Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kuinka kirjoittaa Incident Response Plan

Kuinka kirjoittaa Incident Response Plan | MetaCompliance

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Incident response planin luominen on ratkaisevan tärkeää organisaatiosi suojaamiseksi kyberuhilta. Hyvin jäsennelty suunnitelma varmistaa nopeat ja tehokkaat vastaukset tapauksiin, mikä minimoi potentiaaliset vahingot ja seisokit. Tämä opas vie sinut läpi olennaiset vaiheet kehittääksesi vankan incident response planin, joka on räätälöity organisaatiosi erityistarpeisiin.

Kukaan ei halua kokea tietoturvaloukkausta, mutta valitettavasti tietoturvaloukkauksen käsitteleminen riippuu siitä, milloin, ei siitä, jos. Organisaatiot, jotka kärsivät tietoturvaloukkauksesta, eivät todellakaan ole yksin. Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) mukaan kyberturvallisuus on yksi tärkeimmistä maailmantalouteen kohdistuvista kiireellisistä riskeistä. Raportissa kuitenkin korostetaan, että monenvälisillä toimilla voidaan lieventää verkkohyökkäyksen vaikutuksia.

"Yhteistyöhön perustuvilla torjunta- ja tiedonjakopyrkimyksillä pyritään keskittämään kyberturvallisuusvalmiuksia kyberhyökkäysten vaikutusten vähentämiseksi."

Häiriötilanteiden torjuntasuunnitelma on yksi tällainen ponnistus. Seuraavassa on yleiskatsaus siihen, miksi tarvitset sellaisen ja mitä häiriötilanteiden torjuntasuunnitelman laatimiseen kuuluu.

Miksi tarvitsemme häiriötilanteiden torjuntasuunnitelmaa?

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen "Cyber Security Breaches Survey 2021" -selvityksessätodettiin, että 27 prosenttia brittiläisistä yrityksistä on kokenut tietoturvaloukkauksen ja että niiden kimppuun hyökätään vähintään kerran viikossa. 39 prosenttia yrityksistä menettää rahaa ja/tai omaisuutta. Tämän kyberuhkien rynnäkön hallitseminen edellyttää häiriötilanteiden torjuntasuunnitelman tarkkaa kohdentamista. Tämä suunnitelma tarjoaa mallin siitä, miten tietoturvaloukkaukseen, kuten haittaohjelmiin, lunnasohjelmiin ja luvattomaan pääsyyn, reagoidaan tehokkaasti.

Tietomurrot tapahtuvat harvoin yhtäkkiä: IBM:n "Cost of a Data Breach 2020" -raportissa todetaan, että vuonna 2019 tietomurron havaitseminen kesti keskimäärin 207 päivää ja sen jälkeen 73 päivää sen rajoittaminen; keskimääräinen "elinkaari" on siis 280 päivää, jonka kuluessa on vähennettävä yrityksen toimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Tietoturvaloukkauksen torjuntasuunnitelma voi auttaa minimoimaan tietomurron rajoittamiseen kuluvan ajan ja hoitamaan sen jälkiseuraukset nopeasti ja tehokkaasti. Tietomurrosta ilmoittamista koskevien sääntöjen kannalta aika on ratkaisevan tärkeää, sillä useissa säädöksissä, kuten DPA2018:ssa ja GDPR:ssä, edellytetään ilmoituksen tekemistä 72 tunnin kuluessa tietomurron tapahtumisesta. Tietoturvaloukkaukseen reagoimissuunnitelma antaa tietoturva- ja vaatimustenmukaisuustehtävissä toimiville tietoa siitä, miten tietoturvaloukkaukseen on reagoitava, ja tarjoaa tiedot, joita tarvitaan tietoturvaloukkausilmoituksen tekemiseen.

Mitä häiriötilanteiden torjuntasuunnitelma sisältää?

Häiriötilanteiden torjuntasuunnitelman luominen on prosessi, johon kuuluu looginen lähestymistapa, joka sisältää tapoja valmistautua, havaita, reagoida ja toipua häiriötilanteesta. Kun sinulla on selkeä ja yksiselitteinen näkemys siitä, mitä tehdä, kun pahin mahdollinen skenaario tapahtuu, se voi olla ero katastrofaalisten jälkiseurausten ja sujuvan etenemisen välillä.

