GEM-olier

Fremme af en kultur med bevidsthed om cybersikkerhed
Har du travlt? Download en PDF-fil af denne casestudie og gem den til senere!

I takt med at automatiseringen fortsætter med at udvikle sig, har olie- og gasindustrien gennemgået en digital transformation. Dette har gjort det muligt for organisationer at blive mere omkostningseffektive, få mest mulig værdi ud af de nuværende aktiver og maksimere driftstiden.

Men afhængigheden af digital teknologi i sektoren har øget kompleksiteten af cybertrusselslandskabet betydeligt. I takt med at automatiseringen og brugen af cloud-tjenester øges, øges også risikoen for cyberangreb. Ud over de politiske og økonomiske konsekvenser kan et cyberangreb på industrien medføre alvorlige konsekvenser som f.eks. nedlukning af anlæg eller produktion, beskadigelse af udstyr, uopdagede udslip og overtrædelse af sikkerhedsforanstaltninger.


Da sektoren står over for en så høj cyberrisiko, erkendte GEM Oils, at det var afgørende at indtage en proaktiv tilgang og skabe en cybersikkerhedskultur.

Skabelse af en risikovillig kultur

GEM Oils er Irlands førende leverandør af smøremidler af høj kvalitet. Virksomheden blev etableret i 1962 og har oplevet den digitale transformation af sektoren på første hånd.

I samarbejde med MetaCompliance erkendte GEM Oils vigtigheden af at uddanne medarbejderne om potentielle trusler mod cybersikkerhed og skabe en risikobetonet kultur på arbejdspladsen.

For GEM Oils var det vigtigt, at cybersikkerhed blev betragtet som alles ansvar og ikke kun som et problem for it-afdelingen. Ved at udstyre medarbejderne med de færdigheder, der er nødvendige for at beskytte sig selv online, sigtede GEM Oils mod at skabe en kultur med løbende bevidsthedsuddannelse.

Organisationen havde oplevet en stigning i antallet af forsøg på phishing-angreb og forstod, at det var vigtigt at uddanne og styrke medarbejderne. Ved hjælp af MetaCompliance's eLearning-platform ønskede GEM Oils at udstyre medarbejderne med viden til at opdage og forhindre et cyberangreb med selvtillid. Med en travl arbejdsstyrke, hvor medarbejderne ofte er ude af huset og mangler tid, søgte GEM Oils efter en løsning, der gjorde det muligt for dem at levere effektiv cyberbevidsthedsuddannelse, som var engagerende og leveret i et mundret format. 

Styrkelse og uddannelse af medarbejderne.

Ved hjælp af MetaCompliance's korte, målrettede kurser kan GEM Oils nu uddanne personalet i vigtig viden og færdigheder inden for cybersikkerhed. Hver Nano leverer grafisk rigt cyberbevidsthedsindhold og brugerinteraktioner på mindre end 5 minutter, hvilket hjælper med at fremme bevidstheden om cybersikkerhed i organisationen.

Med MetaCompliance's omfattende eLearning-bibliotek kan GEM Oils også opbygge skræddersyede eLearning-kurser til forskellige afdelinger og deres specifikke roller.

Afhængigt af en medarbejders adgangsniveau eller ansvarsområde kan eLearning tage fat på individuelle medarbejderbehov eller specifikke risici, hvilket gør den relevant og mere engagerende for medarbejderne.

"Med MetaCompliance's Elements-bibliotek har jeg været i stand til at skabe og levere cyberbevidsthed kampagner, som er skræddersyet til vores organisation. Temaet for hver kampagne er lidt forskelligt og er tilpasset til at afspejle de aktuelle cybertrusler. Kampagnen understøttes derefter af yderligere ressourcer såsom plakater, blogindlæg og videolæring, hvilket er med til at skabe en kultur af løbende læring, som vores medarbejdere vil bruge på arbejdspladsen og i deres privatliv."

Tidligere var det en stor udfordring for organisationen at få medarbejderne til at deltage i kampagner om cyberbevidsthed. Med MetaCompliance's rapporteringsfunktionalitet kan GEM Oils nu spore, hvor mange brugere der har gennemført uddannelsen, hvilket har givet ledelsen større indsigt.

"MetaCompliance's eLearning-bibliotek var virkelig enestående for os. Indholdet er skræddersyet og opdateres regelmæssigt, hvilket betyder, at det giver genklang hos personalet. MetaCompliance har gjort det muligt for os at gøre vores uddannelse i cyberbevidsthed meget mere struktureret og kontrollerbar end nogensinde før."

Siden implementeringen af MetaCompliances eLearning-software har GEM Oils udviklet en hybrid tilgang til uddannelse i cyberbevidsthed og har indarbejdet en række forskellige former for indhold såsom blogs, screensavers og plakater for at holde medarbejderne engagerede og styrke bedste praksis.

"MetaCompliance har gjort det muligt for os at bringe GEM Oils op på et højere niveau af ekspertise. Medarbejdernes bevidsthed om cybertrusler er steget, og medarbejderne er meget mere opmærksomme."

Skab skræddersyet uddannelse i cybersikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Kontakt os for yderligere oplysninger om, hvordan MetaCompliance kan levere den bedst mulige uddannelse i cybersikkerhed og privatlivets fred til dit personale.