Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Mobiililaitteiden turvallisuuden omaksuminen nykyaikaisessa yrityksessä

Mobiililaitteiden turvallisuus

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Aikakaudella, jolloin teknologian ja liiketoimintojen yhdistäminen on yhä tärkeämpää, mobiililaitteiden turvallisuus yritysympäristössä on noussut keskeiseen asemaan. Koska päivittäiset liiketoiminnot siirtyvät yhä enemmän älypuhelimiin ja tablet-laitteisiin, näistä laitteista on tullut kriittistä omaisuutta, joka edellyttää tiukkoja turvatoimia. Henkilökohtaisten laitteiden käyttö yritysverkkoihin mahdollistaa työntekijöille ennennäkemättömän tuottavuuden ja joustavuuden, mutta miten suojaat tietosi ja verkkosi sekä heidän laitteensa? Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan mobiilin tietoturvan elintärkeää merkitystä yrityksissä, kohdattuja haasteita ja strategioita mahdollisten riskien lieventämiseksi.

Mobiiliturvallisuuden kriittisyys

Mobiililaitteet eivät ole pelkkiä viestintävälineitä, vaan myös tehokkaita kanavia arkaluonteisiin yritystietoihin. Jotta voisit vähentää mahdollisesti tuhoisien tietomurtojen riskiä, on tärkeää ottaa käyttöön kattavat tietoturvakäytännöt ja kouluttaa työntekijöitäsi parhaista käytännöistä, jotta heidän älypuhelimensa ja muut laitteensa pysyvät mahdollisimman turvassa tietoverkkorikollisilta. Kuten Security Magazine -lehti korostaa, nämä laitteet muodostavat usein merkittävän, mutta usein huomiotta jätetyn hyökkäyspinnan yrityksille. Mobiililaitteisiin liittyviä riskejä ovat muun muassa haittaohjelmat, tietovuodot, luvaton pääsy ja verkkopohjaiset hyökkäykset. Tällaisten tietoturvaloukkausten seuraukset voivat olla tuhoisat ja johtaa merkittäviin taloudellisiin tappioihin ja korjaamattomaan vahinkoon organisaation maineelle.

Mobiiliturvallisuuden haasteet

- Monipuolinen laiteekosysteemi: Käyttöjärjestelmien, -versioiden ja -mallien moninaisuus vaikeuttaa yhtenäisten turvaprotokollien käyttöönottoa kaikissa laitteissa.

- BYOD-käytännöt: Vaikka BYOD-käytännöt (Bring Your Own Device) tarjoavat joustavuutta, ne tuovat mukanaan haasteita yritysverkkoja käyttävien henkilökohtaisten laitteiden tietoturvan hallintaan.

- Kehittyvät kyberuhat: Tämä tekee mobiililaitteista yhä alttiimpia kehittyneille hyökkäyksille.

Strategiat mobiiliturvallisuuden vahvistamiseksi

  1. Vankkojen turvallisuuskäytäntöjen luominen: On välttämätöntä asettaa selkeät ja kattavat ohjeet mobiililaitteiden käytölle yrityksessä. Tähän sisältyy hyväksyttävän käytön käytäntöjen määrittely, tietoturvavaatimukset laitteille, joilla on pääsy yritystietoihin, ja menettelyt kadonneiden tai varastettujen laitteiden käsittelyä varten.
  2. Mobiililaitteiden hallintaratkaisujen (MDM) hyödyntäminen: MDM-työkalut ovat tärkeitä mobiililaitteiden etähallinnassa ja suojaamisessa. Ne valvovat tietoturvakäytäntöjä, hallinnoivat sovelluksia ja suojaavat vaarantuneiden laitteiden tietoja.
  3. Työntekijöiden tietoisuuden ja koulutuksen edistäminen: Säännöllinen työntekijöiden kouluttaminen uusimmista tietoturvauhkista ja parhaista käytännöistä on kriittinen puolustuslinja.
  4. Tietoturvatarkastusten ja säännöllisten päivitysten tekeminen: Laitteiden pitäminen ajan tasalla uusimmilla tietoturvakorjauksilla on elintärkeää.
  5. Turvallisen Wi-Fi- ja verkkoyhteyden toteuttaminen: Suojattujen Wi-Fi-käytäntöjen käyttöönotto, mukaan lukien virtuaalisten yksityisverkkojen (VPN) käyttö, on ratkaisevan tärkeää suojaamaan tiedonsiirtoa suojaamattomissa verkoissa.
  6. Tietojen salaustekniikoiden käyttöönotto: Mobiililaitteiden arkaluonteisten tietojen salaus takaa suojan myös siinä tapauksessa, että laite vaarantuu.
  7. Monitekijätodennuksen (MFA) käyttöönotto: MFA lisää turvallisuuden lisäkerroksen, jolla varmistetaan, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy yritystietoihin.

Edistyneet turvallisuuskäytännöt

- Endpoint Protection Solutions: Kehittyneet päätelaitteiden suojausratkaisut tarjoavat kattavan suojan erilaisia uhkia, kuten haittaohjelmia ja phishing-hyökkäyksiä vastaan.

- Tietoturvalokien valvonta ja analysointi: Tietoturvalokien tarkkaavainen seuranta ja analysointi voi antaa varhaisia varoituksia mahdollisista tietoturvaloukkauksista.

- Häiriötilanteiden torjuntasuunnitelman laatiminen: Onnettomuustilanteisiin reagoimista koskeva tehokas suunnitelma on ratkaisevan tärkeä, jotta tietoturvaloukkauksiin voidaan puuttua ja niitä voidaan lieventää nopeasti.

Tie eteenpäin

Mobiililaitteiden käytön kehittyvään tilanteeseen mukautuminen yrityksissä edellyttää ennakoivaa ja dynaamista lähestymistapaa tietoturvaan. Siihen kuuluu paitsi nykyisten parhaiden käytäntöjen toteuttaminen myös uusien uhkien seuraaminen.

Mobiiliturvallisuuteen sitoutuminen on jatkuva prosessi, joka on olennainen osa yrityksen yleistä kyberturvallisuusstrategiaa. Se on olennaisen tärkeää yritystietojen suojaamiseksi, asiakkaiden luottamuksen säilyttämiseksi ja keskeytymättömän liiketoiminnan varmistamiseksi. Teknologian edetessä mobiilin tietoturvan vahvistamiseen on sitouduttava entistä enemmän, jotta yrityksille voidaan taata turvallinen ja kestävä digitaalinen ympäristö.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mobiililaitteiden tietoturvan merkitys yrityksissä on ensiarvoisen tärkeä. Se edellyttää jatkuvaa valppautta, säännöllisiä päivityksiä ja turvallisuustietoisuuden kulttuuria. Toteuttamalla vankkoja turvatoimia ja edistämällä ennakoivan turvallisuuden hallinnan ympäristöä organisaatiot voivat tehokkaasti suojata mobiiliekosysteeminsä alati kehittyviltä verkkouhilta. Ennakoiva asenne mobiililaitteiden tietoturvaan ei ole vain suojaustoimenpide, vaan strateginen investointi nykyaikaisen yrityksen kestävyyteen ja menestykseen.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.