Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Ihmiskeskeinen turvallisuustietoisuus

Turvallisuustietoisuuden kulttuuri

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Paras tapa pysäyttää ihmiskeskeiset tietoturvahyökkäykset on luoda ihmiskeskeinen tietoturvatietoisuuskulttuuri. Näin se onnistuu.

Hieno yritys rakentuu hienojen ihmisten varaan: organisaatio on riippuvainen siitä, että sillä on henkilökuntaa, johon se voi luottaa, joka tekee hyvää työtä ja johon voi luottaa. Ihmiset saavat yrityksen toimimaan, mutta he voivat myös kaataa sen. Myös verkkorikolliset keskittyvät ihmisiin.

85 prosentissa tietoverkkohyökkäyksistä ihmisen on suoritettava jokin hyökkääjän hyödyksi oleva toimenpide: tämä voi olla sähköpostin linkin napsauttaminen, saastuneen liitetiedoston lataaminen, kirjautumis- ja salasanatietojen syöttäminen väärennetylle verkkosivustolle tai jotakin vastaavaa.

Mitä ihmiskeskeinen tietoturvatietoisuuskulttuuri tarkalleen ottaen on?

Tilastot puhuvat puolestaan: ihmisten käyttäytymistä voidaan manipuloida, ja tuloksena on lunnasohjelmia, tietomurtoja ja yleisiä tietotekniikka- ja liiketoimintahaittoja ja häiriöitä. Deloitten raportin mukaan 91 prosentissa tapauksista verkkohyökkäys alkaa phishing-sähköpostilla. Sosiaaliseen manipulointiin perustuvat verkkohyökkäykset, joista phishing on yksi esimerkki, lisääntyivät 270 prosenttia vuonna 2021.

MetaCompliance-julkaisu "Social Engineering: Hacking the Human", jossa tutkittiin ihmisen käyttäytymisen syvään juurtuneita piirteitä, joita verkkorikolliset käyttävät hyväkseen. Huonojen tietoturvakäyttäytymismallien murtaminen ja muuttaminen positiivisiksi tietoturvakäyttäytymismalleiksi on se, joka ohjaa ihmiskeskeistä tietoturvatietoisuuskulttuuria: kyberrikolliset keskittyvät ihmisiin, ja he puolestaan ovat paras tapa torjua kyberhyökkäyksiä.

Kun työntekijöille annetaan tietoverkkoturvallisuuden huijausosaamista, he omaksuvat turvallisuusajattelun hyökkäysten etulinjassa olevissa ihmisissä - henkilöstössämme. Käyttämällä oikeaa lähestymistapaa tämän tietoturvatietoisuuden tuottamisessa ja vaalimisessa tuloksena on ihmiskeskeisen tietoturvatietoisuuskulttuurin muodostuminen.

Ihmiskeskeisen turvallisuustietoisuuden kulttuurin osatekijät

Kulttuuri määritellään normeilla ja käyttäytymismalleilla, jotka muodostavat ryhmän tai yhteiskunnan. Toisin sanoen termi "kulttuuri" kuvaa elämäntapaa ja uskomusjärjestelmää, jota ihmisryhmä käyttää luodakseen kestävän yhteiskunnan.

Tyypillisesti kulttuurin matriisiin on kudottu järjestelmiä, jotka tekevät elämästä helpompaa ja menestyksekkäämpää yhteiskunnan yksilöille. Organisaatio voi luoda kulttuurin samalla tavalla kuin ryhmä, kylä, kaupunki tai maa, sillä myös se koostuu yksilöistä.

Hyvät turvallisuuskäytännöt edellyttävät työntekijöiltä käyttäytymisen muutosta, joka hyödyttää näiden turvallisuuskäyttäytymisten sisällyttämistä kulttuuriin: tämä saavutetaan parhaiten varmistamalla, että turvallisuudesta tulee olennainen osa yleistä yrityskulttuuria. Tietoisuus ei kuitenkaan yksinään luo tällaista kulttuuria. Seuraavassa on lueteltu osatekijät, joita tarvitaan ihmislähtöisen turvallisuustietoisuuden kulttuurin luomiseen:

Aseta odotukset

Aseta perustaso odotetulle turvallisuuskäyttäytymiselle.

Tämä perustaso luodaan ymmärtämällä organisaatiosi nykyinen tietoturvatilanne ja se, mitä sen parantamiseksi on tehtävä. Tietojen keräämiseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan määrittää vaadittu hyvän turvallisuuskäyttäytymisen perustaso. Näihin kuuluvat määrälliset mittarit, jotka saadaan suorittamalla alustavia testejä phishing-simulaatio-ohjelmilla, sekä laadulliset tiedot kyselyistä ja keskusteluryhmistä.

Tämä tiedonkeruuharjoitus yhdistetään sitten tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmaan, jotta voidaan tarjota ihmisiin keskittyvää koulutusta. Tunnettujen tietoturvakäyttäytymisen heikkouksien kartoittaminen työntekijöiden henkilöihin auttaa laatimaan tehokkaan ja räätälöidyn koulutusohjelman, jonka avulla voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen yksilöiden, osastojen ja koko organisaation tasolla.

