekijöille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti organisaation yleisen kyberturvallisuuden kestävyyden parantamiseen.

Jos haluat tietää, miten MetaCompliancen Phishing Simulation -ohjelmisto voi parantaa kybervalmiuksia ja vähentää arvostelukykyä sekä luoda vankan kyberturvallisuustietoisuuden kulttuurin työntekijöiden keskuudessa, klikkaa tästä.

Perimmäinen opas tietojenkalastelusta | MetaCompliance

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.