Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Kyberturvallisuuden haasteet NHS:ssä

Kyberturvallisuus terveydenhuollossa

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Terveydenhuoltoala on yleinen verkkorikollisten kohde. Check Point Researchin (CPR) mukaan terveydenhuollon organisaatiot joutuivat vuonna 2022 viikoittain 1426 hyökkäyksen kohteeksi.

Tilanteen vakavuutta lisää se, että tietomurroista terveydenhuollolle aiheutuvat taloudelliset kustannukset ovat nousseet. Terveydenhuoltoalan kustannukset ovat edelleen kaikista toimialoista korkeimmat, ja ne nousevat 10,10 miljoonasta dollarista vuonna 2022 10,93 miljoonaan dollariin vuonna 2023, mikä merkitsee8,2 prosentin kasvua.  

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme syitä terveydenhuoltoalan haavoittuvuuteen verkkohyökkäyksille, uhkatyyppejä ja haasteita, joita verkkoturvallisuuden alalla kohdataan. Lisäksi perehdymme NHS:n tietoturvatietoisuuskoulutuksen ratkaisevaan merkitykseen ja strategioihin, joilla voidaan parantaa kyberkestävyyttä.

Miksi terveydenhuolto? Tietoverkkorikollisuuden kohde

Runsaat tietovarastot: NHS Trustit pitävät hallussaan arkaluontoisia ja arvokkaita tietoja, kuten potilastietoja, sairaushistoriaa ja taloustietoja. Tämä tietorikkaus tekee siitä houkuttelevan kohteen tietoverkkorikollisille, jotka pyrkivät hyödyntämään tai myymään henkilötietoja pimeässä verkossa.

Kriittisten infrastruktuurien riippuvuus: Sairaalat ja terveydenhuoltolaitokset ovat vahvasti riippuvaisia toisiinsa liitetyistä järjestelmistä ja sähköisistä terveyskertomuksista. Näiden järjestelmien häiriö tai vaarantuminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia, jotka vaikuttavat potilaiden hoitoon, hoitosuunnitelmiin ja sairaalan yleiseen toimintaan. Tietoverkkorikolliset käyttävät usein tätä riippuvuutta hyväkseen aiheuttaakseen kaaosta ja vaatiakseen lunnaita.

Rahallinen hyöty: Terveydenhuoltoon kohdistuvien verkkohyökkäysten taloudellisia motiiveja ei voi jättää huomiotta. Verizonin 2023 Data Breach Investigation Report -raportin mukaan lunnasohjelmahyökkäykset ovat lisääntyneet alalla, ja verkkorikolliset salakirjoittavat arkaluonteisia tietoja ja vaativat lunnaita niiden vapauttamisesta.

Tietoverkkohyökkäysten tyypit terveydenhuollossa

Ransomware-hyökkäykset: Lunnasohjelmista on tullut laajalle levinnyt uhka terveydenhuoltoalalla. Hyökkääjät salakirjoittavat arkaluonteisia tietoja, jolloin niihin ei pääse käsiksi, kunnes lunnaat maksetaan. WannaCry-hyökkäykset vuonna 2017 osoittivat, miten tuhoisia vaikutuksia lunnasohjelmilla voi olla NHS:lle.

Phishing ja Social Engineering: Tietoverkkorikolliset käyttävät usein phishing-sähköposteja ja sosiaalista manipulointia saadakseen luvattoman pääsyn terveydenhuoltojärjestelmiin. Hyökkääjät voivat tunkeutua verkkoihin ja vaarantaa arkaluonteisia tietoja huijaamalla työntekijöitä paljastamaan kirjautumistietonsa tai klikkaamalla haitallisia linkkejä.

Sisäpiirin uhat: Sisäpiiriläiset, olivatpa ne tahallisia tai tahattomia, muodostavat merkittävän riskin terveydenhuollon kyberturvallisuudelle. Työntekijät, joilla on pääsy arkaluonteisiin tietoihin, voivat tahattomasti paljastaa tietoja huolimattomuudesta, tai pahantahtoiset sisäpiiriläiset voivat tahallaan vuotaa tai varastaa tietoja henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi.

