Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten mitata turvallisuustietoisuuden koulutusohjelman onnistumista?

Security Awareness Training | Kuinka vähentää cyber security riskiä?

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla voit kuvata tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmasi toimenpidekohtaisesti.

Kun jostakin asiasta tehdään mittaus, se antaa meille tietoa. Olipa kyse sitten merkkijonon pituudesta tai siitä, että työntekijän käyttäytyminen on muuttunut, kun hän on kohdannut phishing-sähköpostin, nämä tiedot antavat meille tärkeää tietoa tehtävästä tai hankkeesta.

Turvallisuustietoisuuskoulutusohjelman (SAT) onnistumista tai epäonnistumista voidaan mitata useammalla kuin yhdellä tavalla, ja näin ollen se antaa tärkeää tietoa koulutuksen tehokkuudesta. Näiden mittausten optimointi edellyttää kuitenkin monialaista tiimiä, jolla on näkemystä.

Miksi mitata tietoturvatietoisuuden koulutusohjelman tehokkuutta?

Gartner Inc:n hiljattain julkaisemassa asiakirjassa "Take 3 Steps to Prove That Your Security Awareness Program Is Actually Working" (Ota 3 askelta todistaaksesi, että tietoturvatietoisuusohjelmasi todella toimii) esitetään miksi ja miten SAT-ohjelmaa mitattaessa. Turvallisuus- ja riskipäälliköille kirjoitetussa asiakirjassa yksilöidään kolme keskeistä syytä, miksi tietoturvatietoisuuskoulutuksen mittaaminen on tärkeää:

  1. Jos et pysty osoittamaan, että kyberriskit ovat vähentyneet ohjelman avulla, et saa C-tason suostumusta tietoturvatietoisuuskoulutuksen jatkamiseen.
  2. Turvallisuustietoisuuskoulutusta annetaan usein organisaatiossa ilman selkeää näkemystä siitä, mitä sillä pyritään saavuttamaan. Tämä johtaa siihen, että ohjelmalla ei saada aikaan sellaisia käyttäytymismuutoksia, joita tarvitaan tietoverkkoriskien vähentämiseksi. 
  3. Turvallisuustietoisuuskoulutuksen onnistumisen mittaaminen ei voi perustua yksittäisiin muuttujiin. Näihin ohjelmiin sisältyy monia tekijöitä, ja ne on otettava huomioon, jotta SAT-ohjelman todellinen vaikutus voidaan osoittaa.

Yksi asiakirjan pääkohdista on, että turvallisuustietoisuusohjelman perustana on oltava selkeä visio. Ilman selkeää visiota siitä, mitä halutaan saavuttaa, mittaukset ovat merkityksettömiä. Toisin sanoen mittaukset ovat tehokkaampia, jos niillä on lähtökohta, johon niitä voidaan verrata. Tämän vision on kuitenkin oltava suoraan yhteydessä liiketoiminnan tuloksiin. Yksi tapa luoda tämä lähtötaso on käyttää monialaista lähestymistapaa eli tuoda yhteen organisaatiorajat ylittäviä tiimejä, jotta ne voivat pohtia, mikä on tärkeää kyberriskien vähentämisessä.

Tämä lähestymistapa on jatkuva harjoitus ja paras käytäntö, sillä verkkohyökkäykset aiheuttavat jatkuvaa tuhoa kaikilla teollisuudenaloilla. Liiketoimintaa ja toimintaa koskevat päätökset ovat nyt kiinteästi sidoksissa turvallisuuteen. Covid-19-pandemia ja kotoa käsin työskentelyä koskevat määräykset ovat osoittaneet tämän asian, sillä kotityöskentelyn turvallisuusriski on kasvanut; kotona työskentelevät työntekijät tarjoavat tietoverkkorikollisille enemmän mahdollisuuksia hyökätä yrityksen verkkoon sen työntekijöiden kautta.

Visio tarvitsee kuitenkin todistettavissa olevia toimenpiteitä, joilla osoitetaan, että se täyttää tehtävänsä. Ohjelman etenemisen osoittaminen C-tasolle tai johtokunnalle vaatii kovia faktoja. Tässä kohtaa mittaaminen tulee kuvaan mukaan.

