MetaCompliancen tämän URL-sivuston kautta World Wide Webissä julkaisema sisältö ja aineisto ovat MetaCompliancen tai asiaankuuluvien kolmansien osapuolten omistamia teoksia, ja ne on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Niiden lataaminen, katseleminen, käyttäminen, monistaminen, jakelu tai luovuttaminen muulla kuin tässä määritellyllä tavalla on luvatonta ja rikkoo sovellettavia tekijänoikeuslakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Kunkin yksittäisen tässä julkaistun teoksen tai aineiston sisältö voi sisältää erillisiä omistusoikeuksia, tekijänoikeusilmoituksia ja/tai MetaCompliancen tai asianomaisten kolmansien osapuolten rajoittavia oikeuksia koskevia legendoja tai niihin voi sisältyä erillisiä omistusoikeuksia, tekijänoikeusilmoituksia ja/tai rajoittavia oikeuksia koskevia legendoja. MetaCompliance ei anna oikeutta tai valtuuksia käyttää, kopioida, levittää tai paljastaa mitään sisältöä tai aineistoa, jossa on tekijänoikeusilmoitus tai muu kolmannen osapuolen oikeuksia koskeva merkintä. Kaikki oikeudet sisältöön tai aineistoon, jossa on tekijänoikeusilmoitus tai muu kolmannen osapuolen oikeuksia osoittava merkintä, pidätetään asianomaiselle kolmannelle osapuolelle. MetaCompliance antaa täten luvan kopioida sisältöä tai materiaaleja, jotka MetaCompliance on julkaissut World Wide Webissä tässä URL-osoitteessa Verkkosivusto, jossa on MetaCompliancen tekijänoikeusilmoitus, omaan ei-kaupalliseen käyttöön, muu käyttö ei ole sallittua. Vastineeksi tästä luvasta hyväksyt, että tällaisen sisällön tai materiaalin kaikessa käytössä säilytetään kaikki tekijänoikeusilmoitukset tai muut niihin sisältyvät oikeuksien merkinnät. Edellä mainittu ei koske erityisesti sisältöä tai aineistoa, jossa on kolmannen osapuolen tekijänoikeusilmoitus tai oikeuksien merkintä.

Mitään tässä esitettyä ei saa tulkita siten, että se antaisi implisiittisesti, estoppelilla tai muulla tavoin lisenssin tai oikeuden MetaCompliancen tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksiin, patentteihin tai tavaramerkkeihin. Ellei edellä nimenomaisesti toisin määrätä, mitään tässä esitettyä ei saa tulkita siten, että se antaisi lisenssin tai oikeuden tekijänoikeuksiin, patentteihin tai tavaramerkkeihin.

Huomaa, että kaikki tässä asiakirjassa esitetyt tuotteet, prosessit tai teknologiat voivat olla MetaCompliancen varaamien muiden immateriaalioikeuksien alaisia, eikä niitä voida lisensoida tässä asiakirjassa.

MetaCompliance-julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Näihin julkaisuihin voidaan tehdä ajoittain muutoksia, jotka sisällytetään julkaisujen uusiin painoksiin. MetaCompliance voi tehdä parannuksia ja/tai muutoksia näissä julkaisuissa kuvattuihin tuotteisiin ja/tai ohjelmiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Jos joku MetaCompliancen julkaiseman asiakirjan katsoja vastaa MetaCompliancen julkaiseman asiakirjan sisältöön liittyvillä tiedoilla, kuten kysymyksillä, kommenteilla, ehdotuksilla tai vastaavilla, näitä tietoja pidetään ei-luottamuksellisina, eikä MetaCompliancella ole minkäänlaisia velvoitteita tällaisten tietojen suhteen, ja MetaCompliancella on vapaus kopioida, käyttää, paljastaa ja levittää tietoja muille rajoituksetta. Lisäksi MetaCompliance voi vapaasti käyttää tällaisten tietojen sisältämiä ideoita, käsitteitä, taitotietoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tällaiset tiedot sisältävien tuotteiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi.

KAIKKI SISÄLTÖ TAI MATERIAALIT, JOTKA TOIMITETAAN TÄSSÄ YHTEYDESSÄ, TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, EI NIMENOMAISTA EIKÄ EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MetaCompliance ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tai liittyvät sivuston lataamiseen, katseluun, käyttöön, kopiointiin tai käyttämiseen, JOKAISEN SISÄLTÖN TAI AINEISTON JULKAISEMISESTA, JOKAISTA Metacompliance JULKAISEE WORLD WIDE WEBISSÄ TÄSSÄ URL-SIVUSTOISSA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITETTAVAAN SUORAAN, VAIHEELLISIIN, SATTUVIIN, TAPAHTUMATTOMIIN, ERITYISIIN, RAHOITUKSELLISIIN TAI KORVAAVIIN VAHINKOIHIN TAI TIETOJEN HUKKAANTUMISEEN TAI VAHINGONKÄYTTÖÖN. (Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita edellä esitettyjä poissulkemisia tai rajoituksia, joten edellä mainitut eivät välttämättä koske sinua).