Webinaari: Toimintaperiaatteiden, koulutuksen ja ongelmaraportoinnin avulla ensimmäisen puolustuslinjan mahdollistaminen.

elokuu 21, 2018

Rekisteröidy nyt - Osallistu webinaariin, jossa Michael Rasmussen puhuu aiheesta "Enabling the first line of defence with policy, training & issue reporting" 18. syyskuuta klo 15.00.

Etulinjan työntekijät tekevät päivittäin päätöksiä riskeistä ja sääntöjen noudattamisesta, ja he voivat joko suojella tai altistaa organisaation ei-toivotuille ongelmille. Riskien ja sääntöjen noudattamisessa ei ole kyse vain riskien, sääntöjen noudattamisen ja tilintarkastuksen hallinnasta, vaan myös työntekijöiden sitoutumisesta ja kouluttamisesta siihen, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, ja miten asioista ilmoitetaan. Kolme puolustuslinjaa (Three Lines of Defense) on suosittu viitekehys hallinnon, riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden (GRC) hallintaan. Vaikka paljon huomiota on kiinnitetty toisen puolustuslinjan (riskienhallinta- ja compliance-johtajat) ja kolmannen puolustuslinjan (sisäinen tarkastus) tehokkaaseen hallintaan, ei ole keskitytty siihen, miten sitouttaa tehokkaasti ensimmäinen puolustuslinja: organisaation etulinjan työntekijät ja johtajat.Tässä webinaarissa keskitytään siihen, miten organisaation etulinja sitoutetaan ja mahdollistetaan tehokkaalla viestinnällä ja koulutuksella, joka koskee toimintatapoja ja sitä, miten organisaatiossa esiintyvistä ongelmista ja vaaratilanteista raportoidaan. Osallistujat oppivat:

  • GRC kolmen puolustuslinjan mallin puitteissa
  • Miten toinen ja kolmas puolustuslinja ovat riippuvaisia ensimmäisestä linjasta organisaation suojaamiseksi.
  • Miten tiedottaa tehokkaasti ja kouluttaa ensimmäisen puolustuslinjan työntekijät politiikoista?
  • Menetelmät, joilla ensimmäisen linjan työntekijät voivat tunnistaa ja raportoida ongelmat ja vaaratilanteet.
  • Miten teknologia voi automatisoida ja mahdollistaa ensimmäisen puolustuslinjan toiminnan?
  • Tehokkuuden, vaikuttavuuden ja ketteryyden lisääminen kaikissa kolmessa puolustuslinjassa.

18. syyskuuta - 3pm GMT / 4pm CET / 11am EST / 10am CNT / 8am PST

Rekisteröidy nyt tähän ilmaiseen webinaariin. 

Jos et pääse osallistumaan live-tallenteeseen, voit aina palata toiseen kertaan ja katsoa tallenteen. Rekisteröidy nyt ja katso haluamallasi tavalla