Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

5 syytä siihen, miksi tietoturvatietoisuuskoulutus ei tuota tulosta

Security Awareness Training | Kuinka vähentää cyber security riskiä?

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Koska Yhdistynyt kuningaskunta on tietoverkkorikollisuuden tiheyslistan kärjessä(4 783 uhria miljoonaa asukasta kohti), yritysten on varmistettava, että ne tekevät kaikkensa organisaationsa suojelemiseksi.

Yksi tehokkaimmista tavoista todistaa, että tietoturvatietoisuuskoulutus toimii, on se, että ohjelman tulokset osoittavat positiivista edistystä. Jos turvallisuustietoisuuskoulutuksen tulokset voisivat parantua, sinun on ymmärrettävä, miksi.

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen optimointi on ratkaisevan tärkeää, sillä kyberuhat muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja haastavammiksi. Seuraavassa on viisi syytä, miksi turvallisuuskoulutuksesi ei ehkä tuota tulosta:

#1 Motivoivan sisällön puute

Tylsistyminen on oppimisen vihollinen; suunnittelu on ratkaisevan tärkeää motivoivien ja innostavien turvallisuustietoisuuskoulutuskampanjoiden luomisessa.Toisiinsa liittyvien aktiviteettienja kiinnostavan sisällön käyttäminen on aikuiskoulutuksen parhaita käytäntöjä, ja niitä olisi käytettävä oppimiskokemusten tehostamiseen.

Turvallisuustietoisuusohjelma on suunniteltava siten, että se heijastaa todellisia kokemuksia, jotta työntekijät saadaan sitoutettua. Jos koulutus ei ole innostavaa eikä sitä voi ymmärtää, se voi kääntää koulutettavat pois, ja sitä voidaan pitää tylsänä. Tylsistynyt yleisö ei säilytä tietoa, ja heikko turvallisuuskäyttäytyminen jää ongelmaksi.

Suunnittele turvallisuuskoulutuskampanja, joka sitouttaa yleisöäsi tunnetasolla ja jossa käsitellään esimerkiksi tiettyä riskikäyttäytymistä:

Tehtäväkohtainen koulutus: käytä tehtäväkohtaisia simuloituja phishing-kampanjoita, joissa testataan työntekijöiden reagointia uhkiin, joita tietty osasto todennäköisesti kohtaa. 

Vuorovaikutteinen sisältö: käytä koulutusmateriaaleja, jotka tarjoavat vuorovaikutteisia kokemuksia ja sisältävät tarpeen mukaan tapahtuvaa oppimista; tämä antaa oppijoille neuvoja istunnon aikana ja osoittaa, missä he ovat menneet pieleen, mitä voi tapahtua ja miten toiminta voidaan estää tulevaisuudessa.

#2 Tick-Box-mentaliteetti

Säädökset voivat tarjota ruudun, johon voi laittaa rastin vaatimustenmukaisuuden osalta, mutta tämän ruudun rastittaminen ei tuota tehokkaita koulutustuloksia. Jos tietoturvatietoisuuskoulutuskampanja toteutetaan siten, että tarkoituksena on rastittaa vaatimustenmukaisuusruutu, ei todennäköisesti saada hyviä tuloksia. Turvallisuustietoisuuskoulutuksessa on viime kädessä kyse inhimillisestä kokemuksesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Sen sijaan, että tietoturvatietoisuuskoulutusta järjestetään vain vaatimustenmukaisuussyistä, kannattaa luoda hyvin suunniteltu interaktiivinen ja mukaansatempaava tapahtumaohjelma. Rakenna koulutustilaisuuksia, jotka heijastavat työntekijäpohjaasi, jotka perustuvat rooleihin, rakentuvat tietämyksen päälle ja tarjoavat oppimismahdollisuuksia, jotka jäävät mieleen.

Auta kattavan ja säännöllisen koulutusohjelman luomisessa automatisoimalla tietoturvatietoisuuskoulutuskampanja, jotta oppimista tapahtuu koko kalenterin ajan. Automatisoitu tietoturvatietoisuuskoulutus tarjoaa puitteet kiinnostavalle ja jatkuvalle sisällölle, joka edistää myönteistä turvallisuuskäyttäytymistä.

#3 Koulutuksessa ei keskitytä käyttäytymiseen

Tietoturvakoulutuksessa on käsiteltävä syvään juurtuneita käyttäytymismalleja, joita verkkorikolliset käyttävät hyväkseen manipuloidakseen työntekijöitäsi. Valitettavasti teknologiat, joita käytämme päivittäin työpaikoillamme, ovat osa tätä manipulointia, ja IBM:n Threat Intelligence Index 2022 -indeksin mukaan phishing-sähköpostit ovat edelleen verkkorikollisten suosikkityökalu.

Käyttäytymisen muuttaminen on kuitenkin vaikeaa; älä odota, että tietoturvatietoisuuskoulutuksella on vaikutusta yhdessä yössä. Koulutus siitä, miten huijarit manipuloivat ihmisiä, vaatii yhteisiä ponnisteluja, joissa käytetään kampanjasisältöä, joka on suunniteltu keskittymään huonon turvallisuuskäyttäytymisen muuttamiseen. Käytä käyttäytymiseen perustuvaa turvallisuuskoulutussisältöä, kuten vuorovaikutteisia videoita, jotta saat koulutusohjelmistasi parempia tuloksia. Näissä käyttäytymiseen perustuvissa ohjelmissa tunnistetaan riskikäyttäytyminen ja kehitetään sen avulla yksilön koulutustarpeita, ja tieto karttuu ajan myötä. 

