Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvoa, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten GDPR-vaatimustenmukaisuus säilytetään Covid-19:n aikana?

GDPR:n noudattaminen Covid-19:n aikana

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Covid-19 on luonut ennennäkemättömiä haasteita organisaatioille kaikkialla maailmassa. Lyhyessä ajassa organisaatioiden on täytynyt nopeasti perustaa etätoimintoja, reagoida nopeasti uusiin riskeihin, mukauttaa prosesseja ja noudattaa samalla GDPR-asetusta.

Pandemian seurauksena organisaatiot keräävät ja käsittelevät nyt uudenlaisia tietoja yksilöistä. Suuri osa näistä tiedoista kuuluu luokkiin "henkilötiedot" ja "erityiset henkilötietoryhmät", joihin molempiin sovelletaan tietosuoja-asetuksen mukaisia tiukkoja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia.

Nopea siirtyminen etätyöhön on myös korostanut tietosuojan tärkeyttä, sillä tietoverkkorikolliset pyrkivät hyödyntämään pandemiaa ja käyttämään sitä keinona käynnistää kohdennettuja hyökkäyksiä. Uusia kyberturvallisuusriskejä syntyy koko ajan, joten on ratkaisevan tärkeää, että organisaatiot toteuttavat oikeat toimenpiteet, joita tarvitaan GDPR:n edellyttämän tiukan tietoturvan ylläpitämiseksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun toimisto (ICO ) on todennut ymmärtävänsä organisaatioiden nykyiset vaikeudet ja noudattavansa "kohtuullista ja käytännöllistä" lähestymistapaa tietosuojavelvoitteiden täytäntöönpanossa. Se on kuitenkin tehnyt selväksi, että organisaatioiden odotetaan edelleen noudattavan tietosuoja-asetusta hyvällä tasolla samalla, kun ne sopeutuvat tähän uuteen työympäristöön.

GDPR-vaatimustenmukaisuus henkilötiedot

Varmistaaksesi, että organisaatiosi pysyy GDPR:n mukaisena Covid-19:n aikana, olemme esittäneet useita toimenpiteitä, joita voit toteuttaa.

Parhaat vinkit GDPR-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseen Covid-19:n aikana

1. Suorita tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA).

Jotta voisit noudattaa tietosuoja-asetusta, sinun on pystyttävä osoittamaan, että noudatat arkaluonteisia tietoja käsitellessäsi ylimääräisiä tallennusvaatimuksia. Koska terveystiedot on luokiteltu "erityiseksi henkilötietoryhmäksi", niihin liittyy suurempi riski. Yksi tapa osoittaa vastuullisuus ja varmistaa, että asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu näiden tietojen suojaamiseksi, on tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi auttaa tunnistamaan ja minimoimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit.

DPIA:ssa olisi esitettävä:

 • Käsiteltävä toiminta
 • Tietosuojariskit
 • Onko toiminta tarpeellista ja oikeasuhteista
 • Miten riskejä lievennetään
 • Vahvistus siitä, että lieventäminen on ollut tehokasta

Tietosuojan vaikutustenarviointi on ratkaisevan tärkeää, jotta voit osoittaa vaatimustenmukaisuuden ja vähentää organisaatiosi tietosuojaan liittyviä riskejä.

2. Kerää ja käsittele vain välttämättömät tiedot.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan organisaatioilla on oltava erityinen ja oikeutettu syy henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Tietoja voidaan käyttää vain tiettyihin tarkoituksiin, eikä niitä saa käsitellä mihinkään muuhun tarkoitukseen, ellei rekisteröity ole antanut siihen nimenomaista suostumustaan. Kaikki kerätyt tiedot on rajoitettava vain siihen, mikä on tarpeen näiden erityistarkoitusten saavuttamiseksi.

Tämä tarkoittaa, että organisaatiosi olisi arvioitava ja tunnistettava, minkä tyyppisiä henkilötietoja on käsiteltävä henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi. Onko esimerkiksi tarpeen tehdä lämpötilatarkastuksia, kun työntekijät tulevat toimistoon? Pitäisikö Covid-19-testissä positiivisen tuloksen saaneen työntekijän yhteyshenkilöille ilmoittaa asiasta? Organisaatio ei voi kerätä henkilötietoja vain siksi, että niistä saattaisi olla hyötyä tulevaisuudessa, vaan on oltava selkeät tavoitteet sille, miksi näitä tietoja käsitellään. Jos voit osoittaa, että lähestymistapasi on kohtuullinen, oikeudenmukainen ja oikeasuhteinen olosuhteisiin nähden, se ei todennäköisesti ole lainvastainen.

