Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Navigointi tekoälyn avulla kyberturvallisuudessa: Mahdollisuudet, haasteet ja strategiat

Tekoäly kyberturvallisuudessa

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Vuonna 2023 kyberturvallisuuden alalla tapahtuu mullistava muutos, johon vaikuttaa voimakkaasti tekoälyn ja koneoppimisen integrointi. Vaikka nämä teknologiat tarjoavat uraauurtavia parannuksia tietoturvaprotokolliin, ne tuovat mukanaan myös ainutlaatuisia haasteita ja mahdollisia haavoittuvuuksia. ISACA:n State of Cybersecurity 2023 -raportin mukaan 48 prosenttia organisaatioista on havainnut verkkohyökkäysten lisääntyneen edellisvuoteen verrattuna. Tässä perusteellisessa selvityksessä tarkastellaan, miten tekoäly muokkaa kyberturvallisuutta, sen soveltamisen kaksitahoisuutta ja strategioita, joita tarvitaan sen potentiaalin tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tekoälyn kasvava rooli kyberturvallisuudessa

Tekoälyn sisällyttäminen kyberturvallisuuteen mullistaa uhkien havaitsemisen ja hallinnan. Koska 76 prosenttia organisaatioista joutuu lunnasohjelmahyökkäysten kohteeksi vuonna 2022, tekoälyn rooli näiden uhkien tunnistamisessa ja torjunnassa on tullut elintärkeäksi. Tekoäly ja ML eivät ole vain apuvälineitä, vaan nykyaikaisten kyberturvallisuusstrategioiden peruselementtejä. Niiden avulla voidaan käsitellä ja analysoida laajoja tietokokonaisuuksia, automatisoida monimutkaisia tietoturvatehtäviä ja parantaa uhkien havaitsemisvalmiuksia. Nämä edistysaskeleet ovat ratkaisevan tärkeitä, koska kyberuhat ovat yhä kehittyneempiä ympäristössä, jossa perinteiset puolustusmekanismit joutuvat yhä useammin haastamaan.

Kyberturvallisuuden parantaminen tekoälypohjaisilla ratkaisuilla

Tekoälypohjaiset kyberturvallisuusratkaisut pystyvät analysoimaan suuria tietomääriä nopeasti ja tunnistamaan kyberuhkiin viittaavia poikkeamia ja malleja. Tämä kyky on yhä tärkeämpi, kun uhkakuva kehittyy digitaalisten yhteyksien lisääntyessä ja uusien teknologioiden käyttöönoton myötä. Tekoälyn kyky reaaliaikaiseen analyysiin ja ennakoivaan mallintamiseen antaa kyberturvaryhmille mahdollisuuden tunnistaa mahdolliset uhat ennakoivasti ja reagoida nopeasti. Tekoälyn integrointi vaatii kuitenkin myös uusia taitoja ja tietoja kyberturvallisuuden ammattilaisilta. Heidän on paitsi ymmärrettävä tekoälyteknologiaa myös osattava tulkita sen tuloksia tarkasti ja sisällyttää ne kattaviin kyberturvallisuusstrategioihin.

Navigointi uusilla teknologisilla rajoilla: Kvanttilaskenta ja 5G

Tekoälyllä on mahdollisuus mullistaa lähes kaikki elämämme osa-alueet. Kvanttilaskennan tulo ja 5G-verkkojen käyttöönotto tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita kyberturvallisuuteen. Kvanttilaskenta, joka voi rikkoa nykyiset salausstandardit, luo kiireellisen tarpeen kehittää kvanttitietoja kestäviä salausratkaisuja. 5G-verkkojen laajamittainen käyttöönotto parantaa yhteyksiä ja tiedonsiirtonopeuksia, mutta laajentaa myös kyberturvallisuuden hyökkäyspintaa. Näiden uusien teknologioiden turvallisuuden varmistamisessa ei ole kyse vain tietojen suojaamisesta vaan myös luottamuksen säilyttämisestä digitaaliseen infrastruktuuriin, joka on yhä olennaisempi osa jokapäiväistä elämäämme.

Eettinen dilemma: tekoälyn väärinkäyttö kyberturvallisuudessa

Tekoälyn mahdollinen väärinkäyttö kyberturvallisuudessa on kasvava huolenaihe. Verkkorikolliset voivat hyödyntää tekoälyominaisuuksia pahantahtoisiin tarkoituksiin, kuten toteuttamalla kehittyneitä phishing-hyökkäyksiä, tuottamalla harhaanjohtavaa väärennettyä sisältöä tai levittämällä väärää tietoa. Lisäksi tekoälyalgoritmeille ominaiset ennakkoluulot, kuten tekoälyyn perustuvien rekrytointityökalujen ennakkoluulot, aiheuttavat merkittäviä eettisiä huolenaiheita. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää sitoutumista tekoälyn eettiseen kehittämiseen ja käyttöön, mukaan luettuna tiukka testaus ja arviointi sen varmistamiseksi, että tekoälyjärjestelmät eivät ylläpidä ennakkoluuloja tai loukkaa yksityisyyden suojaa. Myös kyberturvallisuusyhteisön on pysyttävä valppaana tekoälyn väärinkäytön suhteen ja kehitettävä strategioita, joilla voidaan torjua tehokkaasti tekoälyyn perustuvia uhkia.

Pilviympäristöjen suojaaminen tekoälyn avulla

Tietojen tallentamisen ja käsittelyn lisääntyvä riippuvuus pilviympäristöistä korostaa entisestään tekoälyn merkitystä kyberturvallisuudessa. Tehokkaat pilvipalvelun turvallisuusstrategiat sisältävät vankan identiteetin- ja pääsynhallinnan, tietojen häviämisen estämistekniikat ja kattavat tapahtumiin reagoimisen kehykset. Tekoäly voi merkittävästi parantaa näitä näkökohtia automatisoimalla tietoturvatehtäviä, analysoimalla pilvipalvelun käyttötapoja poikkeamien varalta ja auttamalla nopeassa reagoimisessa häiriötilanteisiin. Pilviympäristöjen turvaaminen on kuitenkin yhteinen vastuu, ja se edellyttää palveluntarjoajien ja käyttäjien yhteistyötä kattavan suojan varmistamiseksi.

Vuoden 2023 loppua lähestyttäessä tekoälyn rooli kyberturvallisuudessa on tarjonnut valtavia mahdollisuuksia, joita lieventävät monimutkaiset haasteet. Ovatko kehittyvään teknologiaan liittyvät riskit suuremmat kuin hyödyt? Voivatko ihmiset ja koneet elää rinnakkain molempia osapuolia hyödyttävässä suhteessa? Organisaatioiden on ehdottomasti lähestyttävä tekoälyn integrointia tasapainoisesta näkökulmasta ja keskityttävä innovointiin samalla kun ne noudattavat vankkoja turvallisuus- ja eettisiä standardeja. Tekoälyn hyödyntäminen kyberturvallisuudessa edellyttää jatkuvaa sopeutumista, taitojen kehittämistä ja strategista ennakointia. Näin organisaatiot voivat hyödyntää tekoälyn koko potentiaalia parantaakseen kyberturvallisuustoimenpiteitä ja varmistaakseen turvallisen, joustavan ja luotettavan digitaalisen ympäristön yhä verkottuneemmassa maailmassa.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.