Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kuinka toteuttaa onnistunut phishing-simulaatiokampanja: Vaiheet

Simuloitu phishing-kampanja | Kuinka suorittaa onnistunut phishing-simulaatiokampanja?

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Simuloitujen phishing-kampanjoiden toteuttaminen erikoistuneen phishing-simulaatio-ohjelmiston avulla on tehokas tapa kouluttaa työntekijöitä tunnistamaan petolliset viestit ja siten edistää phishingin torjuntaa. Sähköpostipohjainen phishing on edelleen pääasiallinen syy varastettuihin kirjautumistietoihin ja tehokas tapa tunkeutua IT-verkkoihin lunnasohjelmien avulla. Näiden phishing-simulaatiokampanjoiden onnistunut toteuttaminen edellyttää strategista suunnittelua, selkeää viestintää ja perusteellista analysointia. Phishing on kahden suosituimman ja tehokkaimman tekniikan joukossa, joita verkkorikolliset käyttävät tunkeutuakseen yritysverkkoihin. Sen menestys johtuu verkkorikollisten kyvystä kätkeä haitallista sisältöä tietoturvatyökalujen kiertämiseksi sekä työntekijöiden manipuloinnista, joka tekee heistä tahattomia sisäpiiriläisiä. Seuraavassa on muutamia ohjeita, joiden avulla voit aloittaa ja varmistaa, että phishing-simulaatiokampanjasi toimii.

Vaiheet onnistuneeseen simuloituun Phishing kampanja

Simuloidut phishing-hyökkäykset on suunniteltu automatisoimaan phishing-koulutusta ja tarjoamaan oppimiskokemuksia suoraan työntekijöille. Nämä simuloidut phishing-koulutuspaketit tarjoavat realistisen näköisiä phishing-sähköposteja, jotka jäljittelevät todellisia phishing-kampanjoita.

Jotta phishing-simulaatiokampanjasta saataisiin kaikki irti, sinun on kuitenkin suunniteltava, oltava tietoinen phishing-uhkista, kommunikoitava työntekijöiden kanssa ja ymmärrettävä, miten liiketoimintasi tavoitteet ja tietoturvatarpeet vastaavat toisiaan.

Jos haluat parhaan mahdollisen hyödyn phishing-testistä, noudata seuraavia ohjeita:

Suunnittele phishing-simulaatiokampanjan strategia

Kaikki hyvät phishing-testit perustuvat vankkaan valmistelutyöhön. Valmistelun tulisi kattaa seuraavat osa-alueet:

  1. Tutki nykyisiä phishing-sähköpostitrendejä, jotta voit toimittaa realistisempia simuloituja phishing-viestejä: Kysy tiimiltäsi tai neuvonantajiltasi, minkä tyyppisiä sähköpostiviestejä käytetään toimialasi tai sektorisi kohteena? Ovatko tietyt sovellukset ja tuotemerkit, esimerkiksi Microsoft 365, suosittuja phishing-kampanjoiden huijauskohteita? Kerää nämä tiedot, jotta voit käyttää niitä kampanjan rakentamisvaiheessa.

  2. Kuinka usein simuloituja phishing-sähköpostiviestejä toimitetaan? Tämä voi olla viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain jne. Kampanjoiden tiheyden olisi oltava linjassa yleisen kyberturvallisuusriskistrategian kanssa.

  3. Kommunikoi työntekijöiden kanssa. Kehitä työntekijöille selkeät ohjeet siitä, miten he voivat ilmoittaa tunnistamistaan phishing-sähköposteista ja/tai niihin liittyvistä sosiaalisista hyökkäyksistä. Ohjeiden tulisi sisältää yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten uhan yksityiskohdat tallennetaan.

  4. Päätä, miten koulutat työntekijöitä, jotka eivät havaitse phishing-sähköposteja. Tässä yhteydessä olisi tutkittava, voidaanko tehostettuun koulutukseen keskittyä tarpeen mukaan annettavan koulutuksen avulla.

  5. Varaudu mukauttamaan strategiaasi ja siihen liittyviä valmistelutöitäsi phishing-ilmiöiden muuttuessa.

Rakenna simuloitu phishing-kampanja

Automaattisen phishing-simulaatio-ohjelmiston avulla voit luoda kampanjan toteuttamiseen tarvittavat elementit. phishing malleja. Simuloitu phishing-automaatioalusta tarjoaa malleja, jotka perustuvat todellisiin phishing-uhkiin, joissa käytetään yleisimpiä väärennettyjä tuotemerkkejä. Koska tietyillä aloilla on erityisiä uhkia, näitä malleja olisi voitava muokata vastaamaan näitä erityispiirteitä.