Häiriötilanteiden torjuntasuunnitelman tulisi kattaa seuraavat asiat:

Valmistele

Kuten kaikki kunnon tee-se-itse-rakentajat tietävät, valmistelu on työn tärkein osa. Sama pätee myös häiriötilanteiden torjuntasuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman valmistelu alkaa ihmisistä.

Roolit ja vastuualueet: Kuka on vastuussa mistäkin toimista, kun vaaratilanne tapahtuu? Määritä vaaratilanteiden käsittelyä varten vaaratilanteiden vastuuryhmä. Tämän pitäisi myös vastata yrityksesi turvallisuuspolitiikkaa koskeviin lausekkeisiin. Henkilöstön kouluttaminen on olennainen osa häiriötilanteisiin varautumista ja niiden torjuntasuunnitelman toteuttamista.

Resurssien inventointi: Luo luettelo kaikkien osastojen resursseista.

Riskinarviointi: Tunnistetaan riskialueet sekä omaisuuden sijainti ja luokittelu. Määritä kunkin riskitaso hyökkäyksen todennäköisyyden ja vaaratilanteen vakavuuden mukaan. Kartoitetaan kyky käsitellä hyökkäys näitä omaisuuseriä vastaan.

Tapahtumatyypit: Minkä tyyppiset vaaratilanteet ovat todennäköisiä ja mikä on vaaratilanne? Jos vaaratilanne tapahtuu, kuka on vastuussa vaaratilanteiden hallintaprosessin käynnistämisestä? Organisaatioiden olisi myös hahmotettava erityyppisten vaaratilanteiden eskalointikriteerit.

Sääntökartoitus: Dokumentoi, mitkä säädökset ovat merkityksellisiä ja mitä vaatimuksia on täytettävä, kun vaaratilanne tapahtuu. Luo ohjeet vuorovaikutuksesta ulkopuolisten viranomaisten kanssa tapahtuman jälkeen.

Tapahtumaloki: Sisällytä loki vaaratilanteisiin reagoimisprosessin hallintaa varten. Tämä voi olla hyödyllistä myös lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden kannalta.

Havaitse

Tässä häiriötilanteisiin reagoimisen suunnitteluprosessin toisessa vaiheessa on kyse seurannasta, havaitsemisesta ja varoittamisesta häiriön sattuessa.

Havaitsemisstrategia: Mitä välineitä ja toimenpiteitä käytetään vaaratilanteen havaitsemiseksi? Tähän on sisällytettävä tunnetut, tuntemattomat ja epäillyt uhat. Käytetäänkö esimerkiksi verkon skannaustyökaluja, päätelaitteiden havaitsemis- ja reagointivälineitä (EDR) jne.?

Hälytykset: Mitä järjestelmiä käytetään mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta varoittamiseen?

Rikkomuksen arviointi: Miten organisaatiosi löytää nollapäivän haavoittuvuudet tai kehittyneet pysyvät uhat (APT)? Tietoturvaloukkausten arviointia voidaan käyttää tuntemattomien tietoturvaloukkausten ja luvattoman tilinkäytön paikantamiseen.

Vastaa

Se, miten organisaatio reagoi tietoturvaloukkaukseen, on avainasemassa sen varmistamisessa, että tietojen altistuminen minimoidaan ja vahinkoja rajoitetaan. Tietoturvaloukkauksiin reagoiminen kattaa useita osa-alueita, kuten hälytysten lajittelun, joka on tärkeä osa virheellisten reagointiyritysten estämiseksi. Tärkein näkökohta, joka sisältyy vaaratilanteen torjuntaprosessin reagointiosaan, on uhan rajoittaminen ja poistaminen. Häiriötilanteiden torjuntasuunnitelman on katettava seuraavat osa-alueet:

Rikkomuksen arviointi: Uhkan laajuuden määrittäminen ja uhan todellisuus. Tähän sisältyy myös hälytysten luokittelu.

