Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Voiko kyberturvallisuuden tiedotuskampanjat viedä liian pitkälle?

Tietoverkkoturvallisuutta koskevat tiedotuskampanjat

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Ei ole mikään salaisuus, että tietoverkkoturvallisuustietoisuus on jatkuvasti kasvava kysymys, sillä verkkouhkat kehittyvät jatkuvasti ja verkkorikolliset ovat yhä kehittyneempiä. Aikaisemmin yrityksillä oli pieni joukko työntekijöitä, jotka vastasivat tietotekniikasta ja kyberturvallisuudesta, mutta viime vuosina ajattelutavassa on tapahtunut huomattava muutos, kun kyberhyökkäykset ovat yhä enemmän otsikoissa. 

Tietoverkkoturvallisuuden tiedostaminen on edelleen haaste 

Vaikka kyberturvallisuustietoisuuden merkitys tunnustetaan, se on edelleen keskeinen haaste organisaatioille. Usein omaksutaan tilapäinen lähestymistapa, mutta on tärkeää tunnustaa, että tietoverkkotietoisuus on muutakin kuin vain simuloitua tietojenkalastelua. Monet organisaatiot tekevät sen virheen, että ne keskittyvät vain yhteen tietoverkkotietoisuuden osatekijään, kuten tietojenkalasteluun tai sähköiseen oppimiseen. Vaikka nämä osa-alueet ovatkin kriittinen osa yrityksen suojaamista, menestyksekkäimmissä tietoverkkotietoisuuskampanjoissa käytetään erilaisia houkuttelevia menetelmiä, joiden avulla työntekijöille opetetaan heidän rooliaan organisaation turvallisuuden ja varmuuden ylläpitämisessä.  

Työntekijöiden sitouttaminen tietoisuuteen tietoverkosta

Ainoa asia, joka on tylsää kyberturvallisuuskoulutusta pahempi, on joutua käymään sen läpi toistuvasti, vuodesta toiseen. Sen sijaan kyberturvallisuuskoulutuksen tulisi olla mukaansatempaavaa ja informatiivista, jotta henkilöstö ymmärtää, mitä heiltä vaaditaan ja miten tärkeää heidän roolinsa on suojata organisaation arkaluonteisia tietoja. Kampanjajulisteet, eLearning-kurssit, pelillistäminen, simuloidut phishing-hyökkäykset, tietokilpailut ja taskuoppaat ovat tehokkaita resursseja, joilla voidaan lisätä käyttäjien tietoisuutta ja vaatimustenmukaisuutta kiinnostavalla tavalla. Kun uudenlaisia uhkia ilmaantuu, myös tietoverkkotietoisuusohjelman tulisi kehittyä ja kehittyä.

Miten luoda tietoverkkoturvallisuutta koskeva tiedotuskampanja, joka saa huomiota?

Tutkimukset osoittavat, että maailman kollektiivinen tarkkaavaisuus on kaventumassa yleisölle esitettävän tiedon määrän vuoksi. Tämän vuoksi on tärkeää ajatella laatikon ulkopuolelta ja luoda innovatiivinen tietoverkkotietoisuuskampanja, joka herättää huomiota ja ajatuksia. Voiko kyberturvallisuuden tiedotuskampanjoita viedä liian pitkälle? Meidän mielestämme ei! Tässä on viisi tapaa luoda ohittamaton tietoverkkotietoisuuskampanja:

Luo tietoverkkoturvallisuutta koskevia tietoisuusjulisteita, joita ei voi olla huomaamatta.

Visuaaliset vihjeet, kuten tiedotusjulisteet, ovat erittäin tehokkaita ja helppoja toteuttaa. Ne tarjoavat visuaalisen muistutuksen tärkeistä turvallisuustiedoista kaikille organisaatiossasi työskenteleville. Jotta julistekampanja tulisi näkyviin, on löydettävä parhaat paikat niiden sijoittamiselle. Pesuhuonemainonta on ihanteellinen väline, jonka avulla voit paketoida keskeiset tiedot pieniksi paloiksi ja vahvistaa viestejäsi, kun yleisösi on vangittuna. On vain harvoja, jos ollenkaan, muita paikkoja, joissa voit välittää viestisi niin vähän häiriötekijöitä käyttäen.

Luo tietoverkkomestareita 

Luo organisaatiossasi puolestapuhujia, jotka näyttävät esimerkkiä ja liputtavat kyberturvallisuuden puolesta. Tämä antaa työntekijöille vastuuntuntoa ja mahdollisuuden oppia vertaisiltaan. Palkitse hakkereita ja tietoturvaloukkauksia havaitsevia työntekijöitä tunnustuksella, pokaaleilla ja palkinnoilla. 

Lisätietoja kybermestareista

Älä unohda pelotteita 

Pelotteen, kuten "häpeän peikon" sijoittaminen työntekijän työpöydälle, hyväntekeväisyyslahjoituksen määrääminen huolimattomuudesta tai se, että työntekijät hoitavat kahvinkeittoa kollegoidensa puolesta, ovat tehokkaita keinoja varmistaa, että henkilöstö pysyy valppaana ja tarkkaavaisena mahdollisten uhkien suhteen. Välttääkseen tällaiset rangaistukset henkilöstön tulisi harjoitella yksinkertaisia kyberturvallisuuteen liittyviä tehtäviä, kuten tietokoneen näytön lukitsemista, varoa phishing-sähköposteja ja olla jättämättä laitteita ilman valvontaa. 

Ajattele toimiston ulkopuolella

Järjestä kampanjoita, joissa kerrotaan työntekijöille, miten he voivat suojella itseään sekä yksityis- että työelämässä. Esimerkiksi miten suojella perhettään, suojella sosiaalisia verkostojaan ja suojata kotilaitteitaan. Kun saat työntekijät tutustumaan kyberturvallisuuden käsitteeseen, voit laajentaa sen laajemmalle organisaatiolle.

Tee siitä realistinen

Todellisen maailman esimerkit tuovat asiat ja riskit eläviksi. Realistiset skenaariot eLearning-opetuksessa ovat tehokkaita, koska ne voidaan helposti luoda oppijoiden työympäristöä vastaaviksi, jolloin he voivat soveltaa tietoverkkoturvallisuustietoisuutta koskevia taitojaan ja korostaa viestisi merkitystä. Työntekijät ymmärtävät, että koska tämä tapahtui jollekin vastaavassa tilanteessa, se voi helposti tapahtua heillekin.

Innovatiivinen lähestymistapa tietoverkkotietoisuuteen

MetaCompliance on luonut tietoverkkotietoisuuskampanjamoduulin, joka automatisoi tietoturvatietoisuusohjelman elinkaaren. Asiantuntijamme ajattelevat jatkuvasti laatikon ulkopuolella keksiäkseen houkuttelevia ratkaisuja tietoverkkotietoisuuteen. Keskustele tietoturvatietoisuusneuvojiemme kanssa siitä, miten voimme auttaa vähentämään vuotuisen tietoisuuskampanjan suunnitteluun tarvittavaa aikaa ja resursseja.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.