Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten saada työntekijät suhtautumaan vakavasti tietoturvatietoisuuskoulutukseen?

Security Awareness Training | Kuinka vähentää cyber security riskiä?

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Turvallisuustietoisuuskoulutus voi olla kuivaa ja epämiellyttävää, jos sitä ei tehdä hyvin. Huono koulutustilaisuus voi olla vastenmielinen, jolloin työntekijät kyllästyvät eivätkä pysty ymmärtämään tietoturvahyökkäysten aiheuttamia ongelmia. Työntekijöiden tietoturvatietoisuus on kuitenkin välttämätöntä tänä aikana, jolloin hyökkääjät käyttävät ihmisten käyttäytymistä hyökkäystensä toteuttamiseen. Kun yritys kehittää tietoturvatietoisuusohjelman, se ottaa vastuulleen nykyaikaisen liiketoiminnan kriittisen osa-alueen - kyberturvallisuusuhkien torjunnan. Ohjelman onnistuminen riippuu kuitenkin siitä, että työntekijät saadaan ymmärtämään yritykseen kohdistuvien tietoturvauhkien vakavuus.  

Ideoita sen varmistamiseksi, että tietoturvatietoisuuskoulutukseen suhtaudutaan vakavasti.

Verkkorikolliset pyrkivät hyödyntämään ihmisten käyttäytymistä. Tämän vuoksi tietoturvatietoisuusohjelmissa on myös käytettävä ihmisten käyttäytymistä perustana henkilöstön sitouttamiseksi, jotta he suhtautuvat koulutukseen vakavammin. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit varmistaa, että tietoturvatietoisuuskoulutuksesi on menestys:

Helppo tapausten raportointi antaa työntekijöille valtuudet kyberturvallisuusasioissa

Tutkijat Dupuis ja Renaud ovat osoittaneet, että pelko, epävarmuus ja epäilys (FUD) voivat olla vastenmielisiä ja tehottomia työntekijöiden turvallisuuskäyttäytymisen muuttamisessa. FUD voi olla jopa haitallinen taktiikka turvallisuustietoisuuskoulutuksessa, sillä se aiheuttaa ahdistusta työntekijöissä. Pelko ei saisi olla organisaation liikkeellepaneva voima millään tasolla. Työntekijöiden pelottelun sijaan palkitse myönteinen turvallisuuskäyttäytyminen ja kannusta helppoon ja saumattomaan tietoturvatapahtumien raportointiin. Turvallisuuspoikkeamien raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa nopean ja helpon raportoinnin turvallisuusongelmista, voi antaa työntekijöille voimavaroja ja poistaa pelkotekijän. "Click and Report -järjestelmät muuttavat käyttäytymistä tekemällä asioista yksinkertaisia ja myönteisiä. Raportointijärjestelmästä, joka on integroitu yrityksen raportointi- kuljetus - eskalointi - reagointi- prosessiin, tulee organisaation laajennetun turvallisuuskulttuurin mahdollistaja, joka tekee työntekijästä keskeisen osan tätä kulttuuria.

Tietoverkkoturvallisuudesta on tehtävä kokonaisvaltaista, henkilökohtaista ja kulttuurista

Yksityishenkilöt ovat verkkorikollisten kohteena. Vaikka huijarit saattavat pyrkiä varastamaan suuria määriä henkilötietoja tai murtautua yrityksen IT-järjestelmään, he aloittavat yksilötasolta. Phishing, spear-phishing ja social engineering ovat kaikki taktiikoita, joilla työntekijä asetetaan verkkohyökkäyksen keskipisteeseen. Ilman kohteena olevan henkilön panosta monet verkkohyökkäykset jäisivät tuloksettomiksi. Samalla tavoin kuin verkkorikolliset kohdistavat hyökkäykset yksilöihin, myös tietoturvatietoisuuskoulutuksen olisi oltava kohdennettua ja henkilökohtaista.

Turvallisuustietoisuuskoulutus on menestyksekkäämpää, jos se on henkilökohtaista: ihmiset reagoivat myönteisemmin asioihin, joihin he voivat samaistua. Käyttäytymismallit, kuten käyttäytymisekologia, tarjoavat tietoa ihmisten käyttäytymisestä, jota voidaan soveltaa turvallisuustietoisuuskoulutuksen onnistumiseksi. Varmista, että koulutus perustuu työntekijän tyypilliseen työprofiiliin, tehtäviin ja riskitasoon. Henkilökohtainen ohjelma auttaa kehittämään yhtenäisempää turvallisuuskulttuuria, joka yhdistää organisaation eri roolit. Pelipohjaisen oppimisen teoriassa on todettu, että "kokemukselliset" pelit, esim. roolipelit ja kokemukseen liittyvät pelit, ovat menestyksekkäämpiä oppimisen kannalta. Jos työntekijä on vastaanottavaisempi oppimiselle, hän näkee kyberturvauhkien vakavuuden ilman, että on tarpeen käyttää negatiivisia, pelkoon perustuvia opetuksia.

