GEM-oljor

Att främja en kultur av medvetenhet om cybersäkerhet
Har du bråttom? Ladda ner en PDF av denna fallstudie och spara den för senare!

I takt med att automatiseringen fortsätter att utvecklas har olje- och gasindustrin genomgått en digital omvandling. Detta har gjort det möjligt för organisationer att bli mer kostnadseffektiva, få ut mesta möjliga värde från befintliga tillgångar och maximera drifttiden.

Sektorns beroende av digital teknik har dock ökat komplexiteten i cyberhotlandskapet avsevärt. I takt med att automatiseringen och användningen av molntjänster ökar, ökar också risken för cyberattacker. Utöver de politiska och ekonomiska konsekvenserna kan en cyberattack mot branschen leda till allvarliga konsekvenser, t.ex. nedläggning av anläggningar eller produktion, skador på utrustning, oupptäckta utsläpp och överträdelser av säkerhetsåtgärder.


Med tanke på att sektorn står inför en så hög cyberrisk insåg GEM Oils att det var viktigt att ta ett proaktivt grepp och skapa en kultur för cybersäkerhet.

Skapa en riskmedveten kultur

GEM Oils är Irlands ledande leverantör av smörjmedel av hög kvalitet. Företaget grundades 1962 och har upplevt den digitala omvandlingen av sektorn på nära håll.

Genom att samarbeta med MetaCompliance insåg GEM Oils vikten av att utbilda de anställda om potentiella hot mot cybersäkerheten och skapa en riskmedveten kultur på arbetsplatsen.

För GEM Oils var det viktigt att cybersäkerhet betraktades som allas ansvar och inte bara som en fråga för IT-avdelningen. Genom att utrusta personalen med de färdigheter som krävs för att skydda sig på nätet ville GEM Oils skapa en kultur av kontinuerlig utbildning i medvetenhet.

Organisationen hade upplevt en ökning av försök till phishing-attacker och förstod att det var viktigt att utbilda och stärka de anställda. Med hjälp av MetaCompliances eLearning-plattform ville GEM Oils utrusta personalen med kunskap för att kunna upptäcka och förhindra en cyberattack med självförtroende. GEM Oils har en arbetsbelastad personalstyrka där de ofta är ute och har ont om tid och sökte därför en lösning som gjorde det möjligt för dem att ge effektiv utbildning i cybermedvetenhet som var engagerande och som gavs i ett litet format. 

Stärka och utbilda de anställda.

Med hjälp av MetaCompliances korta, riktade kurser kan GEM Oils nu utbilda personalen i viktiga kunskaper och färdigheter om cybersäkerhet. Varje Nano levererar grafiskt rikt innehåll och användarinteraktioner på mindre än 5 minuter, vilket bidrar till att öka medvetenheten om cybersäkerhet inom organisationen.

Med MetaCompliances omfattande eLearning-bibliotek kan GEM Oils också skapa skräddarsydda eLearning-kurser för olika avdelningar och deras specifika roller.

Beroende på den anställdes nivå av tillgång eller ansvar kan eLearning ta upp enskilda anställdas behov eller specifika risker, vilket gör den relevant och mer engagerande för personalen.

"Med MetaCompliances Elements-bibliotek har jag kunnat skapa och leverera cybermedvetenhet. kampanjer som är skräddarsydda för vår organisation. Temat för varje kampanj skiljer sig något och anpassas för att återspegla aktuella cyberhot. Kampanjen stöds sedan av ytterligare resurser som affischer, blogginlägg och videoutbildningar, vilket bidrar till att skapa en kultur av kontinuerligt lärande som våra anställda kommer att använda på arbetsplatsen och i sitt privatliv."

Tidigare var det en stor utmaning för organisationen att engagera personalen i kampanjer för medvetenhet om cyberfrågor. Med MetaCompliances rapporteringsfunktionalitet kan GEM Oils nu spåra hur många användare som har slutfört utbildningen, vilket har gett ledningen större insikt.

"MetaCompliances eLearning-bibliotek stod verkligen ut för oss. Innehållet är skräddarsytt och uppdateras regelbundet, vilket innebär att personalen är nöjd med det. MetaCompliance har gjort det möjligt för oss att göra vår utbildning i cybermedvetenhet mycket mer strukturerad och granskningsbar än någonsin tidigare."

Sedan GEM Oils implementerade MetaCompliances eLearning-programvara har företaget utvecklat en hybridmetod för utbildning i cybermedvetenhet, som innehåller en rad olika typer av innehåll, t.ex. bloggar, skärmsläckare och affischer, för att hålla de anställda engagerade och förstärka bästa praxis.

"MetaCompliance har gjort det möjligt för oss att ta GEM Oils till en högre nivå av kvalitet. Personalens medvetenhet om cyberhot har ökat och de anställda är mycket mer vaksamma."

Skapa skräddarsydd utbildning om cybersäkerhet och integritet

För mer information om hur MetaCompliance kan erbjuda bästa möjliga utbildning i cybersäkerhet och sekretess för din personal, kontakta oss.