Meddelande om sekretess

Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Här på MetaCompliance är din integritet viktig, och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att skydda alla personuppgifter som du ger oss. Denna sekretesspolicy gäller när du besöker eller använder våra webbplatser, appar och andra tjänster, inklusive evenemang, som hänvisar eller länkar till denna sekretesspolicy (var och en, en "tjänst"). Denna sekretesspolicy kan kompletteras med ytterligare sekretesspolicyer, villkor eller meddelanden som tillhandahålls dig.

Vi kommer att ange i registreringsprocesserna för våra produkter och tjänster och andra registreringsformulär vilka typer av personuppgifter som krävs och vilka som begärs. Du kan välja att inte lämna de begärda uppgifterna, men det kan begränsa eller förbjuda de tjänster som vi kan tillhandahålla dig.

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avses i detta integritetsmeddelande är MetaCompliance Limited (företagsnummer NI049166) på 180 Piccadilly, London, W1J 9HF.

Insamling av dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig på tre olika sätt: direkt från dina uppgifter, från tredjepartskällor och genom automatiserad teknik.

Vi samlar in dessa uppgifter via våra servrar och genom att använda cookies och annan teknik. Cookies är små textfiler som kan läsas av en webbserver i den domän som lagt cookien på din hårddisk. Vi kan använda cookies och annan teknik för att lagra dina preferenser och inställningar, hjälpa dig att logga in, tillhandahålla riktade annonser och analysera webbplatsens verksamhet. Du kan kontrollera cookies genom inställningar i din webbläsare och andra verktyg. Om du blockerar vissa cookies kan det dock hända att du inte kan registrera dig, logga in eller få tillgång till vissa delar eller använda tjänsten fullt ut.

För mer information, se vår Cookie Policy som finns tillgänglig här.

Uppgifter som du lämnar till oss

De typer av personuppgifter som vi samlar in direkt från dig beror på hur du interagerar med oss och Tjänsten, vilket kan inkludera:

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Inloggningsuppgifter för konton, såsom användarnamn och lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation.
 • Annan information om registrering av konto och profil, t.ex. yrkestitel.
 • Kommentarer, feedback och annan information som du lämnar till oss, inklusive uppgifter om sökfrågor och frågor eller information som du skickar till kundtjänsten, och/eller
 • Kommunikationspreferenser, inklusive önskat språk.

Uppgifter från din organisation

Vi kan få personuppgifter om dig från den organisation som du är anställd eller ansluten till för att aktivera och hantera din tillgång till och användning av organisationens prenumeration på Tjänsten, inklusive:

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Annan information om kontoregistrering, t.ex. arbetstitel, och/eller
 • Organisatoriskt användar-ID.
 • Uppgifter från andra källor

Vi kan också få kontaktuppgifter och annan information om dig från våra dotterbolag och andra tredje parter, inklusive:

 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att fastställa en plats för att anpassa vissa produkter till din plats.
 • Företag med vilka vi erbjuder tjänster med samma varumärke eller deltar i gemensamma marknadsföringsaktiviteter, och/eller
 • Offentligt tillgängliga källor och dataleverantörer från vilka vi hämtar data för att validera eller komplettera den information vi har.

Uppgifter från användning av tjänster, inklusive cookies

Tjänsten kan automatiskt samla in information om hur du och din enhet interagerar med tjänsten, inklusive:

 • Information om dator, enhet och anslutning, t.ex. IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystem och annan programvara som installerats på din enhet, mobilplattform och unik enhetsidentifierare och andra tekniska identifierare, felrapporter och prestandadata.
 • Användningsdata, t.ex. de funktioner du använde, de inställningar du valde, din URL-klickströmsdata, inklusive datum- och tidsstämpel och hänvisnings- och utgångssidor, sökord du använde och sidor du besökte eller sökte efter på tjänsten.
 • För utbildningstjänster, de kursmoduler och testfrågor som du visar, besvarar eller slutför; och/eller
 • För platsmedvetna tjänster, den region, stad eller ort där din enhet befinner sig för att ge dig mer relevant innehåll för den plats du befinner dig i världen.