Tee tietoturvatietoisuuden koulutuksesta joukkuelaji

Sosiaalisen kognitiivisen teorian kaltaisilla aloilla tehdyissä tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä ihmisen oppimisen ja käyttäytymisen välillä, joihin vaikuttavat sosiaaliset ympäristöt, mukaan lukien muiden reaktiot ja hyväksyntä. Turvallisuustietoisuuspelit voivat olla positiivisen oppimiskokemuksen perusta. Kokeile luoda työntekijäryhmiä, jotka toimivat yhdessä kyberhyökkäysmenetelmien estämiseksi. Tiimiympäristö voi edistää oppimista ja osoittaa henkilöstölle organisaatioon kohdistuvien kyberturvallisuusuhkien vakavuuden. 

Turvallisuustietoisuuskoulutus osaksi jatkuvaa yrityskulttuuria

Analyytikko Forresterin tutkimuksen mukaan onnistuneen tietoturvatietoisuuskoulutuksen on oltava käyttäjäkeskeistä ja keskityttävä käyttäytymisen muuttamiseen. Turvallisuuskulttuurin luomisen lisäksi voit myös sisällyttää turvallisuuden yleiseen yrityskulttuuriin käyttämällä tietoturvatietoisuuskampanjoiden automatisointia. Automaattisia tietoisuuskampanjaratkaisuja voidaan käyttää tehokkaiden, jatkuvien kyberturvallisuuskoulutuskampanjoiden luomiseen ja hallintaan. Käyttämällä tietoturvatietoisuuskoulutuksen automatisointia teet siitä osan koko organisaatiosi kattavaa järjestelmää. Automaatio helpottaa tietoturvatietoisuuden toimittamista ja hienosäätöä ja juurruttaa tietoturvakulttuurin osaksi yrityskulttuuria, jolloin siitä tulee tärkeä osa työntekijän toimenkuvaa eikä vain jälkikäteen tehty ajatus. Kun tietoturvasta tehdään olennainen osa organisaation odotuksia työntekijöiden käyttäytymisestä, hyvä turvallisuuskäyttäytyminen vahvistetaan tärkeäksi ja tunnustetuksi osaksi organisaatiota.

Pitkäaikaisten tietoturvatottumusten muuttaminen on vakava asia.

Kyberturvallisen yrityksen avain on henkilöstön sitoutuminen auttamaan kyberuhkien lieventämisessä. Henkilöstön tietoturvatietoisuuden lisääminen tarkoittaa usein pitkään vallinneiden tapojen muuttamista. Tämä edellyttää henkilöstön sitoutumista ja ymmärrystä turvallisuuskoulutuksen merkityksestä organisaation menestykselle. Mittareista ja palautteesta voi olla hyötyä turvallisuuskoulutusohjelmien onnistumisen ja vakavuuden toistamisessa. Mittarit ovat hyödyllisiä sekä työntekijöille, jotta he näkevät edistymisen, että organisaatiolle, jotta se voi mukauttaa ohjelmia niiden onnistumisasteen parantamiseksi. Jos organisaatiosi ottaa käyttöön automaattisen tietoisuuskampanjaratkaisun, tämä järjestelmä pystyy myös pitämään yllä auditointia organisaatiosi tietoturvatietoisuuskoulutuksen käytöstä, mikä tarjoaa tärkeän resurssin sääntelyn noudattamisen osoittamiseen.

Turvallisuusuhat ovat vakavia, tilastot todistavat sen. Pelko ei kuitenkaan motivoi työntekijöitä eikä saa heitä ymmärtämään tekojensa seurauksia. Hyvin harkittu, hallinnoitu ja jatkuva tietoturvatietoisuuden koulutusohjelma, joka sitouttaa työntekijät yrityksen eettiseen ajattelutapaan, saa työntekijät suhtautumaan turvallisuuteen vakavasti. 

10 tapaa parantaa henkilöstön tietoisuutta kyberturvallisuudesta

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.