Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten GDPR vaikuttaa oikeuteen tulla unohdetuksi?

gdpr-oikeus tulla unohdetuksi

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan vain muutaman päivän kuluttua, ja se antaa EU:n kansalaisille paljon enemmän valtaa siihen, miten heidän tietojaan säilytetään ja käsitellään.

Yleinen tietosuoja-asetus muuttaa merkittävästi rekisteröidyn oikeuksia, ja yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan yksilöillä on oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi, mikä tunnetaan myös nimellä "oikeus tulla unohdetuksi".

Tämän lausekkeen nojalla yksityishenkilöt voivat pyytää, että yrityksen heistä pitämät tiedot poistetaan pysyvästi, jos yrityksellä ei ole perusteltua syytä jatkaa tietojen käsittelyä.

Organisaatioiden on vastattava pyyntöön kuukauden kuluessa sen jättämisestä.

Oikeus tulla unohdetuksi koskee seuraavia tapauksia:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne alun perin kerättiin.
 • Henkilö peruuttaa nimenomaisesti suostumuksensa käsittelyyn eikä tietojen käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 • Henkilö käyttää oikeuttaan vastustaa tietojenkäsittelyä.
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Tiedot on poistettava lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
 •  Henkilö oli lapsi tiedonkeruuhetkellä.

On kuitenkin olemassa joitakin poikkeuksia, joissa tietoja ei välttämättä tarvitse poistaa, jos jokin seuraavista seikoista täyttyy:

 • Oikeus sananvapauteen ja ilmaisunvapauteen
 • Tarve noudattaa oikeudellista velvoitetta
 • Yleiseen etuun liittyvät syyt tai julkisen vallan käyttäminen.
 • Historialliset, tieteelliset tutkimustarkoitukset tai yleisen edun mukaiset arkistointitarkoitukset.
 • Jos tiedot tukevat oikeudellisia vaatimuksia
 •  Jos käsittely on tarpeen kansanterveydellisistä syistä

Kun EU:n kansalainen pyytää oikeutta tulla unohdetuksi, rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilötiedot, jotka sillä on hallussaan kyseisestä henkilöstä. Tämä ei kuitenkaan ole suinkaan yksinkertainen prosessi. Yksilön tiedot saattavat olla hajautettu useille eri osastoille organisaatiossa, ja näiden tietojen varmuuskopio saattaa sijaita kokonaan toisessa järjestelmässä.

Tietojen poistaminen voi olla vaikea ja aikaa vievä prosessi, jos organisaatioilla ei ole asianmukaisia järjestelmiä näiden tietojen tehokkaaseen paikantamiseen ja hallintaan.

Jotta yritykset voivat vastata näihin pyyntöihin tehokkaasti, niiden on suoritettava järjestelmiensä perusteellinen tarkastus varmistaakseen, että tiedot ovat helposti löydettävissä ja poistettavissa.

Organisaatioiden on määriteltävä, mitä tietoja niillä on, missä niitä säilytetään ja miten niitä käsitellään, jotta ne voivat noudattaa GDPR:n vaatimuksia. Yhtä tärkeää on hävittää vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot ja samalla suojata kriittiset tiedot, joita edelleen tarvitaan.

Oikeus tulla unohdetuksi on monimutkainen, ja siihen liittyy paljon poikkeuksia ja rajoituksia. Jos yrityksillä on kuitenkin käytössä oikeat prosessit, ne pystyvät noudattamaan lainsäädäntöä ja varmistamaan, että ne voivat tehokkaasti käyttää yksilön oikeutta tulla unohdetuksi.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten organisaatiosi voi parantaa lähestymistapaansa GDPR-vaatimustenmukaisuuteen, klikkaa tästä, niin saat tietää, miten MetaCompliance voi auttaa.

VASTUUVAPAUTUS: Tämän blogin sisältö ja mielipiteet on tarkoitettu vain tiedoksi. Niitä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi tai muuksi ammatilliseksi neuvonnaksi, eikä niihin pidä luottaa eikä niitä pidä käsitellä yksittäisiin olosuhteisiin, tietosuojalakiin tai muuhun nykyiseen tai tulevaan lainsäädäntöön liittyvien erityisneuvojen korvikkeena. MetaCompliance ei ota vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai harhaanjohtavista lausunnoista tai mistään tappioista, jotka voivat aiheutua tämän blogin sisältämän aineiston perusteella.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.