Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Vastuullisuus: GDPR:n onnistumisen ydin

gdpr-tilinpito-blogi-4

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Vastuullisuus: GDPR:n onnistumisen ydin

GDPR-päivään on enää alle 12 kuukautta. Toukokuun 25. päivä 2018 tuo mukanaan uudet vankat rakenteet kaikille yrityksille, jotka käsittelevät henkilötietoja kaikista EU:n kansalaisista.

Vastuullisuus: GDPR:n onnistumisen ydin

Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta määrättävät sakot, jotka ovat 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia maailmanlaajuisesta vuosiliikevaihdosta, ovat olleet laajalti esillä. Tätä on vahvistanut entisestään maailmanlaajuisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen Oliver Wymanin äskettäinen analyysi, jonka mukaan FTSE 100 -yritykset voivat joutua maksamaan jopa 5 miljardin punnan sakot vuodessa, jos ne eivät noudata uutta asetusta.

Tietosuoja-asetus on enemmän kuin pelkkä laatikoiden rastittaminen ja parhaan toivominen. Jokaisen yrityksen on ehdottomasti saatava tämä asia kuntoon, ja avainasemassa on vastuullisuus.

Vastuullisuus: GDPR:n onnistumisen ydin

Tietosuojan vastuullisuuden tarve voidaan jäljittää vuoteen 1980, jolloin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) antoi yksityisyyden suojaa koskevat suuntaviivat, joissa vastuullisuutta kuvailtiin seuraavasti: "osoitetaan, miten vastuuta käytetään, ja tehdään se todennettavaksi". Tämä määritelmä soveltuu myös siihen, millainen tietosuoja-asetus tulee olemaan käytännössä. GDPR pyrkii vahvistamaan rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden vastuuta henkilötietojen käsittelystä.

Organisaatioiden on otettava käyttöön muun muassa dokumentoidut prosessit, tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit ja tietoturvamenetelmät. Niiden on myös nimitettävä tietosuojavastaava, jonka on oltava vastuussa kaikista laajamittaisista henkilötietojen käsittelyistä ja varmistettava, että käsittelytoimia koskevat tiedot pidetään ajan tasalla.

Vastuullisuus on GDPR:n käyttöönoton perusta

Euroopan tietosuojavaltuutettu toteaa vastuuvelvollisuutta koskevassa tiedotteessaan, että vastuuvelvollisuus henkilötietojen käsittelyssä edellyttää:

  • Läpinäkyvät sisäiset tietosuojapolitiikat, jotka organisaation korkein johto on hyväksynyt ja kannattanut.
  • Tiedottaminen ja kouluttaminen kaikille organisaation työntekijöille toimintalinjojen toteuttamisesta.
  • Vastuu korkeimmalla tasolla politiikan täytäntöönpanon seurannasta, täytäntöönpanon laadun arvioinnista ja osoittamisesta ulkoisille sidosryhmille ja tietosuojaviranomaisille.
  • Menettelyt, joilla puutteet ja tietoturvaloukkaukset korjataan.
Vastuullisuus: GDPR:n onnistumisen ydin

Vaikka sana vastuuvelvollisuus esiintyy tietosuoja-asetuksessa harvoin, vastuuvelvollisuuden ydinkäsite on koko tietosuoja-asetuksen perustana.

  • 5 artikla: Määrittää rekisterinpitäjän vastuuhenkilöksi, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelyä koskevien GDPR:n periaatteiden noudattamisen varmistamisesta Sen lisäksi, että rekisterinpitäjän on varmistettava GDPR:n periaatteiden noudattaminen, sen on osoitettava se useilla menettelyillä, jotka tekevät tietosuojasääntelystä todennettavissa olevan käytännön.
  • 24 artikla: todetaan, että rekisterinpitäjän olisi otettava käyttöön, tarkistettava ja päivitettävä organisaatioprosesseja osoittaakseen, että käsittelytoimet suoritetaan uusien sääntöjen mukaisesti.
  • 39 artikla: Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on "valvoa, että tätä asetusta, muita unionin tai jäsenvaltioiden tietosuojasäännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän henkilötietojen suojaa koskevia toimintalinjoja noudatetaan, mukaan lukien vastuunjako, tietoisuuden lisääminen ja käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus sekä niihin liittyvät tarkastukset".
Vastuullisuus: GDPR:n onnistumisen ydin

Yritysten on osoitettava, että ne noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, mikä tarkoittaa, että ne noudattavat ja panevat täytäntöön tietosuoja-asetuksessa esitettyjä toimintatapoja ja menettelyjä. Yritysten tehtävänä on luoda puitteet, joiden pohjalta voidaan luoda yksityisyyden suojan kulttuuri. 

Tämä tarkoittaa todellista muutosta organisaatiokulttuuriin. Vastuullisuus ei voi jäädä GDPR-valmistelujen jälkipolville, vaan sen on oltava GDPR-suunnitelmasi ytimessä nyt, toukokuussa 2018 ja ikuisesti sen jälkeen.

GDPR-sakot eivät tule vain silloin, kun tapahtuu valtava verkkohyökkäys tai -tapahtuma, vaan ne iskevät kovaa aina, kun tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin puuttuminen, tietosuojavastaavien puuttuminen organisaatiosta ja kyvyttömyys toteuttaa GDPR:n koko elinkaaren kattavaa elinkaarta. Yksikin puuttuva palapelin pala voi maksaa yrityksille valtavia summia rahaa.

GDPR edellyttää, että organisaatiot noudattavat uutta asetusta, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden tehostaa liiketoimintaa sitoutumalla henkilötietojen eettiseen käyttöön. Voit käyttää tätä vastuuvelvollisuutta esittääksesi organisaatiosi yksilön yksityisyyden suojan linnakkeena, mikä voi vaikuttaa olennaisesti siihen, valitseeko joku yrityksesi kilpailijan sijasta.

Nyt on aika toimia GDPR:n suhteen, mutta on tärkeää muistaa, että kaikissa suunnitelmissasi on oltava vastuullisuus keskeisenä osana, jotta voit noudattaa vaatimuksia toukokuussa 2018 ja varmistaa organisaatiosi tulevaisuuden varmatoimisuuden tuleviksi vuosiksi.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.