Kolme tapaa mitata tietoturvatietoisuuden koulutusohjelman onnistumista

Gartnerin julkaisussa mainitaan kolme keskeistä asiaa, jotka todistavat, että tietoturvatietoisuusohjelma toimii. Nämä kolme osa-aluetta voidaan jaotella seuraavasti:

Luo

Luo turvallisuuskulttuuriin perustuva visiolauselma: mitä organisaatiosi tarvitsee turvallisuustietoisuusohjelmalta? Millaisia turvallisuuskäyttäytymismalleja haluatte työntekijöiden turvallisuusasioita koskevan koulutuksen tuloksena?

Capture

Turvallisuuskäyttäytymisen mittarit: Luo tietoturvatietoisuuden mittareita, jotka osoittavat mielekkään ja myönteisen turvallisuuskäyttäytymisen muutoksen. Nämä mittarit voivat olla esimerkiksi kyselytutkimuksista ja phishing-simulaatioista saatavia perinteisiä tietoturvatietoisuuden mittareita.

Osoita

Riskin vähentämisen osoittaminen: osoitetaan Cx-tiimille, että tietoturvakäyttäytymisessä on tapahtunut seurattavissa olevia muutoksia, jotka liittyvät olennaisiin tuloksiin kyberriskille altistumisen vähentymisenä.

Mittareiden ja käyttäytymismuutosten tallentaminen

Turvallisuusnäkemys on keskeinen tekijä, jonka ympärille mittarit ja käyttäytymistä koskevat todisteet kootaan. Tämä visio muodostaa sitten todistusaineiston, jota tarvitaan osoittamaan Cx-tiimille, että turvallisuustietoisuuskoulutus toimii. Turvallisuusmittareita voidaan mitata monin eri tavoin, ja MetaCompliance on käsitellyt tietoturvatietoisuuskoulutuksen mittaamista aiemmassa blogikirjoituksessa.

Mittaaminen tuottaa mitattavissa olevaa tietoa, joka on perustana sijoitetun pääoman tuoton (ROI) arvioinnille. Pelkkä ROI-yhtälö ei kuitenkaan kuvaa hyvin kehitetyn tietoturvatietoisuusohjelman myönteistä, jatkuvaa vaikutusta. Organisaation keskeistä turvallisuusnäkemystä on kartoitettava, jotta voidaan validoida lopputulokset, joiden avulla organisaation yleinen kyberriski vähenee. Tämä visio turvallisesta organisaatiosta on kartoitettava turvallisuusajatteluun ja siihen liittyvään käyttäytymisen muutokseen.

Mittaamisen helpottamiseksi Gartnerin julkaisussa puhutaan "allekirjoituskäyttäytymisestä", jota se kuvaa seuraavasti: "allekirjoituskäyttäytyminen on sellaista, joka kuvastaa selvästi loppukäyttäjien myönteistä aikomusta ja tukea turvallisuustietoisuuden vision toteuttamiselle."

Gartner kartoittaa joitakin esimerkkejä toivotuista turvallisuuskäytännöistä ja turvallisuuteen liittyvistä käyttäytymismalleista:

Harjoittele: Kaikki loppukäyttäjät käyttävät vahvoja salasanoja

Käyttäytyminen: Käytämme aina salasanoja, joita käytämme työtileillemme pääsemiseen.

Harjoittele: Tarkista linkit ennen kuin napsautat niitä

Käyttäytyminen: Olemme valppaina ja ilmoitamme epäilyttävistä sähköpostiviesteistä IT-palvelutiskille.

Osana turvallisuusvisioasi kehitä yhdessä monialaisen tiimisi kanssa joukko tunnusomaisia käyttäytymistapoja, joita voidaan käyttää todisteena tietoturvatietoisuuskoulutusohjelman onnistumisesta.

Paremman turvallisuuden avulla todisteeksi pudingista

Viime kädessä yritys haluaa nähdä, että sen investoinnit tietoturvatietoisuusohjelmaan heijastuvat pienentyneinä mahdollisuuksina, että sen tietoihin kohdistuu tietoturvaloukkauksia. Arvioimalla allekirjoituskäyttäytymistä uhkatyyppien perusteella organisaatio voi rikastuttaa yksinkertaista ROI-yhtälöä lisäarvolla.

Turvallisuuskoulutuksen todisteena on vanukas. Hyvin suunniteltu ja tehokas tietoturvatietoisuuskoulutusohjelma vähentää ajan mittaan verkkohyökkäyksiä. Kaikki alkaa kuitenkin vahvasta visiosta.

Ota 3 askelta todistaaksesi, että tietoturvatietoisuuskoulutuksesi todella toimii.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.