Rajoitusharjoitukset: Kun uhka on tunnistettu, miten se pidetään aisoissa? Tähän voi sisältyä järjestelmien eristäminen uusien tartuntojen/tietovuodon estämiseksi.

Rikkomisen mittareiden arviointi: Mikä on loukkauksen kohteena olevien tietojen luokitus? Oliko tieto arkaluonteista? Vaikuttiko tietoturvaloukkaus sääntelyvaatimuksiin?

Käsittele kaikki infektiot/haavoittuvuudet: Mikä on yleinen prosessi tartunnan saaneiden tiedostojen poistamiseksi ja tartunnan jälkiseurausten käsittelemiseksi.

Säilytä rikkoutuneet artefaktit: Miten tuotetaan loki tapahtumasta ja mahdollisista rikosteknisistä todisteista. Sisällytä tapahtuman kuka, mitä, miksi ja missä.

Valmistaudu tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen: Tarvittaessa, miten valmistaudutaan mahdolliseen tietoturvaloukkausilmoitukseen. Tähän olisi sisällyttävä julkiset ilmoitukset, ja siinä voidaan antaa malleja.

Yhteydenpito lakiasioiden ja säännösten noudattamisen valvontaan (ja mahdollisesti lainvalvontaviranomaisiin): Yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuka on vastuussa oikeudellisista ja sääntöjen noudattamisesta ja miten tämä hoidetaan.

Palauta

Palauttaminen on tapahtumiin reagoimisen viimeinen osa. Häiriötilanteen torjuntasuunnitelmasta olisi käytävä ilmi, miten yritys jatkaa toimintaansa häiriötilanteen jälkeen, mitä kokemuksia siitä on saatu ja millaisia palautusharjoituksia olisi suoritettava:

Onnettomuuden jälkeiset harjoitukset: Miten tapahtuman aikana havaitut puutteet saadaan korjattua.

Poista riski: Riskin poistaminen ja järjestelmien palauttaminen onnettomuutta edeltävään tilaan.

Raportti: Ohjeet vaaratilanneraportin laatimiseen, jotta voidaan ehkäistä tulevia vaaratilanteita. Mutta myös ohjeita jatkuvasta rikosteknisestä tiedonkeruusta ja seurannasta turvallisuuden varmistamiseksi.

Kehykset ja standardit häiriötilanteiden torjuntasuunnitelmaa laadittaessa

Onnettomuuksien torjuntasuunnitelmaa laadittaessa voi olla hyödyllistä saada ohjeita tunnustetuilta viranomaisilta.

ISO 27001 - Liite A.16: on kansainvälisen ISO 27001 -standardin liite, jossa annetaan hyödyllisiä neuvoja siitä, miten laatia protokolla tietoturvaloukkauksen elinkaaren hallintaa varten.

NIST Incident Response Process -prosessi: NIST (National Institute of Standards and Technology) on Yhdysvaltain valtion virasto. NIST:n Incident Response Process -prosessi sisältää yksityiskohtaisesti tässä artikkelissa mainitut neljä vaihetta.

Kuinka kirjoittaa Incident Response Plan? Meidän johtopäätöksemme

Jopa tuhoisien tapahtumien tehokas käsittely lieventää tapahtuman nykyisiä ja tulevia vaikutuksia. Henkilöstön kouluttaminen on kuitenkin monivuotinen haaste, joka on ainutlaatuinen yksittäisen organisaation häiriötilanteiden torjuntasuunnitelmassa. Jokaisen häiriötilanteen lähestymistapa on erilainen; jokaisella organisaatiolla on omat uhkakuvansa ja sisäiset organisaatiorakenteensa.

Henkilökohtaista koulutussisältöä voidaan käyttää vastaamaan kunkin organisaation ainutlaatuisuutta ja sen lähestymistapaa vaaratilanteiden hallintaan. Luomalla yksilöllisen, ainutlaatuista organisaatiorakennettasi heijastavan häiriötilanteiden torjuntasuunnitelman voit varmistaa, että suojaudut erilaisilta uhkilta, joita nykyaikaiset yritykset kohtaavat.

Keskeiset vaiheet tehokkaaseen tietomurron hallintaan | Miten kirjoitetaan tehokas suunnitelma tietomurron torjumiseksi?

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.