GDPR-vaatimustenmukaisuuden lämpötilatarkastus

3. Ole läpinäkyvä

Kun käsittelet henkilötietoja, sinun on oltava avoin ja rehellinen siitä, mitä teet niillä. Jos organisaatiosi on esimerkiksi testattava työntekijöitä tai kerättävä tietoja yhteystietojen jäljittämistä varten, sinun on oltava avoin ja annettava tietyt tiedot näiden henkilöiden käyttöön. Työntekijöillä on oikeus tietää, miksi tarvitset näitä tietoja, mitä aiot tehdä niillä ja kenen kanssa aiot jakaa ne.

Nämä tiedot on parasta kirjata tietosuojailmoitukseksi kutsuttuun asiakirjaan. Tietosuojailmoitus on yksi tärkeimmistä asiakirjoista, jotka sinun on laadittava, jos käsittelet henkilötietoja GDPR:n noudattamiseksi. Siinä kerrotaan pohjimmiltaan, miten keräät, käsittelet ja käytät ihmisten tietoja. Olemassa olevassa tietosuojailmoituksessasi saatetaan jo kertoa, mitä tietoja voidaan kerätä ja käsitellä terveyskriisin aikana, mutta sitä on ehkä päivitettävä, jotta siinä otetaan huomioon mahdolliset uudet tietojenkäsittelytoimet, joita toteutetaan nykyisen Covid-19-pandemian aikana.

4. Pidä tiedot turvassa

GDPR-vaatimustenmukaisuus Pidä tiedot turvassa

Kaikki hallussasi olevat henkilötiedot on säilytettävä turvallisesti ja vain niin kauan kuin on tarpeen. Säilytyspolitiikka auttaa määrittämään, milloin henkilötiedot on tarkistettava, poistettava tai hävitettävä. Fyysiset tallenteet olisi lukittava tietoturvaloukkausten estämiseksi, ja digitaalisesti tallennettujen henkilötietojen suojaamiseksi olisi toteutettava asianmukaiset turvatoimet.

Vaikka etätyöskentelyyn siirrytään nopeasti, ICO on todennut, että organisaatioiden olisi otettava käyttöön samanlaiset turvatoimenpiteet kuin ne käyttäisivät normaalioloissa. Henkilötietojen tietoturvaloukkausten estämiseksi ja kalliin verkkohyökkäyksen todennäköisyyden vähentämiseksi on tärkeää, että ylläpidät järjestelmien ja ohjelmistojen turvallisuutta ja pysyt valppaana Coronavirukseen liittyvien verkkouhkien suhteen. Työntekijöitä on myös koulutettava kehittyvistä uhkista ja opetettava käyttämään uusia tietoturvatyökaluja ja -prosesseja, jotka mahdollistavat turvallisen etätyöskentelyn.

Lisäksi organisaatioilla on edelleen lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa kaikista henkilötietojen tietoturvaloukkauksista asianomaiselle valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta.

5. Rekisteröidyn oikeuksien kunnioittaminen

Vaikka organisaatiosi toimii poikkeuksellisissa olosuhteissa, on ratkaisevan tärkeää, että se tiedottaa henkilöille heidän oikeuksistaan henkilötietoihinsa liittyen. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa yksilöille annetaan seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa - Henkilöillä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käytöstä.
 • Oikeus tutustua tietoihin - Henkilöillä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja mahdollisiin lisätietoihin. He voivat pyytää kopiota kaikista heistä hallussaan olevista tiedoista, ja se on toimitettava maksutta ja kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen - Henkilöt voivat pyytää, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen - Henkilöt voivat pyytää henkilötietojensa poistamista. Oikeus tietojen poistamiseen tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä - Tietyissä olosuhteissa henkilö voi pyytää, että hänen tietojensa jatkokäsittelyä rajoitetaan. Kun käsittelyä rajoitetaan, sinulla on lupa säilyttää heidän henkilötietonsa mutta olla käyttämättä niitä.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen - Yksilöt voivat saada ja käyttää henkilötietojaan uudelleen omiin tarkoituksiinsa muissa palveluissa.
 • Oikeus vastustaa käsittely ä - Ellei henkilötietojen käsittelylle ole perusteltua syytä, henkilöllä on oikeus vastustaa käsittelyä.
 • Automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin liittyvät oikeudet - Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on säännöksiä automaattisesta yksilöllisestä päätöksenteosta. Tämä vähentää riskiä siitä, että haitallisia päätöksiä tehdään ilman ihmisen puuttumista asiaan.

Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön oireiden tarkastuksen tai testauksen, sinun on noudatettava lisävaatimuksia. Näihin kuuluu kerättyjen tietojen käytön laillisen perusteen määrittäminen ja DPIA:n tekeminen, jos terveystietoja käsitellään laajamittaisesti.

GDPR for Dummies

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.