Kyberalan haasteet Terveydenhuoltoalan tietoturva

Monet terveydenhuollon organisaatiot käyttävät edelleen vanhoja järjestelmiä, joista saattaa puuttua uusimmat tietoturvaominaisuudet. Yhteentoimivuushaasteet vaikeuttavat entisestään vankkojen tietoturvatoimien toteuttamista, mikä jättää haavoittuvuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi.

Suurin osa terveydenhuollon tietosuojaan liittyvistä tietoturvaloukkauksista johtuu työntekijöiden virheistä ja luvattomasta luovuttamisesta. Sairaaloiden jo valmiiksi ylikuormitetussa maailmassa ei ole ihme, että tietoturvatietoisuus ei ole useimmille työntekijöille päällimmäisenä mielessä.

Terveydenhuollon organisaatioiden on noudatettava lukemattomia säännöksiä, kuten HIPAA-lakia (Health Insurance Portability and Accountability Act). Vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen sekä mukautuminen kehittyviin tietoturvauhkiin on herkkä tasapainoilu, joka vaatii jatkuvia ponnisteluja ja investointeja.

Terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin monimutkainen toimitusketju siivoustarvikkeista CRM-ajanvarausmuistutusohjelmistoihin ja skannauslaitteisiin sekä lääkkeiden ilmasto-ohjattuihin kuljetuksiin. Tämän vuoksi turvallisuuskäytäntöjä on vaikea sisällyttää siihen.

Räätälöity tietoturvatietoisuuskoulutus NHS:lle

Vuonna 2023 tietoturvaloukkauksen keskimääräiset kustannukset ovat maailmanlaajuisesti hälyttävät 4,45 miljoonaa dollaria, ja 82 prosenttia näistä tapauksista johtuu inhimillisistä virheistä. Tämä korostaa sitä, että tarvitaan kohdennettuja tietoturvatietoisuuskoulutusaloitteita, joilla puututaan tietomurtojen inhimillisiin tekijöihin.

Vuoden 2022 maailmanlaajuinen kyberturvallisuustutkimus korostaa, että 87 prosenttia tietoturvajohtajista (CISO) on yhtä mieltä siitä, että tehokasta tietoturvaa ei voida saavuttaa ilman kattavaa koulutusta.

MetaCompliance tarjoaa henkilökohtaisen tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisun, joka on suunniteltu sitouttamaan työntekijät ja lisäämään valppautta, joka on tarpeen kyberturvallisuuden vahvistamiseksi. Toisin kuin yleisissä lähestymistavoissa, MetaCompliancen ratkaisussa tunnustetaan, että yhden koon strategia ei sovi kaikille.

Räätälöity kunkin organisaation yksilöllisiin vaatimuksiin, tämä räätälöity ratkaisu mukautuu tiettyihin rooleihin, vastuualueisiin ja kulttuurisiin vivahteisiin. Räätälöimällä tietoturvatietoisuuskoulutuksen tällä tavoin organisaatiot voivat muuttaa tietoturvakäyttäytymistä ja antaa työntekijöille tiedot ja taidot, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta he voivat puolustautua tehokkaasti kehittyviä uhkia vastaan.

Päätelmä

Kun NHS jatkaa digitaalista muutostaan, räätälöidyn tietoturvatietoisuuskoulutuksen tarve on ensiarvoisen tärkeää. Ymmärtämällä verkkohyökkäysten taustalla olevat motiivit, tunnistamalla kohdattavat uhkatyypit ja käsittelemällä kohdattavat ainutlaatuiset haasteet NHS-luottamushenkilöt voivat pyrkiä vahvistamaan puolustustaan ja turvaamaan niille uskotut arkaluonteiset tiedot.

Lue lisää osoitteessa: Security Awareness Training for the NHS

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.