Kampanjan suunnittelun tulisi perustua tiedossa oleviin ja odotettavissa oleviin riskeihin rakeisella, rooleihin perustuvalla ja osastokohtaisella tasolla. Näitä riskejä levittäviin käyttäytymistapoihin, kuten phishing-linkin klikkaamiseen, voidaan puuttua erikoistuneiden koulutusohjelmien, kuten simuloidun phishingin, avulla.

#4 Et tiedä, ymmärtävätkö työntekijäsi koulutuksen?

Yksi tärkeimmistä oppimisen osa-alueista on yksilöllisen kehityksen ja ymmärryksen arviointi. Jos organisaatiossasi havaitaan, että joidenkin tai kaikkien työntekijöiden turvallisuuskäyttäytyminen ei ole kehittynyt, sinun on selvitettävä, miksi nämä työntekijät eivät opi sisällöstä. Oikeantyyppisten mittaustietojen avulla voit mukauttaa turvallisuustietoisuusohjelmaa tehokkaammaksi.

Kun toteutat tietoturvatietoisuuskampanjoita, käytä sisäänrakennettuja analytiikka- ja raportointikeinoja, jotta voit luoda mittareita tarkastelua varten. Monet kehittyneet tietoturvatietoisuusjärjestelmät, kuten simuloidut phishing-alustat, tarjoavat mekanismeja, joiden avulla voidaan kerätä mittareita yksilö- tai osastokohtaisesti. Käytä näitä mittareita koulutuksen eri osa-alueiden tehokkuuden arviointiin. Saatat esimerkiksi huomata, että tietyt aiheet tai niiden esitystapa eivät ole yhtä tehokkaita käyttäytymisen muuttamisessa.

Suunnittele tietoturvatietoisuuskampanjasi siten, että keräät mittareita niiden riskien ja käyttäytymismallien perusteella, joihin haluat puuttua. Huippuriskien osalta phishing-linkkien klikkausprosentti on hyvä lähtökohta, koska mittarit kerätään phishing-simulaatioiden aikana. Kun keräät tietoja alttiudesta napsauttaa phishing-linkkiä, säädä kampanjoita sen varmistamiseksi, että ongelmakohtiin puututaan oppimispisteiden avulla. Jatka klikkausasteen mittaamista ja säädä sitä, kunnes huomaat, että phishing-linkkien klikkaukset vähenevät. Tämä iteratiivinen mukauttamisstrategia olisi toistettava muiden huonojen käyttäytymistapojen, kuten salasanan uudelleenkäytön, osalta.

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen mittarit auttavat myös arvioimaan koko ohjelmaa ja tarjoavat keinon osoittaa johdolle turvallisuuskoulutuksen tärkeys. Strategisten mittareiden analyysin tulisi olla linjassa sellaisten osa-alueiden kanssa kuin vaaratilanteiden määrä, tietoturvaloukkauksen kustannukset sekä käytäntöjen ja säännösten rikkominen. Kehittyneet tietoturvatietoisuusalustat tuottavat kattavia raportteja ja visuaalisia esityksiä, joita voit näyttää johtoryhmällesi.

#5 Yhteisöllisyys puuttuu

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen piirissä puhutaan paljon turvallisuuskulttuurin kehittämisestä. Tähän on hyvä syy. Kulttuuri, jossa turvallisuus otetaan vakavasti, johtaa parempaan turvallisuustilanteeseen.

Turvallisuutta koskevan yhteishengen puute johtaa pahoihin seurauksiin: tuoreen raportin mukaan 61 prosenttia työntekijöistä ei ilmoittaisi turvallisuusvälikohtauksesta. Tämä voi tarkoittaa, että tietoturvaloukkauksiin puuttuminen ja jatkuvien tietoturvaongelmien ehkäiseminen on monimutkaisempaa.

Kun edistät yhteisiä ponnisteluja organisaation turvaamiseksi, työntekijät tuntevat todennäköisemmin yleistä vastuuta työpaikan turvallisuudesta. Turvallisuuskulttuuri syntyy, kun turvallisuustietoisuusohjelmat ovat onnistuneita. Tehokas tietoturva-asioita koskeva koulutusohjelma antaa työntekijöille tietoa ja muuttaa huonon tietoturvakäyttäytymisen positiivisiksi toimiksi, jotka pysäyttävät tietoverkkorikollisuuden.

Kun kaikki toimivat yhdessä, kehittyy myönteisten turvallisuusasenteiden kulttuuri ja turvallisuuskulttuuri. Kun edellä mainitut neljä syytä otetaan huomioon, ne auttavat rakentamaan perustan tälle turvallisuustietoiselle kulttuurille. Tuloksena on vähemmän verkkohyökkäyksiä ja säännösten noudattaminen.

Kun valmistelet ja toteutat tietoturvatietoisuuskoulutusta vuonna 2023, tarkista, että noudatat parhaita käytäntöjä parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Kolmannen osapuolen toimittajan tietoturvatietoisuuskoulutus

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.