Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten voittaa kyberturvallisuuden tiedostamisen haasteet?

0 otsikko

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Jos voimme olla varmoja yhdestä asiasta kyberturvallisuuden alalla, niin siitä, että tilanne pysyy dynaamisena ja myrskyisänä. Kyberhyökkäykset ja -loukkaukset ovat edelleen otsikoissa, ja organisaatiot ovat tulleet yhä tietoisemmiksi siitä, miten alttiita ne ovat uhkille. 

Kyberturvallisuuden tietoisuuskuukausi 

Lokakuussa alkaaNational Cyber Security Awareness Month (NCSAM), joka on Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön(DHS) käynnistämä kuukauden mittainen valistuskampanja, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta kyberturvallisuudesta ja korostaa yhteisiä ponnisteluja, joita tarvitaan kyberhyökkäysten ja -huijausten pysäyttämiseksi. 

Kansallinen kyberturvallisuuskuukausi on tärkeämpi kuin koskaan, sillä lunnasohjelmahyökkäyksiä tehdään 14 sekunnin välein ja phishing-hyökkäykset ovat lisääntyneet voimakkaasti. Vielä huolestuttavampaa on ehkä se, että90 prosenttiakaikista verkkohyökkäyksistä johtuu inhimillisistä virheistä. Tällaiset tilastot korostavat organisaatioiden kohtaamia jatkuvia ja hellittämättömiä uhkia ja tarvetta varmistaa kyberturvallisuustietoisuus kaikilla tasoilla.  

Tietoisuus on muutakin kuin kalastelua 

Vaikka käytössä on useita tietoturvakerroksia, tietoisuus kyberturvallisuudesta on edelleen monien organisaatioiden keskeinen haaste. Usein omaksutaan tilapäinen lähestymistapa, mutta on tärkeää tunnustaa, että tietoverkkotietoisuus on muutakin kuin pelkkää simuloitua tietojenkalastelua. Se edellyttää yhdistelmällistä lähestymistapaa, joka koostuu fyysisistä toimista, kuten tiedotuspäivistä ja julistekampanjoista, sekä asiaankuuluvista digitaalisista resursseista, kuten toimintatapojen hallinnasta, arvioinneista ja verkko-opiskelusta. 

Henkilöstön tietoisuus tietoverkosta 

Henkilöstön tietoisuuden lisääminen tietoverkosta

Kyberturvallisuus on kaikkien vastuulla. On hyvin dokumentoitu, että inhimilliset virheet ovat olleet vastuussa pahimmista tietomurroista, ja tämä tapahtuu useimmiten silloin, kun turvallisuuskoulutus on jäänyt taka-alalle. Tekemällä henkilöstölle tietoverkkotietoisuutta ja viestimällä niistä tuhoisista seurauksista, joita tietomurrolla voi olla organisaatiolle, työntekijät ymmärtävät paremmin, miten he voivat tunnistaa ja välttää mahdollisia tietoverkkoturvauhkia.

Integroidun lähestymistavan toteuttaminen 

Yhdennetty lähestymistapa

Monet organisaatiot tekevät sen virheen, että ne keskittyvät tietoverkkoturvallisuustietoisuuden yksittäiseen osa-alueeseen, kuten tietojenkalasteluun tai verkko-opetukseen. Vaikka nämä osa-alueet ovatkin kriittinen osa yrityksen suojaamista, menestyksekkäimmissä tietoverkkotietoisuuskampanjoissa käytetään erilaisia houkuttelevia menetelmiä, joiden avulla työntekijöille opetetaan heidän rooliaan organisaation turvallisuuden ja varmuuden ylläpitämisessä.  

Koulutuksen tulisi olla jatkuvaa 

jatkuva kyberkoulutus

Kyberturvallisuuskulttuurin kehittäminen vie aikaa. Jotta kyberuhkaympäristön kehityksessä pysytään mukana, on tärkeää, että tietoisuuskoulutusta pidetään jatkuvana prosessina, joka olisi aloitettava palvelukseenottoprosessin aikana ja jatkettava koko työsuhteen ajan.  

Tietoisuus kaikilla tasoilla 

Tietoisuus kaikilla tasoilla

Jokaisella päätöksellä, jonka joku tekee yrityksessä, millä tahansa tasolla, voi olla riskivaikutuksia. Organisaation ylimmän johtoryhmän on otettava vastuu kyberturvallisuudesta ja otettava käyttöön oikeat menettelyt ja koulutus, joilla puututaan kaikkiin riskeihin. Ylhäältä käsin annettu sävy on viime kädessä liikkeellepaneva voima, kun luodaan tietoisuutta kyberturvallisuudesta lisäävää kulttuuria. 

Säännöllinen raportointi ja tarkastelu 

säännölliset tietoverkkotietoisuutta koskevat raportit

Kun tiedotuskampanja on käynnistetty, organisaatioiden olisi säännöllisesti tarkasteltava sen tuloksia ja raportoitava niistä. Tämä on tärkeää, jotta voidaan paljastaa läheltä piti -tilanteet ja alueet, joilla teknologiaa ja prosesseja voidaan parantaa. Esimerkiksi tietojenkalastelusimulaatioiden avulla organisaatiot voivat tarkastella, kuinka alttiina niiden yritys on petollisille tietojenkalastelusähköposteille, ja ne auttavat tunnistamaan lisäkoulutusta tarvitsevan henkilöstön.  

Automatisoi kybertietoisuuskampanjat 

MetaCompliance on luonuttietoverkkotietoisuuskampanjamoduulin, joka automatisoi tietoturvatietoisuusohjelman elinkaaren. Keskusteletietoturvatietoisuusneuvojiemmekanssa siitä, miten voimme auttaa vähentämään tietoisuuskampanjan suunnitteluun tarvittavaa aikaa ja resursseja. 

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.