Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miten saada uudet työntekijät mukaan verkkotietoisuuskoulutukseen?

Miten saada uudet työntekijät mukaan tietoverkkotietoisuuskoulutukseen?

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Coronavirus-pandemia on johtanut siihen, että tietoverkkotietoisuuskoulutukseen on keskitytty uudelleen, kun organisaatiot etsivät keinoja vähentää riskejä ja kouluttaa henkilöstöä kehittyvistä uhkista.

Viime vuoden aikana lunnasohjelmahyökkäykset ovat lisääntyneet 715 prosenttia, phishing-hyökkäykset 600 prosenttia ja BEC-huijaukset (Business Email Compromise) 200 prosenttia.

Nämä huolestuttavat tilastot korostavat organisaatioiden kohtaamia jatkuvia ja hellittämättömiä uhkia, ja ehkä vielä huolestuttavampaa on se, että 90 prosenttia kaikista verkkohyökkäyksistä johtuu inhimillisistä virheistä.

Ihmisiin kohdistuvasta hyökkäyksestä on tullut helpoin tapa kohdistaa hyökkäys organisaatioon ja päästä käsiksi yrityksen arvokkaisiin tietoihin. Verkkorikolliset muuttavat jatkuvasti taktiikkaansa ja käyttävät kehittyneitä sosiaalisia tekniikoita tunkeutuakseen yritysverkkoihin.

Tietoverkkoturvallisuuden osalta työntekijät ovat ensimmäinen puolustuslinja tietoverkkorikollisuutta vastaan. Hyvien tietoturvatottumusten opettaminen henkilökunnalle on paras tapa puolustautua hyökkäyksiä vastaan ja välttää joutumasta viimeisimmäksi yritykseksi, joka joutuu uutisiin.

Parhaat vinkit uusien työntekijöiden saamiseksi mukaan tietoverkkotietoisuuskoulutukseen

Tietoverkkotietoisuuskoulutus

1. Tietoverkkotietoisuuskoulutus olisi aloitettava ensimmäisenä päivänä

Jotta henkilökuntasi ymmärtäisi kyberturvallisuuden merkityksen työpaikalla, on tärkeää, että kybertietoisuuskoulutus aloitetaan heti ensimmäisenä päivänä. Kyberturvallisuuskulttuurin kehittäminen vie aikaa, mutta jos työntekijöihin iskostetaan oikeanlainen käyttäytyminen alusta alkaen, he toimivat vastuullisesti ja ymmärtävät paremmin, miten heidän toimintansa vaikuttaa yrityksen kokonaisturvallisuuteen.

2. Tee koulutuksesta merkityksellistä

Jotta tietoverkkotietoisuutta koskeva koulutus herättäisi vastakaikua henkilöstön keskuudessa, sen on oltava organisaatiokohtaista. Eri organisaatiot kohtaavat erilaisia uhkia, joten tietoisuutta lisäävän koulutuksen on heijastettava niitä todellisia uhkia, joita henkilöstösi kohtaa päivittäin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi phishing-sähköpostit ja kohdennetut BEC-huijaukset ( Business Email Compromise ).

3. Hanki hyväksyntä ylimmältä johdolta

tietoverkkotietoisuuskoulutus - ylempi johto

Jos henkilöstön halutaan suhtautuvan vakavasti tietoverkkouhkiin, organisaation ylimmän johtoryhmän on otettava tietoverkkoturvallisuus omakseen ja otettava käyttöön oikeat menettelyt ja koulutus, joilla puututaan kaikkiin riskeihin. Ylhäältä käsin annettu sävy on viime kädessä liikkeellepaneva voima, kun luodaan tietoisuutta kyberturvallisuudesta lisäävää kulttuuria.

4. Kouluta työntekijöitäsi tietomurrosta aiheutuvista korkeista kustannuksista.

Monet työntekijät eivät yksinkertaisesti tiedä, millaisia tuhoisia seurauksia tietomurrolla voi olla heidän organisaatiolleen. Olipa kyse sitten osakekurssin laskusta, maineen vahingoittumisesta, asiakkaiden menetyksestä tai sakoista, työntekijöiden on ymmärrettävä, millaisia todellisia vaikutuksia tietoturvaloukkauksella voi olla ja miten se voi vaikuttaa suoraan yritykseesi. Henkilöstön valistaminen riskeistä on avainasemassa, kun luodaan yhteinen vastuuntunto arkaluonteisista tiedoista, joiden parissa he työskentelevät.

5. Säännöllinen tietoverkkotietoisuuskoulutus

Työntekijöiden kouluttaminen kerran vuodessa kyberturvallisuudesta ei yksinkertaisesti riitä antamaan heille valmiuksia selviytyä kehittyvien uhkien rynnistyksestä. Perinteinen valintaruutuun perustuva lähestymistapa kyberturvallisuuteen ei enää riitä aikakaudella, jolloin organisaatiot joutuvat jatkuvasti hyökkäysten kohteeksi. Tietoverkkorikollisten hyökkäysmenetelmät ovat yhä ovelampia, joten työntekijöiden on saatava säännöllisesti tietoverkkotietoisuutta lisäävää koulutusta, jotta he voivat tunnistaa uusimmat uhat ja reagoida niihin asianmukaisesti.

6. Testaa työntekijöiden tietoisuus

tietoverkkotietoisuuskoulutus -phishing-simulaatio

Tietoturvatietoisuus voidaan saavuttaa vain koulutuksen avulla, joten on tärkeää testata työntekijöiden tiedot ja taidot, jotta voidaan arvioida tarkasti, miten he ovat ymmärtäneet koulutuksen. Phishing-simulaatiot auttavat organisaatioita määrittämään, kuinka altis niiden yritys on vilpillisille phishing-sähköposteille, ja tunnistamaan lisäkoulutusta tarvitsevan henkilöstön. Valvotut simulaatiotestit auttavat työntekijöitä tunnistamaan, välttämään ja raportoimaan mahdollisista uhkista, jotka voivat uhata organisaatiosi turvallisuutta.

7. Edistetään vaaratilanteiden ilmoittamista

Kun työntekijät tulevat tietoisemmiksi tietoverkoista ja ymmärtävät paremmin uhkakuvia, heitä olisi kannustettava ilmoittamaan mahdollisista tietoturvaloukkauksista ylimmälle johdolle. Kyse voi olla esimerkiksi phishing-sähköpostista, epäilyttävästä verkkotoiminnasta tai jopa luvattomasta henkilöstä työpaikalla.

8. Korostetaan tietoverkkoturvallisuuden merkitystä työssä ja kotona.

Avain hyvään tietoverkkoturvallisuuteen työpaikalla on opettaa työntekijöille, miten he voivat omaksua nämä käytännöt kotona, yrityksen turvallisen suojauksen ulkopuolella. Useimmat sosiaaliset huijaukset ovat monitahoisia, ja hyökkääjät saattavat viikkoja tutkia uhrejaan sosiaalisessa mediassa ennen kuin he yrittävät päästä yrityksen verkkoihin. Jos henkilöstö oppii hyvien verkkotottumusten merkityksen kotona, nämä käytöstavat siirtyvät työpaikalle.

Cyber Security Awareness for Dummies

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.