Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kyberturvallisuuden tietoisuuskuukauden onnistuminen

Kyberturvallisuuden tietoisuuskuukausi

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Cyber Security Awareness Month lähestyy vuonna 2023, ja organisaatiot ympäri maailmaa valmistautuvat vahvistamaan puolustustaan kyberuhkia vastaan. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme kyberturvallisuustietoisuuskuukauden merkitystä ja kerromme aloitteista, joita organisaatiot voivat tehdä kouluttaakseen henkilöstöään kybertietoisuuteen.

Kyberturvallisuuden tietoisuuskuukauden ymmärtäminen

Vuosittain lokakuussa vietettävä tietoverkkoturvallisuuskuukausi muistuttaa maailmanlaajuisesti verkkoturvallisuuden ja parhaiden käytäntöjen tärkeydestä. Sen tavoitteena on valistaa yksilöitä ja organisaatioita mahdollisista tietoverkkoriskeistä ja edistää ennakoivaa lähestymistapaa tietoverkkoturvallisuuteen.

Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 20 vuotta kyberturvallisuuden tiedostamiskuukaudesta. Tänä vuonna teemalla "20 vuotta tietoverkkoturvallisuuden tiedostamiskuukautta" tarkastellaan sitä, miten pitkälle turvallisuuskoulutus ja -tietoisuus on edennyt tuona aikana ja mihin sen on vielä päästävä, jotta visiomme turvallisesta, toisiinsa kytkeytyneestä maailmasta toteutuisi.

Vuoden 2023 kyberturvallisuustietoisuuskuukauden aikana keskitytään neljään keskeiseen käyttäytymistapaan koko kuukauden ajan:

Miksi kyberturvallisuuden tietoisuuskuukausi on tärkeä

Tietoverkkoturvallisuuden tietoisuuskuukaudella on tärkeä rooli nykypäivän jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä. Tietoverkkohyökkäysten tiheys ja kehittyneisyys ovat kasvussa, joten organisaatioiden on asetettava tietoturvakoulutus etusijalle suojellakseen arkaluonteisia tietoja ja lieventääkseen riskejä.

Verizonin vuoden 2023 DBIR:n mukaan huikeat 74 prosenttia kaikista tietoturvaloukkauksista liittyy inhimilliseen tekijään. Henkilöt ovat merkittävässä asemassa tietoverkkohyökkäyksissä, olipa kyse sitten inhimillisestä erehdyksestä, oikeuksien väärinkäytöstä, varastettujen tunnusten käytöstä tai sosiaalisesta manipuloinnista.

Lisäämällä tietoisuutta kyberturvallisuudesta organisaatiot voivat tehokkaasti vähentää sekä tahattomien virheiden että pahantahtoisten aikomusten aiheuttamia riskejä. Kouluttamalla työntekijöitä parhaista käytännöistä, kuten phishing-yritysten tunnistamisesta, vahvojen salasanojen käyttämisestä ja turvallisten selaustottumusten harjoittelusta, työntekijät saavat tarvittavat taidot liikkua digitaalisessa ympäristössä turvallisesti.

Organisaatioihin kohdistuu yhä enemmän sääntelyvaatimuksia, jotka edellyttävät kattavia kyberturvallisuustoimenpiteitä, mukaan lukien työntekijöiden koulutus- ja tietoisuusohjelmat. Kyberturvallisuuden tietoisuuskuukausi tarjoaa organisaatioille tilaisuuden osoittaa sitoutumisensa vaatimustenmukaisuuteen ja ennakoivaan riskinhallintaan.

Ideoita kyberturvallisuuden tietoisuuskuukautta varten

  • Koulutusohjelmat

Kehitä kattavia koulutusohjelmia, jotka kattavat verkkoturvallisuuden eri osa-alueet, kuten phishing-sähköpostien tunnistamisen, vahvojen salasanojen luomisen ja turvallisten selaustottumusten harjoittelun. Näin voit antaa työntekijöille tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat suojellakseen itseään ja organisaatiota verkkohyökkäyksiltä.

