Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

5 tapaa parantaa tietoturvatietoisuuskoulutusta vuonna 2023

Security Awareness Training | Kuinka vähentää cyber security riskiä?

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Vuonna 2022 yritysmaailma joutui edelleen käsittelemään lunnasohjelmien, huijausten ja tietomurtojen hyökkäyksiä. Hyökkäysten kohteeksi eivät joutuneet kuitenkaan vain korkean profiilin yritykset, vaan kyberhyökkäysten uhreiksi joutuivat myös terveydenhuolto, koulutus, julkishallinto ja pienyritykset.

Kansallisen tilastokeskuksen (ONS) vuoden 2022 raportissa todettiin, että petosrikosten määrä kasvaa 25 prosenttia (4,5 miljoonaan) maaliskuussa 2022 päättyvänä vuonna verrattuna maaliskuussa 2020 päättyvään vuoteen. Vuonna 2022 tietojenkalasteluhyökkäykset olivat edelleen yleisin brittiläisiin yrityksiin kohdistuva uhka, sillä 83 prosenttia hyökkäyksistä perustui tietojenkalasteluhyökkäyksiin.

Uusi vuosi tuo kuitenkin uutta toivoa ja uusia ideoita.

Turvallisuustietoisuuskoulutus on edelleen ensisijaisen tärkeää yrityksille, jotka haluavat torjua petoksia, huijauksia ja muita verkkouhkia. Mutta miten organisaatiosi voi parantaa tietoturvatietoisuuskoulutustaan vuonna 2023?

Seuraavassa on viisi ideaa, joiden avulla organisaatiosi voi valmistautua turvallisuuteen vuonna 2023.

Ole positiivinen, ole turvallinen

Verkkorikolliset, erityisesti ne, jotka käyttävät sosiaalista manipulointia ja phishingiä, luottavat huonoon turvallisuuskäyttäytymiseen saadakseen huijauksensa toimimaan. Hyvässä kyberturvallisuuskoulutuksessa on kyse kielteisen turvallisuuskäyttäytymisen muuttamisesta myönteisemmäksi. Käyttäytymismallien muuttaminen vaatii kuitenkin työtä.

Käyttäytyminen, kuten klikkaamisen halu, on opittu malli, ja syvään juurtuneiden toimintatapojen muuttaminen vaatii yhteisiä ponnisteluja, joihin sisältyy strategioita, kuten simuloituja phishing-kampanjoita. Paranna tietoturvatietoisuuskoulutuksen sisältöä todistettuihin strategioihin perustuvilla kampanjoilla, kuten vuorovaikutteisella oppimisella, joka muuttaa huonot käyttäytymistottumukset myönteisiksi toimiksi. Vuorovaikutteinen oppiminen ja mukaansatempaava sisältö lisäävät työntekijöiden sitoutumista ja auttavat organisaatiotasi kasvattamaan myönteistä turvallisuuskulttuuria.

Pidä se merkityksellisenä ja kiinnostavana

Tietoturva-alan elin ISACA tutki, miten tietoturvatietoisuuskoulutusta voitaisiin parantaa. Tutkimukseen osallistui yli 5000 organisaatiota eri puolilta maailmaa. Tutkimuksessa saatiin selviä todisteita siitä, että tehokas tietoturvatietoisuuskoulutus edellyttää oikeanlaista, kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä.

ISACA:n havaintoihin sisältyi myös se, että tietoa olisi annettava pieninä paloina ensimmäisen istunnon jälkeen ja säännöllisin väliajoin oppimisen vahvistamiseksi. Myös tiedon tyypillä on merkitystä. Todellisista tapaustutkimuksista oli apua tiedon vakiinnuttamisessa ja hyvän turvallisuuskäyttäytymisen merkityksen vahvistamisessa.

Tutkijat totesivat, että sisällön on oltava "asiaankuuluvaa, liityttävä teoriaan ja käytäntöön ja kerrottava tarina". Käytä tietoturvatietoisuuskoulutusmateriaalia, kuten lyhyitä selittäviä videoita ja phishing-simulaatioharjoituksia, sitouttaaksesi työntekijät ja tehdessäsi sisällöstä ymmärrettävää ja merkityksellistä.

Palkitse menestyksestä, äläkä pelaa syyttelypeliä.

Kukaan ei pidä syyttelystä, ja tietoturvatietoisuuskoulutuksessa olisi vältettävä syyttelyä, kun työntekijöitä koulutetaan. Ongelmana syyllistämisessä on se, että se voi saada ihmiset menettämään luottamuksensa, mikä johtaa vielä pahempiin onnettomuuksiin.

