Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Tietoverkkoturvallisuuden talousarviotarkastelu: Kyberturvallisuusstrategioiden parantaminen yritysten sietokyvyn parantamiseksi.

kyberturvallisuusbudjetti

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tilikauden lähestyessä loppuaan organisaatiot ovat ratkaisevassa vaiheessa, kun ne arvioivat talousarviomäärärahojaan ja pitävät silmällä kyberturvallisuuden suojauksen parantamista. Tänä aikana, jolloin tietoverkkorikollisuuden uhka on suuri, huomiota vaativat kysymykset ovat seuraavat: Ovatko organisaatiot investoineet tarpeeksi viisaasti digitaalisen omaisuutensa suojaamiseen? Onko hyökkäysriski sen arvoinen, että tietoturvatietoisuuskoulutuksen suorittaminen kannattaa?

Elevating Cyber Security:

Kyberturvallisuus ei ole pelkästään tietotekniikan huolenaihe, vaan siitä on tullut liiketoiminnan
välttämättömyys. Cyber Security Venturesinhätkähdyttävät tilastot ennustavat, että tietoverkkorikollisuus maksaa maailmanlaajuisesti 10,5 biljoonaa dollaria vuoteen 2025 mennessä, mikä korostaa vankkojen turvatoimien kiireellisyyttä. IBM: n mukaan tietomurron keskimääräiset kustannukset olivat vuonna 2023 maailmanlaajuisesti 4,45 miljoonaa dollaria, mikä on 15 prosentin kasvu kolmessa vuodessa. Tämä korostaa sitä taloudellista tuhoa, jota löyhä tietoturva voi aiheuttaa organisaatiolle.

Unohdettu näkökohta: inhimilliset virheet

Näistä hälyttävistä luvuista huolimatta monet organisaatiot eivät edelleenkään investoi riittävästi kyberturvallisuuteen, ja henkilöstön koulutukseen liittyy kriittisiä puutteita. On välttämätöntä tunnustaa, että heikoin lenkki missä tahansa turvallisuusketjussa on usein inhimillinen erehdys. Tietoturvakoulutus on yksi niistä toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää hyökkäyksen toteutumisen tai etenemisen todennäköisyyttä

Strateginen investointi: Cyber Security Training

Kun organisaatiot tarkastelevat loppuvuoden budjettejaan, keskeistä on kyberturvallisuusmenojen riittävyys, erityisesti tietoturvatietoisuuskoulutuksen osalta. Kyberturvallisuuskoulutus osoittautuu strategiseksi investoinniksi, joka tarjoaa huomattavan tuoton. Filosofiana ei ole vain se, että käytetään enemmän, vaan se, että käytetään älykkäästi.

Lue lisää
: Turvallisuustietoisuuskampanjoiden ROI:n laskeminen.

Ihmisen palomuuri: Työntekijöiden tehokas sitouttaminen

Henkilökohtainen kyberturvallisuuskoulutus vaikuttavuutta varten

Henkilökohtaistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta varmistetaan, että työntekijät eivät vain osallistu tietoturvatietoisuuskoulutukseen vaan myös osallistuvat siihen aktiivisesti. MetaCompliance kannattaa koulutuksen räätälöintiä yksilöllisten roolien, vastuualueiden ja työntekijöiden kohtaamien erityisriskien mukaan. Tämä lähestymistapa varmistaa, että sitoutuminen ja hankitun tiedon soveltaminen käytäntöön on todennäköisempää.

Tietoverkkotietoisuuden kulttuurin vaaliminen

Tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luominen on yhtä tärkeää. Säännölliset päivitykset uusista uhkista, pelimäiset oppimismoduulit ja kannustimet myönteiseen kyberturvallisuuskäyttäytymiseen muodostavat tämän kulttuurin perustan. Kun kyberturvallisuudesta tehdään jokapäiväinen keskustelunaihe, se pysyy työntekijöiden mielissä ja edistää ennakoivaa lähestymistapaa turvallisuuteen.

Osallistavat kyberturvallisuuskeskustelut

On tärkeää kumota käsitys siitä, että kyberturvallisuus on yksinomaan IT-osaston vastuulla. Kaikilla organisaation työntekijöillä on keskeinen rooli omaisuuden suojaamisessa aina johtajista uusimpiin työntekijöihin. Osallistaminen kyberturvallisuuskeskusteluihin takaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan digitaaliseen puolustukseen.

Koulutetun työvoiman voima

Koulutettu työntekijä on vahvin liittolainen tietoverkkorikollisuuden vastaisessa taistelussa. Kun organisaatiot suunnittelevat tulevaa tilikautta, on ensiarvoisen tärkeää, että kyberturvallisuuskoulutus asetetaan budjettipohdintojen ytimeen. Kysymys ei ole siitä, tapahtuuko hyökkäys, vaan siitä, milloin se tapahtuu, ja valmistautuneet työntekijät ovat puolustuksen etulinjassa.

Kumppanuus turvallisuustietoisuuskoulutuksen onnistumiseksi: MetaCompliance

Tällä matkalla kohti parempaa kyberturvallisuutta MetaCompliance on henkilökohtainen kumppanisi tietoturvatietoisuuden koulutuksessa. Tavoitteemme on varmistaa, että kun seuraava kyberuhka ilmaantuu, tiimisi on valmiina - ei heikoimpana lenkkinä, vaan organisaatiosi vahvimpana voimavarana.

kypsyysmalli

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.