Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

5 vinkkiä GDPR:n noudattamiseen

0 otsikko 1

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

GDPR:n täytäntöönpanon yksivuotispäivä lähestyy, mutta monet organisaatiot kamppailevat edelleen tämän merkittävän lainsäädännön noudattamisen kanssa.

Forresterin hiljattain tekemässä tutkimuksessa todettiin, että yli puolet vastaajista ei ollut toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi toukokuun määräajan umpeutumisesta huolimatta.

Lainsäädännön noudattaminen on osoittautunut paljon haastavammaksi kuin jotkut organisaatiot olivat alun perin odottaneet. Usein valtavat tietomäärät ovat levittäytyneet monille eri alustoille ja loputtomiin, ja tietopyyntöjen lisääntyminen on aiheuttanut lisäpaineita organisaatioille, jotka kamppailevat saadakseen asiansa järjestykseen.

Tietosuoja-asetuksen noudattamisen osoittaminen on jatkuva prosessi, ja organisaatioiden on jatkuvasti tunnistettava ja käsiteltävä yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan liittyviä riskejä varmistaakseen, että ne ovat lain oikealla puolella eivätkä ole vastuussa suurista sakoista, joita voidaan määrätä noudattamatta jättämisestä.

Viime vuoden toukokuusta lähtien GDPR:n rikkomisesta on määrätty 91 sakkoa, mutta Googlelle määrätty 50 miljoonan euron sakko on tähän mennessä suurin. Taloudelliset seuraamukset ovat kohdistuneet eniten suuriin organisaatioihin, mutta suurimmalle osalle yrityksistä vaikutukset eivät ole vielä tuntuneet.

Sääntöjen noudattamatta jättämisen seuraukset ovat kuitenkin hyvin todellisia, ja jos organisaatiot rikkovat lainsäädäntöä, ne voivat joutua maksamaan tuntuvia sakkoja, vahingoittaa mainettaan ja lisätä tietoverkkohyökkäysten riskiä.

Organisaatiot voivat kuitenkin toteuttaa useita toimenpiteitä varmistaakseen, että ne ovat oikealla tiellä kohti GDPR:n noudattamista:

Parhaat vinkit GDPR:n noudattamiseen

1. Suorita säännöllisiä tarkastuksia ja riskinarviointeja

Suorita säännöllisiä tarkastuksia ja riskinarviointeja

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa täsmennetään, että organisaatioiden on suoritettava säännöllisiä tietojenkäsittelytoimien tarkastuksia ja noudatettava tietosuojan periaatteita, jotka auttavat suojaamaan tietoja. Organisaatioiden on määritettävä:

  • Mitä tietoja kerätään?
  • Mistä tiedot on hankittu?
  • Miksi tietoja kerätään?
  • Miten se käsitellään?
  • Kuinka kauan tietoja säilytetään?
  • Minne tiedot siirretään?
  • Tarvitaanko kaikki tiedot?
  • Kenellä on pääsy tietoihin?

Tietomurtojen estämiseksi organisaatioiden olisi minimoitava pääsy arkaluonteisiin tietoihin ja vähennettävä niiden paikkojen määrää, joissa tietoja säilytetään fyysisesti.

Suorittamalla säännöllisiä tarkastuksia organisaatiot voivat varmistaa, että käytössä on asianmukainen kehys asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseksi ja mahdollisten riskien vähentämiseksi.

2. Henkilöstön tietoisuuskoulutus

henkilöstön tietoisuuskoulutus

GDPR:n mukaan työntekijöiden on saatava säännöllisesti tietoturvatietoisuutta koskevaa koulutusta. Tämä koulutus on avainasemassa sen varmistamisessa, että henkilöstö tuntee yrityksen toimintatavat, säännökset ja oikeudelliset vaatimukset, joita sovelletaan heidän päivittäisiin tehtäviinsä.

Organisaatioiden on osoitettava, että henkilöstö on lukenut ja ymmärtänyt GDPR-periaatteet. Kun organisaatio pystyy toimittamaan tämän todisteen, se voi osoittaa, että tietosuojasta on tullut olennainen osa sen päivittäistä liiketoimintaa. eLearning on yksi parhaista tavoista varmistaa, että henkilöstö ymmärtää GDPR:n toimintaperiaatteet täysin.