Vankan kyberturvallisuuden kehittäminen vie aikaa, ja se perustuu moniin organisaation IT-järjestelmiin, ihmisiin ja prosesseihin liittyviin tekijöihin. Älä syytä työntekijöitä tietoturvavirheistä, teknologian muuttumisesta ja kyberrikollisten tekniikoiden muuttumisesta; käytä sen sijaan huonoa tietoturvakäyttäytymistä tekosyynä muuttaa käyttäytymistä ja oppia virheistä. 

Kehittyneiden tietoturvatietoisuuskoulutusohjelmien avulla järjestetään harjoituksen aikana interaktiivisia koulutustilaisuuksia, joissa työntekijöille näytetään, missä he menivät pieleen ja miten varmistetaan, etteivät he toista samaa käytöstä.

Palkitse myös onnistumisesta sen sijaan, että käytät syyttelyä häpäisemiseen. Jos työntekijät suoriutuvat koulutustilaisuuksista hyvin, tarjoa heille pieniä palkkioita ja kannusta heitä hyvään käytökseen.

Toimintakelpoisten tietojen tuottaminen

Mittarit tarjoavat elintärkeän käsityksen tietoturvatietoisuuskoulutusmoduulin tehokkuudesta; jotkin kehittyneet järjestelmät tarjoavat erittäin yksityiskohtaisia näkymiä tietyn moduulin koulutuksen tehokkuudesta ajallisesti ja yksilöllisesti. 

Phishing-simulointimoduulit tuottavat esimerkiksi työntekijäkohtaisia tietoja, jotka osoittavat työntekijöiden oppimiskäyrät, kun he kehittävät taitojaan tunnistaa sähköpostitse lähetettävät uhat. Käytä tietoturvatietoisuutta mittaavia tietoja koulutusmoduulien hienosäätöön ja tunnista vaikeasti muutettavat käyttäytymismallit, joihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Kohdenna tietyt roolit ja ryhmät käyttämällä mittareita räätälöityjen simuloitujen phishing-kampanjoiden suunnittelussa. Ajan myötä voit kehittää tehokkaampia koulutustilaisuuksia yksityiskohtaisten koulutusmittareiden antaman palautteen avulla.

Integroi turvallisuuskoulutus organisaatiosi kanssa

Turvallisuusnormit olisi asetettava organisaatiotasolla, ja yksilöt olisi integroitava turvallisuuskulttuuriin, jossa turvallisuus on etusijalla. Onnistuneessa turvallisuustietoisuuskoulutuksessa on kyse menetelmien ja lähestymistapojen kypsyttämisestä, ei vain sääntöjen noudattamiseen tähtäävistä ponnisteluista.

Turvallisuustietoisuuskoulutusta koskevia viranomaisvaatimuksia olisi kuitenkin käytettävä lähtökohtana, jotta koulutuksen tehokkuutta voidaan mitata. Kun organisaation tavoitteet nivotaan yhteen turvallisuuskoulutuksen kanssa, tämä lähestymistapa siirtää turvallisuudesta aiheutuvan taakan yksilön vastuulta kollektiiviseksi ponnistukseksi: rakenna tietoturvatietoisuuskoulutusohjelma, joka sopii organisaatiosi turvallisuustarpeisiin ja joka ottaa kaikki mukaan koulutustilaisuuksiin aina johtotasolta alaspäin. Varmista, että jokaisella osastolla on räätälöityjä koulutusohjelmia, jotka heijastavat todellisia uhkia. Esimerkiksi BEC-huijaukset (Business Email Compromise) kohdistuvat osastoihin, kuten toimitusjohtajan toimistoon ja kirjanpitoon.

Vuodesta 2023 tulee todennäköisesti yhtä haastava tietoturvauhkien kanssa kamppaileville yrityksille kuin aiemmista vuosista. Yksikään organisaatio, olipa se minkä kokoinen tai minkä toimialan yritys tahansa, ei voi istua laakereillaan ja toivoa, ettei se joutuisi kohteeksi.

Ihmiset ovat kuitenkin vahvuutemme. Soveltamalla näitä viittä parannusstrategiaa vuoden 2023 tietoturvatietoisuuskoulutusohjelmaasi voit auttaa kehittämään vankan kyberturvallisuusaseman ja antaa työntekijöillesi voimavaroja verkkorikollisia ja huijareita vastaan.

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.