Tästä lähtökohdasta käsin ja selkein odotuksin toteutettu toiminta antaa henkilöstölle suunnan, jota seurata ja joka auttaa luomaan turvallisuuskulttuurin, jossa turvallisuus on etusijalla.

  • Määrittele odotettavissa olevan käyttäytymisen perustaso ja räätälöi sen perusteella henkilöstökeskeinen tietoturvatietoisuusohjelma.

Opi sosiaalisesti

Ihmiset haluavat olla osa jotain itseään suurempaa.

Kulttuurit rakentuvat ihmisten sosiaalisen vuorovaikutuksen selkärangalle. Kulttuurievoluutioteoriat tarjoavat selityksiä siihen, miten kulttuurit kehittyvät. Yksi näistä teorioista koskee sosiaalista oppimista: ihmiset oppivat parhaiten vertaisiaan tarkkailemalla ja mallintamalla skenaarioita, esimerkiksi tarinoita. Kulttuuri syntyy, kun ihmiset välittävät tietoa, tietoja ja taitoja toistensa välillä.

Kansantarinat ovat hyvä esimerkki sosiaalisesta oppimisesta, jonka tarkoituksena on usein käyttäytymisen muuttaminen, esimerkiksi: "Älä mene metsään yksin, muuten iso paha susi syö sinut"; monet tarinat ovat peräisin useista eri kulttuureista vuosituhansien ajalta. Turvallisuustietoisuuden oppimisen pitäisi olla yhteistyöhön perustuva hanke, jossa työntekijät työskentelevät yhdessä, oppivat sosiaalisesti, vuorovaikutteisesti ja sitouttavasti.

Turvallisuustietoisuuden oppimiseen sosiaalisen oppimisen tyyppisten skenaarioiden avulla käytetään yleensä pelejä, interaktiivisia moduuleja ja asiantuntijakouluttajien panosta. Asiantuntijoiden käyttö liittyy ihmisillä esiintyvään käsitteeseen "arvovaltainen sosiaalinen oppiminen", jonka tiedetään auttavan aikuisia oppimaan vaikeita käsitteitä.

  • Valitse tietoturvatietoisuusohjelma, joka tarjoaa kiinnostavaa sisältöä, joka sisältää henkilökohtaista sisältöä ja luo myönteistä turvallisuuskäyttäytymistä, jota voidaan jakaa.

Säilyttää myönteinen turvallisuuskäyttäytyminen

Ihmiskeskeisen turvallisuustietoisuuskulttuurin luominen onnistuu osittain tehokkaalla sinnikkyydellä.

Myönteisen turvallisuuskäyttäytymisen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa turvallisuustietoisuuskoulutusta. Turvallisuustietoisuuden säännölliseen kouluttamiseen on kaksi syytä. Ensinnäkin säännöllisillä koulutuspäivityksillä varmistetaan, että muuttuva uhkakuva näkyy koulutuspaketeissa. Tämä on elintärkeää, sillä verkkorikolliset muuttavat jatkuvasti käyttäytymistään ja taktiikkaansa huijatakseen työntekijöitä helpommin. Toiseksi säännöllinen koulutus pitää tietoturvan työntekijöiden mielessä, mikä auttaa ylläpitämään yrityksen turvallisuuskulttuuria.

  • Ylläpidä turvallisuuskulttuuria toteuttamalla säännöllisiä tietoturvatietoisuuskoulutuspäivityksiä.

Arvo Työntekijöiden panos

Turvallisuus on kaikkien vastuulla; poista syyllisyys kulttuuristasi.

PwC:n tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa haastatelluista pelkäsi kostotoimia, jos he raportoivat tietoturvaongelmista. Turvallisuuskulttuuri voi säilyä vain, jos pelko poistetaan yhtälöstä. Älä syytä työntekijää, joka avaa vahingossa phishing-viestin ja klikkaa haitallista linkkiä. Käytä sitä sen sijaan oppimisharjoituksena.

Varmista, että työntekijäsi tietävät, että he ovat osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa. Tee tietoturvaloukkauksista raportoinnista olennainen osa laajempaa henkilöstökeskeistä tietoturvatietoisuuskulttuuria. Anna työntekijöille työkalut, joiden avulla raportoinnista tulee helppoa ja osa heidän jokapäiväistä työelämäänsä. Näytä heille, miten tietoturvaraportointi johtaa parempaan kyberturvallisuuden havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

  • Anna henkilöstöllesi mahdollisuus raportoida tietoturvaloukkauksista.

Ihmiskeskeistä turvallisuustietoisuuden kulttuuria ei luoda yhdessä yössä. Kun organisaatiossasi kuitenkin luodaan oikeat rakenteet, se alkaa nopeasti kehittää pysyvää ja myönteistä tietoturvakäyttäytymistä.

10 tapaa parantaa henkilöstön tietoisuutta kyberturvallisuudesta

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.