Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Automaation rooli vaaratilanteiden hallinnassa

Tapahtumien hallinta

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tietoturvaloukkauksen kokeminen ei ole asia, jota yksikään organisaatio ei halua ajatella. Kriittisillä vaaratilanteilla voi olla tuhoisa vaikutus organisaatioihin, ja ne voivat lamauttaa niiden tuottavuuden ja voiton. Koska tietoverkkorikolliset kehittävät hyökkäysmenetelmiään jatkuvasti, tietoturvaloukkauksen kohtaaminen on väistämätöntä. Kyse on siitä, milloin, ei siitä, jos.

Tässä dynaamisessa uhkamaisemassa organisaatioiden on oltava valmiita reagoimaan nopeasti ja säilyttämään joustavuutensa. Kun tietoturvaloukkaus tapahtuu, aika on ratkaisevan tärkeää. Automaattiset vaaratilanteiden hallintaratkaisut ovat kulmakivi, jolla varmistetaan, että organisaatiot noudattavat määrättyjä menettelyjä riskien hillitsemiseksi, seisokkiaikojen estämiseksi ja hallinnan säilyttämiseksi kriittisten vaaratilanteiden aikana.

Tutustu automaation mullistavaan rooliin häiriöiden hallinnassa ja selvitä, miten se nopeuttaa vasteaikoja, minimoi vaikutuksia ja vahvistaa yleistä kyberkestävyyttä.

Automaation ymmärtäminen vaaratilanteiden hallinnassa:

1. Nopea havaitseminen ja analysointi:

Automaatio tehostaa vaaratilanteisiin reagoimisen alkuvaiheita havaitsemalla ja analysoimalla mahdolliset uhat nopeasti. Kehittyneen analytiikan ja koneoppimisalgoritmien avulla automatisoidut järjestelmät pystyvät tunnistamaan malleja, poikkeamia ja vaarantumisen indikaattoreita reaaliajassa.

2. Automaattinen vaaratilanteiden arviointi:

Kun vaaratilanne on havaittu, automaatio helpottaa nopeaa käsittelyä luokittelemalla ja priorisoimalla vaaratilanteet ennalta määritettyjen kriteerien perusteella. Näin varmistetaan, että kriittisimpiin uhkiin puututaan nopeasti, mikä estää tarpeettomat viivytykset vastauksissa.

3. Tehokas torjunta ja hävittäminen:

Automaatiolla on keskeinen rooli ennalta määriteltyjen vastatoimien toteuttamisessa, mikä mahdollistaa uhkien nopean torjunnan ja hävittämisen. Automatisoidut vastatoimet voivat eristää vaarantuneet järjestelmät, lopettaa haitalliset prosessit ja käynnistää tarvittavat korjaustoimet vaikutusten lieventämiseksi.

Automaation hyödyt vaaratilanteiden torjunnassa

1. Nopeus ja tarkkuus:

Automaatio lyhentää huomattavasti vasteaikoja, jolloin organisaatiot voivat rajata ja korjata häiriötilanteet nopeammin. Automatisoidut prosessit minimoivat myös inhimillisten virheiden riskin ja varmistavat tarkkuuden ennalta määritettyjen vastatoimien toteuttamisessa.

2. Skaalautuvuus:

Verkkouhkien kehittyessä jatkuvasti, häiriötilanteisiin vastaamisen skaalautuvuus on ratkaisevan tärkeää. Tietoverkkoturvallisuustilastojen mukaan päivittäin tehdään 2 200 verkkohyökkäystä, ja keskimäärin 39 sekunnin välein tapahtuu yksi verkkohyökkäys. Automatisoidut ratkaisut pystyvät käsittelemään tehokkaasti suuren määrän vaaratilanteita samanaikaisesti, ja ne tarjoavat organisaatioille skaalautuvuutta, jota ne tarvitsevat vastatakseen erilaisiin ja monimutkaisiin kyberuhkiin.

3. Resurssien optimointi:

Monet nykypäivän tietoturvaryhmät ovat alimitoitettuja ja ylikuormitettuja. Automatisoimalla toistuvia ja aikaa vieviä tehtäviä vaaratilanteiden torjuntatiimit voivat optimoida resurssinsa. Näin kyberturvallisuuden ammattilaiset voivat keskittyä vaaratilanteiden hallinnan monimutkaisempiin ja strategisempiin näkökohtiin, mikä parantaa toiminnan yleistä tehokkuutta.

Päätelmä

Automaation sisällyttäminen vaaratilanteiden hallintaan ei ole vain mukavuuskysymys, vaan se on strateginen välttämättömyys organisaatioille, jotka pyrkivät vahvistamaan kyberpuolustustaan. Hyödyntämällä automaation tarjoamaa nopeutta, tarkkuutta ja skaalautuvuutta yritykset voivat reagoida ennakoivasti kyberuhkiin, minimoida vaikutukset ja viime kädessä parantaa yleistä kyberkestävyyttään. Kun navigoimme alati muuttuvassa kyberturvallisuusympäristössä, automaation omaksumisesta tulee kriittinen tekijä pyrittäessä vankkaan häiriötilanteisiin vastaamiseen.

Tärkeimmät vaiheet tietomurron tehokkaaseen hallintaan

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.