Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kilven vahvistaminen: Turvallisuustietoisuuskoulutus poliisivoimille

Turvallisuustietoisuuskoulutus poliiseille

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Teknologian hallitsemana aikakautena poliisivoimat kamppailevat lukemattomien haasteiden kanssa, jotka tekevät niistä alttiita tietoverkkohyökkäyksille. VPNoverviewn keräämien tietojen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan poliisivoimat kokivat 2386 tietomurtoa vuonna 2020.

Kun otetaan huomioon poliisivoimien keskeinen rooli yhteiskunnassa, niiden on ehdottomasti asetettava etusijalle kyberturvallisuustoimenpiteet. Tietojen suojaaminen on tärkeää paitsi arkaluonteisten tietojen eheyden säilyttämiseksi myös kriittisten toimintojen saumattoman toiminnan varmistamiseksi.

Tässä blogikirjoituksessa perehdymme erityisiin haasteisiin, joita poliisivoimat kohtaavat kyberturvallisuuden alalla. Haavoittuvuudet ovat moninaisia ja jatkuvasti läsnä resurssipulasta ja korkeista operatiivisista vaatimuksista sisäpiirin uhkiin ja poliittisiin motiiveihin.

Koska verkkohyökkäykset lisääntyvät yhä useammin ja kehittyneemmiksi, tutustu poliisivoimien tietoturvatietoisuuskoulutuksen ratkaisevaan merkitykseen ja strategioihin, joilla voidaan vahvistaa verkkokestävyyttä.

Poliisin kyberturvallisuuden haasteet

Vuoden 2023 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana julkiseen turvallisuuteen kohdistuneet verkkohyökkäykset ylittivät vuoden 2022 luvut yli 10 prosentilla. On useita syitä, miksi poliisivoimia pidetään kyberrikollisille rikkaina kohdeympäristöinä:

Arkaluonteisten tietojen altistuminen: Poliisiviranomaiset hallinnoivat valtavia määriä arkaluonteisia tietoja, kuten rikosrekisteritietoja, uhrien ja todistajien tietoja sekä operatiivisia yksityiskohtia. Nämä tietovarannot ovat erittäin houkuttelevia tietoverkkorikollisille, ja ne edellyttävät vankkoja turvatoimia luvattoman pääsyn ja hyväksikäytön estämiseksi.

Rajalliset kyberturvallisuusresurssit: Monilla poliisilaitoksilla on resurssipulaa, joka ulottuu rajallisista budjeteista vanhentuneeseen teknologiainfrastruktuuriin. Ammattitaitoisen kyberturvallisuushenkilöstön puute pahentaa entisestään järjestelmien haavoittuvuutta.

Korkea operatiivinen kysyntä: Lainvalvontaviranomaiset toimivat stressaavassa ja nopeatempoisessa ympäristössä, ja usein hätätilanteisiin vastaaminen ja rikosten selvittäminen on tärkeämpää kuin kyberturvallisuustoimenpiteet. Tämän vuoksi haavoittuvuudet jäävät huomaamatta, mikä tarjoaa mahdollisuuksia tietoverkkorikollisille.

Sisäpiirin uhat: Poliisilaitosten monimuotoinen henkilöstö aiheuttaa sisäpiirin uhkien riskin, sekä tahallisen että tahattoman. Tähän riskiin puuttuminen edellyttää henkilöstön kouluttamista mahdollisista pahantahtoisista toimista ja tahattomista virheistä, jotka voivat vaarantaa järjestelmän turvallisuuden.

Yleisölle suunnatut järjestelmät: Poliisilaitokset ylläpitävät julkisia järjestelmiä, kuten verkkosivustoja ja sosiaalisen median tilejä, mikä tekee niistä houkuttelevia kohteita verkkohyökkääjille, jotka pyrkivät turmelemaan, levittämään väärää tietoa tai käynnistämään häiritseviä hyökkäyksiä.

Poliittiset motiivit: Tämä edellyttää vivahteikasta lähestymistapaa puolustusstrategioihin, jotta häiritsevien hyökkäysten vaikutuksia voidaan lieventää.

Poliisin heikon kyberturvallisuuden seuraukset

Poliisilaitoksiin kohdistuvien tietoverkkohyökkäysten seuraukset voivat olla kauaskantoisia. Ne voivat vaarantaa arkaluonteisten tietojen yksityisyyden ja turvallisuuden, häiritä lainvalvontatoimia, heikentää yleistä luottamusta ja aiheuttaa taloudellisia seurauksia.