Tärkeää on huomata, että kampanjan ylläpitäjän on helppo säätää ja konfiguroida malleja keskitetyn hallintakonsolin avulla.

Luo oppimiskokemuksia, jotka tekevät koulutuksesta tarttuvaa.

Phishing-simulaatiokampanjoiden tavoitteena on kouluttaa työntekijöitä siitä, miten he voivat tunnistaa phishing-huijauksen, ja saada heidät muuttamaan "klikkaushimoa", johon huijarit luottavat. Muistettavan ja tehokkaan oppimiskokemuksen varmistamiseksi phishing-simulaatioalustan olisi tarjottava oppimiskokemus, joka on "pistemäinen".

Tyypillisiä elementtejä tämäntyyppisessä vuorovaikutteisessa oppimisessa ovat varoitusilmoituksen, asiaankuuluvan infografiikan, kyselytutkimuksen, jolla kerätään mittareita koulutuksen räätälöintiä varten, jne. jokaiselle työntekijälle, joka ei huomaa phishing-sähköpostia.

Tässä kohdassa selitetään, mitä on tapahtunut ja mitä vaaroja phishing-huijaukseen liittyy. Joissakin kehittyneissä järjestelmissä mennään vielä askeleen pidemmälle ja työntekijälle opetetaan välttämisstrategioita, joiden avulla voidaan estää tulevat phishing-yritykset.

Kerää ja analysoi mittareita

Simuloidun phishing-kampanjan edetessä työntekijöitä olisi kannustettava ilmoittamaan havaituista phishing-sähköposteista. Suunnitteluvaiheen aikana laatimasi ohjeet ovat perusta, jonka pohjalta työntekijät voivat raportoida phishing-yrityksistä.

Jotkin automatisoidut phishing-simulointialustat tarjoavat mittariston, joka analysoi kampanjan onnistumisprosenttia simuloitujen phishing-kampanjatietojen avulla.

Nämä mittarit ovat tärkeä osa koulutuksen optimoinnin varmistamista. Mittareiden avulla saat myös tarvittavaa näyttöä C-tasolle ja johtokunnalle siitä, että tietoturvatietoisuuskoulutus on tehokasta.

Jotkin simulointialustat tarjoavat tietoja hyökkäyksille alttiiden käyttäjien prosenttiosuudesta ja phishing-sähköpostiin pääsemiseen käytetystä laitetyypistä. Suurempi mittaritietojen yksityiskohtaisuus helpottaa räätälöidympiä kampanjoita. Näiden mittareiden avulla voit myös jatkuvasti parantaa simuloidun phishing-kampanjan tehokkuutta ja keskittyä yhä kehittyneempään phishing-sähköpostin sisältöön.

Huuhtele ja toista simuloitu phishing-kampanja.

Phishing-verkko muuttuu jatkuvasti, kun huijarit pyrkivät välttämään havaitsemisen. Jotta simuloidut phishing-kampanjat vastaisivat tätä muutosta, niitä on myös päivitettävä näiden muutosten mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että phishing-simulointikampanjasi muuttuu todennäköisesti säännöllisesti ja ajan myötä vastaamaan phishing-maisemaa.

Se, kuinka usein teet tämän, määräytyy yleisen turvallisuusriskianalyysin perusteella. Suositukset kampanjoiden välisistä ajanjaksoista vaihtelevat, mutta 4-6 viikon välein on hyvä nyrkkisääntö. Kampanjoiden toimitusaikoja olisi kuitenkin myös mukautettava, jos phishing-ilmiöissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten Covid-19-pandemian aikana.

Aika kalastaa

Ruotsin puolustustutkimuslaitoksen tutkijoiden kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että 24 prosenttia phishing-sähköpostin vastaanottajista klikkaa linkkiä ja 21 prosenttia syöttää salasanansa väärennetyille sivustoille. Tämä hälyttävä luku osoittaa, kuinka tärkeää on antaa työntekijöille asianmukaista ja kohdennettua phishing-koulutusta.

Koulutuksen tehostaminen edellyttää kuitenkin toimintasuunnitelmaa. MetaCompliancen ehdotuksia noudattamalla voit varmistaa, että phishing-simulaatiokampanja onnistuu ja pysäyttää todelliset ja pahansuovat phishing-yritykset ennen kuin ne vahingoittavat yritystäsi.

Lunnasohjelmien riski
blogi cta ranska

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.