3. Tehokkaan politiikan hallintajärjestelmän käyttöönotto

Politiikanhallintajärjestelmän täytäntöönpano

Vaatimusten noudattaminen voi osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi käyttämällä nykyisiä viestintämenetelmiä, kuten sähköpostia ja yrityksen intranetiä. Käytäntöjenhallintaohjelmiston avulla organisaatiot voivat kuitenkin virtaviivaistaa sisäisiä prosesseja, osoittaa lainsäädännön vaatimusten noudattamisen ja kohdistaa tiedot tehokkaasti niille alueille, jotka aiheuttavat suurimman tietoturvariskin.

Toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä tarjoaa organisaatioille helppokäyttöisen, keskitetyn ratkaisun tärkeiden toimintaperiaatteita koskevien asiakirjojen luomiseen, tallentamiseen ja jakeluun. Tehokas toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä tarjoaa johdonmukaisen menetelmän toimintaperiaatteiden luomiseen, lisää yrityksen menettelyjen rakennetta ja helpottaa sääntöjen noudattamisen seurantaa.

4. Luo häiriötilanteiden torjuntasuunnitelma

vaaratilanteiden torjuntasuunnitelma

Tietosuoja-asetuksen mukaan kaikkien organisaatioiden on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksista asianomaiselle valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta. Jotta organisaatiot voivat tehokkaasti noudattaa tätä pyyntöä, niillä on oltava suunnitelma, jonka avulla ne voivat reagoida kaikkiin tapahtumiin nopeasti, suunnitellusti ja koordinoidusti.

Suunnitelmassa olisi hahmotettava, mihin toimiin on ryhdyttävä, ja organisaation tietyillä henkilöillä olisi oltava määritellyt roolit ja vastuualueet, jotta he voivat tehokkaasti tehdä päätöksiä ja hallita tilannetta asianmukaisesti.

Häiriötilanteisiin reagoimista koskevan suunnitelman laatiminen auttaa kouluttamaan ja tiedottamaan henkilöstöä, parantamaan organisaatiorakenteita, lisäämään asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta ja vähentämään mahdollisia taloudellisia vaikutuksia suuronnettomuuden jälkeen.

5. Puolusta kaikki yhteyspisteet

Puolustaa yhteyspisteitä

Täydellisen GDPR-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi organisaatioiden on varmistettava, että kaikki päätelaitteet on suojattu. Valitettavasti suuri osa estettävissä olevista tietomurroista johtuu korjaamattomista järjestelmistä. Uusia haavoittuvuuksia löydetään koko ajan, ja ellei korjauksia käytetä, hakkerit käyttävät näitä haavoittuvuuksia hyväkseen murtautuakseen verkkoon.

Osoittaakseen säännösten noudattamisen organisaatioiden on osoitettava, että ne ovat toteuttaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet järjestelmiensä suojaamiseksi. Tarkastajat saattavat vaatia raportteja siitä, mitä korjauksia on käytetty ja milloin, joten on tärkeää, että organisaatioilla on käytössä oikeat järjestelmät, joilla voidaan dokumentoida tarkasti, mitä korjauksia on käytetty. Korjaukset ovat olennaisen tärkeitä, jotta koneet pysyvät ajan tasalla, vakaat ja turvassa haittaohjelmilta ja muilta uhkilta.

MetaPrivacy on suunniteltu tarjoamaan parhaita käytäntöjä yksityisyydensuojan noudattamiseen. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja siitä, miten voimme auttaa organisaatiotasi parantamaan vaatimustenmukaisuusrakennettaan.

VASTUUVAPAUTUS: Tämän blogin sisältö ja mielipiteet on tarkoitettu vain tiedoksi. Niitä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi tai muuksi ammatilliseksi neuvonnaksi, eikä niihin pidä luottaa eikä niitä pidä käsitellä yksittäisiin olosuhteisiin, tietosuojalakiin tai muuhun nykyiseen tai tulevaan lainsäädäntöön liittyvien erityisneuvojen korvikkeena. MetaCompliance ei ota vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai harhaanjohtavista lausunnoista eikä mistään tappioista, jotka voivat aiheutua tämän blogin sisältämän aineiston käyttämisestä.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.