Julkisen luottamuksen turvaaminen:

Poliisivoimilla on vastuu yleisön luottamuksen säilyttämisestä paitsi hätätilanteisiin reagoimisessa myös käsittelemiensä arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuuden säilyttämisessä. Tietoverkkoturvallisuuteen liittyvät välikohtaukset ovat merkittävä uhka tälle luottamukselle, mikä korostaa, että poliiseja on koulutettava vankan digitaalisen läsnäolon ylläpitämiseen. Lainvalvontatoimien ja -tietojen turvallisuutta vahvistamalla kansalaiset voivat luottaa vankkumattomasti poliisivoimiensa ammattitaitoon ja omistautumiseen.

Viestintäkanavien vaarantaminen:

Etulinjan poliisihenkilöstö on erittäin riippuvainen suojatuista viestintäkanavista, jotta he voivat reagoida hätätilanteisiin nopeasti ja jakaa tietoja tehokkaasti. Tietoverkkohyökkäys voi häiritä näitä kanavia ja estää poliiseja kommunikoimasta ja koordinoimasta tehokkaasti. Tämä häiriö voi johtaa kriittisissä tilanteissa vastausten viivästymiseen.

Keskeisten palvelujen uhkaaminen:

Lisääntyvä riippuvuus teknologiasta altistaa poliisivoimat tietoverkkouhille, jotka voivat häiritä elintärkeitä palveluja, kuten lähetysjärjestelmiä, arkistonhallintaa ja valvontajärjestelmiä. Kattava tietoturvatietoisuuskoulutus antaa poliiseille valmiudet tunnistaa haavoittuvuudet ja puuttua niihin, mikä takaa näiden kriittisten palvelujen saumattoman toiminnan mahdollisten verkkohyökkäysten yhteydessä.

Räätälöity turvallisuustietoisuuskoulutus poliisivoimille

Koska tietoverkkohyökkäysten uhka kasvaa jatkuvasti, on selvää, että pelkkään teknologiaan luottaminen ei riitä suojautumiseen juonittelevilta järjestelmiltä. Vuonna 2023 tietomurron keskimääräiset kustannukset olivat maailmanlaajuisesti hälyttävät 4,45 miljoonaa dollaria, ja 82 prosenttia näistä tapauksista johtui inhimillisestä virheestä. Tämä korostaa, että tarvitaan kohdennettuja tietoturvatietoisuuskoulutusaloitteita, joilla puututaan inhimilliseen tekijään tietoverkkoturvaloukkauksissa.

Vuoden 2022 maailmanlaajuinen kyberturvallisuustutkimus korostaa, että 87 prosenttia tietoturvajohtajista (CISO) on yhtä mieltä siitä, että tehokasta tietoturvaa ei voida saavuttaa ilman kattavaa koulutusta.

MetaCompliance tarjoaa henkilökohtaisen tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisun, joka on suunniteltu sitouttamaan työntekijät ja lisäämään valppautta, joka on tarpeen kyberturvallisuuden vahvistamiseksi. Toisin kuin yleisissä lähestymistavoissa, MetaCompliancen ratkaisussa tunnustetaan, että yhden koon strategia ei sovi kaikille.

Tämä räätälöity ratkaisu on räätälöity vastaamaan kunkin organisaation ainutlaatuisia vaatimuksia, ja se mukautuu tiettyihin rooleihin, vastuualueisiin ja kulttuurisiin vivahteisiin. Räätälöimällä tietoturvatietoisuuskoulutuksen tällä tavoin organisaatiot voivat muuttaa tietoverkkoturvakäyttäytymistä ja antaa työntekijöille tiedot ja taidot, jotka ovat välttämättömiä, jotta he voivat puolustautua tehokkaasti kehittyviä uhkia vastaan.

Päätelmä

Poliisivoimiin kohdistuvien verkkohyökkäysten yleistyessä ja kehittyessä virastojen on asetettava etusijalle verkkoturvallisuustoimenpiteet arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi, toiminnan eheyden ylläpitämiseksi ja yleisen luottamuksen säilyttämiseksi. Monitahoisen uhkakuvan ymmärtäminen ja investoiminen kattavaan tietoturvatietoisuuskoulutukseen ovat välttämättömiä askeleita poliisivoimien kyberkestävyyden vahvistamiseksi jatkuvasti kehittyvässä kyberympäristössä.

Lisätietoja on osoitteessa.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.