Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Terveydenhuollon kyberturvallisuushaasteet

Terveydenhuolto

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Johdanto

Terveydenhuoltoalan kasvava riippuvuus digitaalisesta teknologiasta edellyttää kiireellisesti vankkoja kyberturvallisuustoimenpiteitä. Kyberhyökkäykset ovat erityisen huolestuttavia terveydenhuoltoalalla, koska hyökkäykset voivat uhata suoraan paitsi järjestelmien ja tietojen turvallisuutta myös potilaiden terveyttä ja turvallisuutta. Tässä blogissa tarkastellaan terveydenhuollon kyberturvallisuuden ainutlaatuisia haasteita ja korostetaan tietojen suojaamisen tärkeyttä alalla, jolla tiedot ovat yhtä arkaluonteisia kuin kriittisiä.

Kyberturvallisuuden ratkaiseva rooli terveydenhuollossa

Terveydenhuoltotiedot sisältävät laajan valikoiman arkaluonteisia tietoja henkilökohtaisista tunnistetiedoista kattaviin sairaushistoriaan. Tämä tekee niistä erityisen houkuttelevan kohteen tietoverkkorikollisille. Tietomurrolla voi olla tuhoisia seurauksia, kuten identiteettivarkauksia, talouspetoksia ja potilaiden luottamuksen heikkenemistä terveydenhuoltolaitoksiin.

Tietomurtojen kauaskantoiset seuraukset

Terveydenhuollossa tietomurtojen vaikutukset ulottuvat taloudellisia seurauksia laajemmalle. Se käsittää:

  • Henkilökohtainen identiteettivarkaus ja petokset.
  • Luvaton pääsy potilastietoihin.
  • Potilasturvallisuuden vaarantuminen.
  • Terveydenhuoltoyksiköiden oikeustoimet ja säännösten noudattamatta jättäminen.

Terveydenhuoltoalan ainutlaatuiset kyberturvallisuushaasteet

Terveydenhuoltoalan organisaatioilla on omat haasteensa kyberturvallisuuden alalla:

1. Erittäin arkaluonteiset ja arvokkaat tiedot

Lääketieteellisten tietojen arkaluonteisuus ja arvo tekevät terveydenhuollon organisaatioista erityisen houkuttelevia kohteita tietoverkkorikollisille.

2. Monimutkainen IT-infrastruktuuri

Terveydenhuollon IT-ympäristöt koostuvat usein vanhojen ja uusien teknologioiden yhdistelmästä, mikä aiheuttaa lukuisia tietoturva-aukkoja.

3. Nopeutettu siirtyminen digitaalisiin alustoihin

Sähköisten potilastietojen (EHR) ja etälääketieteen nopea käyttöönotto, erityisesti COVID-19-kriisin aikana, on jättänyt monet terveydenhuollon tarjoajat kamppailemaan kyberturvallisuustoimenpiteidensa pitämisestä ajan tasalla.

4. Tiukat sääntelyvaatimukset

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien on noudatettava erilaisia tietosuojasäännöksiä, kuten Yhdysvaltojen HIPAA-säännöstöä, mikä monimutkaistaa tietoverkkoturvatoimia.

5. Sisäisen turvallisuuden uhat

Sisäiset riskit, jotka johtuvat joko työntekijöiden huolimattomuudesta tai ilkivallasta, ovat merkittävä tietoturvahaaste terveydenhuollossa.

Ennakoivat strategiat kyberturvallisuuden parantamiseksi

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan omaksuminen on olennaisen tärkeää terveydenhuollon tehokkaan kyberturvallisuuden kannalta:

1. Tiukka riskienhallinta

Usein toistuvat riskinarvioinnit ovat ratkaisevan tärkeitä terveydenhuoltojärjestelmien haavoittuvuuksien tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

2. Henkilöstön laaja koulutus

Terveydenhuoltohenkilöstön kouluttaminen parhaista tietoverkkoturvakäytännöistä on ratkaisevan tärkeää inhimillisistä virheistä johtuvien tietoturvaloukkausten riskin pienentämiseksi.

3. Kehittynyt turvallisuusinfrastruktuuri

Uusimpien turvatoimien, kuten palomuurien, haittaohjelmien torjuntaohjelmistojen ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmien käyttöönotto on elintärkeää.

4. Tiukat tietojen salauskäytännöt

Potilastietojen salaaminen sekä tallennuksen että siirron aikana on ratkaisevan tärkeää luvattoman käytön estämiseksi.

5. Valvottu pääsy arkaluonteisiin tietoihin

Tiukalla pääsynvalvonnalla varmistetaan, että vain valtuutettu henkilökunta pääsee käsiksi potilastietoihin.

6. Järjestelmien pitäminen ajan tasalla

Ohjelmistojen ja järjestelmien säännöllinen päivittäminen uusimmilla tietoturvakorjauksilla on olennaisen tärkeää tunnettujen uhkien torjumiseksi.

7. Kattavat katastrofien palautumissuunnitelmat

Tehokkaat suunnitelmat tietojen varmuuskopiointia ja nopeaa palautusta varten ovat olennaisen tärkeitä, jotta verkkohyökkäyksen vaikutukset voidaan minimoida.

Hallituksen rooli terveydenhuollon kyberturvallisuuden vahvistamisessa

Hallituksen määräyksillä on keskeinen rooli terveydenhuollon kyberturvallisuuskäytäntöjen muokkaamisessa. Lait ja asetukset, kuten yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) Euroopassa ja sairausvakuutuksen siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskeva laki (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) Yhdysvalloissa, edellyttävät tiukkoja tietosuojastandardeja. Näiden säädösten noudattaminen on kuitenkin vasta lähtökohta. Tietoverkkouhkien kehittyessä myös sääntelykehysten ja täytäntöönpanostrategioiden on kehityttävä.

Terveydenhuollon vankan kyberturvallisuuden välttämättömyyttä ei voi korostaa liikaa. Kun ala jatkaa kehittyneiden digitaalitekniikoiden integroimista, vastuu arkaluonteisten potilastietojen suojaamisesta kasvaa räjähdysmäisesti. Koska terveydenhuolto nojaa yhä enemmän tietotekniikkaan, palveluntarjoajien ja niiden järjestelmien on työskenneltävä ahkerasti pysyäkseen kehittyvien uhkien yläpuolella. Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien on selviydyttävä monimutkaisista kyberturvallisuushaasteista, jotka ulottuvat arvokkaiden tietojen suojaamisesta tiukkojen säännösten noudattamiseen.

Terveydenhuoltoalan organisaatiot voivat parantaa potilastietojen turvallisuutta merkittävästi panemalla täytäntöön kattavia tietoturvastrategioita, asettamalla henkilöstön koulutuksen etusijalle ja noudattamalla sääntelystandardeja. Tavoitteena on viime kädessä varmistaa potilastietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus ja ylläpitää luottamusta ja turvallisuutta, jotka ovat terveydenhuollon perustana.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.