Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kehittyvät teknologiat ja niiden vaikutus kyberturvallisuuteen

Kehittyvät teknologiat

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Digitaalisten innovaatioiden jatkuvasti kehittyvässä maisemassa uusien teknologioiden vyöry tuo mukanaan sekä ennennäkemättömiä mahdollisuuksia että valtavia haasteita, erityisesti kyberturvallisuuden alalla. Vaikka verkkohyökkäykset itsessään ovat kehittymässä, uusien teknologioiden, kuten 5G:n, robottiprosessien automatisoinnin ja tietysti generatiivisen tekoälyn, nopea kasvu tarkoittaa, että verkkohyökkäyksille ja tietomurroille on entistä enemmän mahdollisuuksia. Tässä blogikirjoituksessa pyritään purkamaan kehittyvien teknologioiden, kuten kvanttilaskennan, tekoälyn ja pilvilaskennan, monimutkaista dynamiikkaa ja niiden syvällistä vaikutusta kyberturvallisuusstrategioihin ja -käytäntöihin. Tutkimme, miten nämä teknologiat muokkaavat uhkakuvia, tuovat uusia haavoittuvuuksia ja tarjoavat samalla uusia ratkaisuja yhä verkottuneemman maailmamme suojaamiseksi.

Kvanttilaskenta, 5G-verkot ja reunalaskenta (Edge Computing)

Kehitteillä olevat teknologiat, kuten kvanttilaskenta, 5G-verkot ja reunalaskenta, kiihtyvät nopeasti. Kukin näistä teknologioista tuo mukanaan erilaisia kyberturvallisuushaasteita:

Kvanttilaskenta

 • Salaushaavoittuvuudet: Kvanttitietokoneet muodostavat uhan yleisesti käytetyille salausalgoritmeille, kuten RSA:lle ja ECC:lle, ja vaarantavat arkaluonteisten tietojen, kuten rahaliikenteen ja henkilötietojen, yksityisyyden ja eheyden.
 • Post-kvanttikryptografia: Kvanttikryptografian algoritmien kehittäminen ja toteuttaminen on olennaisen tärkeää turvallisen viestinnän ylläpitämiseksi kvanttiaikakaudella.

5G-verkot

 • Lisääntynyt hyökkäyspinta: 5G-verkkojen laajamittainen käyttöönotto kasvattaa hyökkäyspintaa, sillä se kattaa enemmän laitteita ja suurempia tiedonsiirtomääriä.
 • Verkon viipalointi ja virtualisointi: Nämä 5G:n ominaisuudet tuovat mukanaan uusia haavoittuvuuksia, jotka edellyttävät tehokasta segmentointia ja eristämistä luvattoman pääsyn ja tietomurtojen estämiseksi.

Edge Computing

 • Hajautettu turvallisuus: Tähän kuuluu myös reunalaitteiden ja viestintäkanavien suojaaminen.
 • Viive- ja kaistanleveysrajoitukset: .

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML)

Tekoäly ja ML ovat yhä keskeisempiä tekijöitä kyberturvallisuudessa, sillä ne parantavat uhkien havaitsemista ja turvatehtävien automatisointia. Ne asettavat kuitenkin myös ainutlaatuisia haasteita, sillä tekoälyä käytetään yhä kehittyneempien ja hienostuneempien verkkohyökkäysten luomiseen:

 • Väärinformaatio ja disinformaatio: Tekoälyn kykyä tuottaa ihmisen kaltaisia vastauksia voidaan hyödyntää väärän tiedon levittämiseen.
 • Phishing ja Social Engineering: Tekoälyllä tehostetut kampanjat voivat huijata käyttäjiä luovuttamaan arkaluonteisia tietoja.
 • Ennakkoluulot ja epäoikeudenmukainen edustus: Tekoälyalgoritmit voivat periä harjoitteluaineistosta ennakkoluuloja, mikä voi johtaa epäoikeudenmukaisiin tai syrjiviin tuloksiin.
 • Yksityisyys ja tietosuoja: Tekoälymallien kanssa jaettujen henkilökohtaisten ja arkaluonteisten tietojen turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Pilvilaskenta

Pilvilaskenta on saanut merkittävän suosion, ja 93 prosenttia teknologiajohtajista vuonna 2022 pitää sitä "enimmäkseen pilvipalveluna". Pilviympäristöjen turvaaminen on kuitenkin edelleen haaste:

 • Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM): Vahvojen IAM-käytäntöjen käyttöönotto on olennaisen tärkeää pilviresurssien käytön valvonnassa.
 • Tietojen häviämisen esto (DLP): Tekniikat, kuten tietojen luokittelu ja käytäntöjen noudattamisen valvonta, ovat ratkaisevan tärkeitä tietojen luvattoman luovuttamisen estämiseksi.
 • Onnettomuuksien torjunta ja rikostekniikka: Erityisten häiriötilanteiden torjuntasuunnitelmien kehittäminen pilviympäristöjä varten on välttämätöntä, jotta tietoturvaloukkauksiin voidaan puuttua tehokkaasti.

Suojautuminen uusien teknologioiden aiheuttamilta kyberturvallisuushaasteilta.

 1. Investoi kvanttiturvalliseen salaukseen: Organisaatioiden olisi investoitava kvanttilaskennan uhan torjumiseksi kvanttitietoja kestävien salausmenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tämä auttaa suojaamaan tiedot tulevilta kvanttitietohyökkäyksiltä.
 2. 5G:n vankka verkkoturvallisuus: Ota käyttöön kehittyneet tietoturvaprotokollat ja jatkuvat seurantajärjestelmät, joilla suojaudutaan 5G-verkkojen lisääntyneiltä haavoittuvuuksilta. Tähän kuuluu seuraavan sukupolven palomuurien, tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmien ja säännöllisten tietoturvatarkastusten käyttö.
 3. Turvallinen Edge Computing -infrastruktuuri: Vahvojen tietoturvaprotokollien käyttöönotto reunalaskentainfrastruktuurin jokaisessa solmussa. Tähän olisi sisällyttävä säännölliset päivitykset, korjausten hallinta ja turvalliset todennusmenetelmät hajautettujen tietoturvauhkien torjumiseksi.
 4. Eettiset tekoäly- ja ML-käytännöt: Toteutetaan tekoäly- ja ML-mallien eettiset ohjeet ja tiukka testaus, jotta vältetään vääristymät ja mahdollinen väärinkäyttö. Päivitä näitä malleja säännöllisesti, jotta ne voivat vastata uusiin uhkiin, ja varmista, että ne on koulutettu monipuolisilla, puolueettomilla tietokokonaisuuksilla.
 5. Tehostetut pilviturvatoimenpiteet: Ota käyttöön kattava pilvipalvelun turvallisuusstrategia, joka sisältää vahvan identiteetin ja pääsynhallinnan (IAM) valvonnan, tietojen häviämisen estojärjestelmät (DLP) ja tehokkaan, pilviympäristöihin räätälöidyn häiriötilanteisiin reagointisuunnitelman.
 6. Työntekijöiden koulutus ja tietoisuus: Kouluta työntekijöitä säännöllisesti parhaista tietoturvakäytännöistä ja uusimmista uhkista. Tämä inhimillinen elementti on ratkaisevan tärkeä sosiaalista manipulointia hyödyntävien hyökkäysten torjunnassa ja teknologian vastuullisen käytön varmistamisessa.
 7. Säännölliset turvallisuustarkastukset ja -arvioinnit: Suoritetaan säännöllisiä tietoturvatarkastuksia ja riskinarviointeja organisaation tietoturvainfrastruktuurin haavoittuvuuksien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi, erityisesti aloilla, joihin uudet teknologiat vaikuttavat.

Näiden uusien teknologioiden integrointi kyberturvallisuuteen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia innovointiin ja tehokkuuteen. Ne herättävät kuitenkin myös merkittäviä huolenaiheita turvallisuudesta, yksityisyydestä ja tietojen eheydestä. On olennaisen tärkeää asettaa etusijalle tutkimus, kehittäminen ja kehittyneiden turvatoimien toteuttaminen, jotta näihin kehittyviin haasteisiin voidaan vastata. Lisäksi vuonna 2022 huikeat 76 prosenttia organisaatioista joutui lunnasohjelmahyökkäyksen kohteeksi, mikä osoittaa, että verkkouhat ovat yhä kehittyneempiä ja että tarvitaan kiireellisesti mukautuvia verkkoturvallisuusstrategioita. Tässä dynaamisessa ympäristössä on tärkeää pysyä ajan tasalla uusista teknologioista ja niiden vaikutuksista, jotta voidaan rakentaa vankka ja tehokas kyberturvallisuuden suojaus.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.