Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kyberhallinnon terveystarkastuskertomus 2017 - Alhainen tilanne

Kyberhallinnon terveystarkastus_MAIN

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on vuodesta 2013 lähtien tutkinut Yhdistyneen kuningaskunnan 350 suurinta yritystä selvittääkseen, miten ne hallitsevat tietoverkkoriskejään. Tämänvuotisessa raportissa todetaan, että yritykset ovat nyt tietoisempia hyvän kyberturvallisuuden merkityksestä, mutta varoitetaan, että niiden on parannettava toimintaansa paljon nopeammin, jos ne haluavat pysyä kyberturvallisuuden tulevien haasteiden edellä.

Seuraavassa tarkastelemme joitakin tämän vuoden raportin tärkeimpiä tuloksia ja keskustelemme siitä, mitä se voi tarkoittaa kyberturvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja tietosuojan tulevaisuuden kannalta.

Kyberturvallisuuskoulutus ongelma FTSE 350 -yrityksille

Kyberhallinnon terveystarkastuskertomus 2017 - Alhainen tilanne

Raportin ehkä hätkähdyttävin tulos on havainto, jonka mukaan 68 prosenttia yrityksistä ei ole saanut minkäänlaista koulutusta tietoverkkovälikohtauksen varalta. Vaikka yli neljännes (26 %) on saanut jonkin verran koulutusta tietoturvaloukkauksiin vastaamiseksi, huolestuttavan vähän, 2 % ilmoitti saaneensa hallitukseltaan kattavaa koulutusta tietoturvaloukkauksiin vastaamiseksi.

Raportissa todettiin myös, että yli neljäsosalla hallintoneuvostoista ei ole määriteltyä roolia koko yrityksen laajuisessa reagoinnissa tietoverkkovälikohtaukseen. Tämä ei yksinkertaisesti riitä nykyaikaisessa yrityksessä. Keskeisten tietovarantojen suojaaminen on nykyään kriittisen tärkeää kaikissa liiketoiminnoissa.

Hallintoneuvoston jäsenten olisi hallittava riskejä koko organisaatiossaan ja turvauduttava ylimmän johdon tukeen, otettava käyttöön riskienhallinnan parhaat käytännöt ja kehitettävä riskitietoista kulttuuria. Näin toimimalla yritykset eivät ainoastaan suojaa arvokkaita omaisuuseriä, vaan ne saavat myös strategisia ja toiminnallisia etuja.

GDPR - edelleen ongelma suurille yrityksille

Kyberhallinnon terveystarkastuskertomus 2017 - Alhainen tilanne

Raportin mukaan hallintoneuvostot käsittelevät tietosuoja-asetusta kokouksissaan vain satunnaisesti. Tämä on erittäin huolestuttavaa, sillä kello käy yhä lähempänä tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa 25. toukokuuta 2018. Tarkasteltaessa erityisesti GDPR:n käsittelyä johtokuntatasolla suurin osa vastaajista ilmoitti, että asiasta on keskusteltu, mutta se ei ole kuulunut säännöllisiin asioihin (42 %). Tämä osoittaa, että GDPR:stä ollaan ainakin yleisesti tietoisia, mutta kun tähän yhdistetään raportin havainto, jonka mukaan vain 13 prosenttia vastaajista ilmoitti, että GDPR:ää käsitellään säännöllisesti heidän johtokunnassaan, tämä on huolestuttavaa.

Tähän mennessä yritysten pitäisi olla jo pitkällä GDPR-suunnitelmansa viimeistelyssä. Raportin mukaan näin ei kuitenkaan ole läheskään näin, ja on mahdollista, että FTSE 350 -yritykset joutuvat lähikuukausina paniikkiin, kun ne panevat täytäntöön GDPR-suunnitelman.

Hyviä uutisia

Kyberhallinnon terveystarkastuskertomus 2017 - Alhainen tilanne

Näistä varoituksista huolimatta mietinnössä on syytä juhlaan. Hallintoneuvostojen ymmärrys ja tietoisuus mahdollisista vaikutuksista, joita voi aiheutua keskeisten tieto- tai tietovarantojen katoamisesta tai häiriöistä, on lisääntynyt huomattavasti. Tämä on lisääntynyt 49 prosentista vuonna 2015/16 57 prosenttiin tämän vuoden raportissa.

Hallintoneuvostojen saaman kyberturvallisuutta koskevan tiedon osalta tämänvuotisessa raportissa todettiin, että 31 prosenttia saa kattavaa ja informatiivista tietoa kyberuhkista. Kun otetaan huomioon, että osuus on kasvanut edellisvuoden 21 prosentista, tämä oli erittäin myönteinen asia.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämän vuoden FTSE 350 Cyber Governance Health Check Report -raportti on ristiriitainen. Joillakin osa-alueilla on tapahtunut selvää parannusta, kun taas toiset, kuten koulutus ja GDPR:n käyttöönotto, jäävät huomiotta.

Jos haluat lukea koko raportin, voit lukea sen täältä.

Mitä mieltä olitte tämänvuotisesta kertomuksesta, herättikö jokin asia suurta huolta? Oliko jokin asia erityisen yllättävä?

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.