Vi samlar in dessa uppgifter via våra servrar och genom att använda cookies och annan teknik. Cookies är små textfiler som kan läsas av en webbserver i den domän som lagt cookien på din hårddisk. Vi kan använda cookies och annan teknik för att lagra dina preferenser och inställningar, hjälpa dig att logga in, tillhandahålla riktade annonser och analysera webbplatsens verksamhet. Du kan kontrollera cookies genom inställningar i din webbläsare och andra verktyg. Om du blockerar vissa cookies kan det dock hända att du inte kan registrera dig, logga in eller få tillgång till vissa delar eller använda tjänsten fullt ut.

Användning av dina personuppgifter

Beroende på hur du interagerar med oss och tjänsten använder vi dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla, aktivera och hantera din åtkomst till och användning av tjänsten.
 • Behandla och uppfylla en begäran, prenumeration eller annan transaktion.
 • Tillhandahålla teknisk support, produktsupport och annan support samt bidra till att tjänsten fungerar och är trygg och säker.
 • Förbättra tjänsten och våra andra produkter, evenemang och tjänster samt utveckla nya produkter, tjänster och förmåner.
 • Erbjuda dig anpassat innehåll och annan personanpassning för att göra tjänsten mer relevant för dina intressen och din geografi.
 • Svara på dina önskemål, förfrågningar, kommentarer och funderingar.
 • Meddela dig om ändringar, uppdateringar och andra tillkännagivanden som rör tjänsten och våra andra produkter och tjänster.
 • Leverera riktade annonser, reklammeddelanden, meddelanden och annan information som rör tjänsten och dina intressen.
 • Förse dig med marknadsföringsmeddelanden och annan information om produkter, evenemang och tjänster från oss, våra dotterbolag och tredje parter, t.ex. sponsorer.
 • Identifiera användningstrender och utveckla dataanalyser, bland annat för forskning, revision, rapportering och annan affärsverksamhet, inklusive att fastställa effektiviteten av våra kampanjer och utvärdera vår affärsutveckling, eller på andra sätt enligt ett kundavtal; och/eller
 • Uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Om du är administratör för en organisation med en prenumeration på tjänsten kommer vi att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig om din organisations prenumeration och relaterade tjänster. Om du ger oss kontaktuppgifter till dina kollegor kan vi kontakta dessa personer med meddelanden om tjänsten som kan innehålla hänvisningar till dig.

Delning av dina personuppgifter

Din organisation

Om du har tillgång till Tjänsten via ett abonnemang som administreras av din organisation kan dina personuppgifter och vissa användningsuppgifter som samlas in via Tjänsten komma att nås av eller delas med de administratörer som din organisation har godkänt för användningsanalys, abonnemangshantering och efterlevnad, utbildningskursens framsteg, prestanda och korrigering.

Tjänsteleverantörer

Beroende på vilka tjänster som tillhandahålls kan vi dela information med våra tjänsteleverantörer, leverantörer, agenter och representanter, inklusive men inte begränsat till kundsupport, leverantörer av e-posttjänster, evenemangsplatser och tjänsteleverantörer, leverantörer av IT-tjänster, leverantörer av marknadsföringstjänster, forskningsleverantörer, postombud och fraktbolag. Dessa tjänsteleverantörer kommer att behandla informationen när det är nödvändigt för vår räkning för att tillhandahålla tjänsten och/eller uppfylla din begäran baserat på våra instruktioner och i enlighet med denna integritetspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

 

För att de ska kunna hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster till dig kan dina personuppgifter överföras till, och lagras hos, en tjänsteleverantör utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Om dina uppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats i enlighet med GDPR artikel 46. Du har rätt att få information om den mekanism enligt vilken dina uppgifter överförs utanför EES. För denna information, vänligen kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

