Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

GDPR tulee voimaan 7 päivän kuluttua - oletko valmis?

gdpr lopullinen blogi

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

GDPR tulee voimaan 7 päivän kuluttua

On vaikea uskoa, että kahden vuoden valmistelun jälkeen GDPR tulee virallisesti voimaan ensi viikolla. GDPR on ollut kaikkien huulilla jo kuukausia, ja organisaatiot ympäri maailmaa ovat käyneet läpi tietonsa tarkkaan varmistaakseen, että ne noudattavat uutta lainsäädäntöä.

Kahden vuoden siirtymäajasta ja saatavilla olevasta runsaasta GDPR-tiedosta huolimatta monet yritykset etsivät edelleen ohjeita ja neuvoja siitä, mitä niiden on tehtävä noudattaakseen GDPR:ää.

Riippumatta siitä, missä päin maailmaa yrityksesi sijaitsee, jos hallitset, keräät tai jaat EU:n kansalaisten henkilötietoja, sinun on noudatettava tietosuoja-asetusta.

 Voit varmistaa, että yrityksesi on oikealla tiellä GDPR:n noudattamiseksi, noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Ole tietoinen - Tunnista mahdolliset alat, jotka voivat aiheuttaa tietosuoja-asetuksen noudattamiseen liittyviä ongelmia.

2. Ryhdy vastuuvelvolliseksi - Kartoita kaikki organisaatiosi hallussa olevat henkilötiedot.

3. Viestintä henkilöstölle ja palvelun käyttäjille - Tarkista nykyiset tietosuojailmoitukset, joissa varoitetaan henkilöitä heidän tietojensa keräämisestä. Tunnista puutteet yrityksesi harjoittaman tietojenkeruun ja -käsittelyn välillä.

4. Henkilökohtaiset tietosuojaoikeudet - Tarkista menettelyt varmistaaksesi, että ne kattavat kaikki yksilöiden oikeudet, mukaan lukien sen, miten henkilötiedot voidaan poistaa tai toimittaa sähköisesti.

5. Miten käyttöoikeuspyynnöt muuttuvat? - Tarkista ja päivitä menettelyt ja suunnittele, miten organisaatiosi käsittelee pyynnöt uusissa aikatauluissa. Kaikki pyynnöt on tehtävä kuukauden kuluessa.

6. Mitä tarkoitetaan "oikeusperustalla " - Tutki, minkä tyyppistä tietojenkäsittelyä suoritat, ja määrittele oikeusperustasi ja dokumentoi se. Tämä on erittäin tärkeää silloin, kun tietojenkäsittelyn ainoana oikeusperustana käytetään suostumusta.

7. Asiakkaan suostumuksen käyttäminen tietojen käsittelyn perusteena - Jos käytät asiakkaan suostumusta henkilötietoja tallentaessasi, sinun on tarkistettava, miten pyydät, saat ja tallennat suostumuksen, ja arvioitava, onko sinun tehtävä muutoksia.

8. Lasten tietojen käsittely - Yleisessä tietosuoja-asetuksessa otetaan käyttöön joukko erityisiä suojatoimia lasten tietojen suojaamiseksi. Jos organisaatiosi käsittelee alaikäisten henkilöiden tietoja, sinun on varmistettava, että käytössäsi on asianmukaiset järjestelmät, joiden avulla voit tarkistaa yksittäisten henkilöiden iän ja hankkia suostumuksen huoltajilta.

9. Tietosuojaloukkauksista ilmoittaminen - Varmista, että käytössäsi on oikeat menettelyt henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaitsemiseksi, ilmoittamiseksi ja tutkimiseksi. Tietosuoja-asetus edellyttää, että organisaatiot ilmoittavat henkilötietojen tietoturvaloukkauksista asianomaiselle valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta.

10. Tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit (DPIA) sekä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja - DPIA on prosessi, jossa tarkastellaan hankkeen tai aloitteen mahdollisia vaikutuksia yksilön yksityisyyteen. Sen avulla organisaatiot voivat tunnistaa mahdolliset yksityisyyden suojaan liittyvät ongelmat ja löytää keinon niiden lieventämiseksi.

11. Tietosuojavastaavat - Tietosuoja-asetus edellyttää, että jotkut organisaatiot nimeävät tietosuojavastaavan. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi viranomaiset ja organisaatiot, jotka valvovat rekisteröityjä tai käsittelevät arkaluonteisia henkilötietoja laajamittaisesti.

12. Kansainväliset organisaatiot ja yleinen tietosuoja-asetus - Yleiseen tietosuoja-asetukseen sisältyy säännös, joka auttaa organisaatioita, jotka toimivat eri EU:n jäsenvaltioissa. Monikansallisilla organisaatioilla on oikeus asioida yhden tietosuojaviranomaisen, niin sanotun johtavan valvontaviranomaisen kanssa, joka toimii niiden ainoana sääntelyelimenä siinä maassa, johon ne ovat pääasiallisesti sijoittautuneet.

 Jos haluat lisätietoja siitä, miten organisaatiosi voi parantaa lähestymistapaansa GDPR-vaatimustenmukaisuuteen, klikkaa tästä, niin saat tietää, miten MetaCompliance voi auttaa.

VASTUUVAPAUTUS: Tämän blogin sisältö ja mielipiteet on tarkoitettu vain tiedoksi. Niitä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi tai muuksi ammatilliseksi neuvonnaksi, eikä niihin pidä luottaa eikä niitä pidä käsitellä yksittäisiin olosuhteisiin, tietosuojalakiin tai muuhun nykyiseen tai tulevaan lainsäädäntöön liittyvien erityisneuvojen korvikkeena. MetaCompliance ei ota vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai harhaanjohtavista lausunnoista tai mistään tappioista, jotka voivat aiheutua tämän blogin sisältämän aineiston perusteella.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.