  • Simuloidut phishing-kampanjat

Simuloidut phishing-kampanjat tarkoittavat, että työntekijöille lähetetään näennäisiä phishing-sähköposteja, jotka on suunniteltu muistuttamaan todellisia phishing-yrityksiä. Nämä sähköpostiviestit sisältävät petollisissa viesteissä yleisesti esiintyviä elementtejä, kuten kiireellisiä pyyntöjä henkilötietojen saamiseksi, epäilyttäviä liitetiedostoja tai linkkejä haitallisille verkkosivustoille. Tavoitteena on huijata työntekijöitä tekemään toimia, jotka voivat vaarantaa heidän turvallisuutensa.

Suorittamalla simuloituja phishing-kampanjoita organisaatiot voivat saada arvokasta tietoa siitä, miten alttiita ne ovat phishing-hyökkäyksille. Nämä kampanjat ovat tärkeä väline arvioitaessa nykyisten turvatoimien tehokkuutta ja tunnistettaessa alueita, jotka vaativat lisäkoulutusta ja -tukea. Simuloidut phishing-kampanjat ovat myös ratkaisevassa asemassa koulutettaessa työntekijöitä phishing-tekniikoista ja parhaista käytännöistä, joita on noudatettava epäilyttäviä sähköpostiviestejä käsiteltäessä.

  • Kybertietoisuuden julisteet

Laita työpaikoille kiinnostavia ja informatiivisia julisteita, joilla vahvistetaan parhaita verkkoturvallisuuskäytäntöjä. Nämä materiaalit voidaan sijoittaa strategisesti yhteisiin tiloihin, jakaa sähköpostitse tai avata yrityksen intranetissä näkyvyyden maksimoimiseksi.

  • Työntekijöiden mestarit

Tunnista tietoverkkotietoiset työntekijät, jotka voivat toimia tietoverkkoturvallisuustietoisuuden lähettiläinä organisaatiossa. Nämä puolestapuhujat voivat auttaa edistämään parhaita käytäntöjä, vastata kysymyksiin ja tarjota jatkuvaa tukea kollegoilleen.

  • Pelaa kyberturvallisuuden pelejä

Sitouta työntekijät vuorovaikutteisten resurssien avulla, jotka simuloivat yleisiä huijauksia ja tietoturvahyökkäyksiä. Pelillistetty koulutus parantaa oppimiseen sitoutumista ja osallistumista ja tarjoaa miellyttävän ja tehokkaan tavan kouluttaa henkilöstöä. Voisit myös järjestää kuukauden lopussa tietoverkkoturvallisuutta käsittelevän tiimikilpailun, jossa ihmiset voivat testata tietämystään ja kilpailla keskenään!

  • Tee siitä tapahtuma

Tapahtuman tai tapahtumasarjan järjestäminen kyberturvallisuuden tietoisuuskuukauden aikana luo kohua aiheen ympärille, kannustaa osallistumaan ja edistää yhteisöllisyyttä organisaatiossa. Järjestä säännöllisiä lounas- ja oppimistilaisuuksia koko kuukauden ajaksi, joissa käsitellään erilaisia kyberturvallisuuteen liittyviä aiheita. Näitä istuntoja voivat pitää sisäiset asiantuntijat, ulkopuoliset puhujat tai vaikka katsoa webinaaria tiiminä.

Lataa Kyberturvallisuuden tietoisuuskuukauden työkalupakki

Olemme laatineet kattavan Cyber Security Awareness Month -työkalupaketin, jonka avulla voit tukea tietoisuutta kyberturvallisuudesta organisaatiossasi. Työkalupakki on yhden luukun resurssi, joka sisältää julisteita, näytönsäästäjiä, kampanjasuunnitelmia ja ohjeita. Tätä työkalupakkia hyödyntämällä voit tehostaa tietoisuuskampanjoita ja antaa työntekijöillesi mahdollisuuden toimia ensimmäisenä puolustuslinjana kyberuhkia vastaan.

MicrosoftTeams kuva 1

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.