 

Du har rätt att få information om den mekanism enligt vilken dina uppgifter överförs utanför EES. För denna information, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Av juridiska skäl

Vi kommer också att avslöja dina personuppgifter om vi i god tro tror att ett sådant avslöjande är nödvändigt för att:

 • uppfylla tillämplig lag, förordning, rättslig process eller annan rättslig skyldighet.
 • upptäcka, undersöka och hjälpa till att förebygga säkerhets-, bedrägeri- eller tekniska problem och/eller
 • skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för MetaCompliance, våra användare, anställda eller andra; och som en del av en företagstransaktion, till exempel en överföring av tillgångar till eller ett förvärv av eller sammanslagning med ett annat företag.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror på vilka personuppgifter det rör sig om och i vilket sammanhang vi samlar in dem.

Vi kommer dock normalt att samla in personuppgifter från dig enligt följande rättsliga grunder:

Fullgörande av ett avtal: Om vi har skyldigheter enligt ett avtal med dig kommer vi att använda din information för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Detta inkluderar till exempel personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig för att använda någon av våra tjänster och/eller när du rapporterar ett problem.

Berättigade intressen: Vi kommer att använda din information för våra egna legitima intressen, till exempel för att ge dig det bästa lämpliga innehållet på vår webbplats eller app, för att förbättra och marknadsföra våra tjänster och för våra egna administrativa ändamål inklusive att skapa och upprätthålla affärsregister över vår relation med dig.

Rättsliga krav/väsentliga intressen: I vissa fall har vi en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig (till exempel för att vi ska kunna följa skattelagstiftningen som kräver att vi samlar in och sparar uppgifter om produkter och tjänster som vi säljer) eller när vi behöver personuppgifterna för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen (till exempel om du är inblandad i en nödsituation och vi måste tillhandahålla de uppgifter som vi har om dig till räddningstjänsten).

Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att ge dig tillgång till våra tjänster. När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter (till exempel för att tillhandahålla tjänster till dig eller för att bevara register för att hantera eventuella krav som du eller vi kan ha med avseende på de tjänster som vi tillhandahåller dig), kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

Rättigheter i samband med dina personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi har om dig:

Om du vill få tillgång till, korrigera, uppdatera eller begära att dina personuppgifter raderas kan du göra det när som helst.

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära att dina personuppgifter ska kunna överföras.

Du har rätt att när som helst välja bort marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. Du kan utöva denna rätt genom att klicka på länken "avregistrera" eller "opt-out" i de marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig. Om du vill avregistrera dig från andra former av marknadsföring (t.ex. postmarknadsföring eller telemarketing), vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi utförde innan du återkallade ditt samtycke, inte heller påverkar det behandling av dina personuppgifter som utförs i enlighet med andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Information Commissioner's Office är dataskyddsmyndighet för Storbritannien.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "Kontakta oss" nedan. Vi besvarar alla förfrågningar vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder och följer accepterade branschstandarder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de personuppgifter vi behandlar. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa integritet, konfidentialitet och tillgänglighet för personuppgifter.

Våra Tjänster kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte accepterar något ansvar eller någon skyldighet för dessa policyer. Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in information från barn under 16 år eller riktar någon av våra tjänster till barn under 16 år.

Ändringar i vårt integritetsmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan som svar på ändrad juridisk, teknisk eller affärsmässig utveckling. När vi uppdaterar vårt integritetsmeddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de ändringar vi gör. Vi kommer att inhämta ditt samtycke till alla väsentliga ändringar av integritetsmeddelandet om och där detta krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Du kan se när detta integritetsmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera datumet "senast uppdaterad" som visas högst upp i detta integritetsmeddelande.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer, klagomål eller önskemål om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress:

E-post: [email protected]

Post: Skickas till dataskyddsombudet på följande adress:

MetaCompliance Limited

180 Piccadilly

London

W1J 9HF