Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvoa, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

3 asiaa, jotka sinun on tiedettävä tietosuojadirektiivistä

3-things_blog-header-img (3 asioita_blogin_otsikko)

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

1.Mistä se on peräisin?

3 asiaa, jotka sinun on tiedettävä tietosuojadirektiivistä

EU:n tietosuojadirektiivi, joka tunnetaan myös nimellä direktiivi 95/46/EY, on Euroopan unionin hyväksymä asetus, jonka tarkoituksena on suojella yksityisyyttä ja kaikkien EU:n kansalaisille tai EU:n kansalaisista kerättyjen henkilötietojen suojaa. Se annettiin vuonna 1995, ja se koskee tällaisten tietojen käsittelyä, käyttöä tai vaihtoa. Se on tärkeä osa EU:n yksityisyyden suojaa ja ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä.

2.Seitsemän periaatetta

3 asiaa, jotka sinun on tiedettävä tietosuojadirektiivistä

Vuonna 1980 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) halusi luoda kattavan tietosuojajärjestelmän koko Eurooppaan, joten se antoi "Neuvoston suositukset yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen rajat ylittävää liikkuvuutta koskevista suuntaviivoista", jotka perustuivat seitsemään periaatteeseen, jotka luetellaan jäljempänä:

  • Ilmoitus -Rekisteröidyille olisi ilmoitettava, kun heidän tietojaan kerätään.
  • Käyttötarkoitus -Tietoja saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
  • Suostumus -Tietoja ei saa luovuttaa ilman rekisteröidyn suostumusta.
  • Turvallisuus- Kerätyt tiedot olisi pidettävä turvassa mahdollisilta väärinkäytöksiltä.
  • Tietojen julkistaminen -Rekisteröidyille on ilmoitettava, kuka kerää heidän tietojaan.
  • Tietojen saatavuus -Rekisteröidyillä olisi oltava mahdollisuus tutustua tietoihinsa ja korjata mahdolliset virheelliset tiedot.
  • Vastuuvelvollisuus -Rekisteröidyillä olisi oltava käytössään menetelmä, jolla he voivat saattaa tiedonkerääjät vastuuseen siitä, että he eivät noudata edellä mainittuja periaatteita.

3.Uusi tietosuoja-asetus (eli GDPR)

3 asiaa, jotka sinun on tiedettävä tietosuojadirektiivistä

 Huhtikuussa 2016 annettu yleinen tietosuoja-asetus korvaa tietosuojadirektiivin, ja sen on tarkoitus tulla voimaan 25. toukokuuta 2018 alkaen.

Euroopan parlamentti hyväksyi tämän asetuksen, ja tässä uudessa asetuksessa laajennetaan aiempia henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja jakamista koskevia vaatimuksia ja edellytetään, että rekisteröidyn suostumus on annettava nimenomaisesti eikä sitä saa valita oletusarvoisesti. Euroopan komission tavoitteet tämän uuden GDPR-lainsäädännön osalta ovat seuraavat:

  • 27 kansallisen tietosuoja-asetuksen yhteensovittaminen yhdeksi yhtenäiseksi asetukseksi.
  • Yritystietojen siirtoa Euroopan unionin ulkopuolelle koskevien sääntöjen parantaminen
  • Henkilökohtaisten tunnistetietojen käytön valvonnan parantaminen

Jos haluat lisätietoja GDPR:stä ja tietosuojadirektiivistä, ota meihin yhteyttä jo tänään.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.