Vilken roll spelar högre chefer för att skapa en kultur för cybersäkerhet?

Hej

Kort utbildning i cybersäkerhet för chefer

Varför dina chefer på C-nivå behöver rollspecifik utbildning.

Bedrägeri som VD

91 % av organisationerna har fått ta emot minst en bedrägeriattack från CEO.

E-postmeddelanden från VD för spear Phishing

Sedan 2013 har CEO-bedrägerier gett cyberkriminella över 12,5 miljarder dollar.

Bedrägeriattacker mot vd:ar

CEO-bedrägerier har en 90-procentig framgång

Har du svårt att få högre chefer att delta i utbildningen i cybersäkerhet?

Ge dem kurser som är skräddarsydda för hot på C-nivå och som är märkta så att de återspeglar deras höga position.

Utbildning i cybersäkerhet för vd:n

Begär en demo

Utbildning i cybersäkerhet för vd:n