Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Syitä, miksi organisaatiosi tarvitsee Enterprise Incident Management -ratkaisun

0 otsikko 2

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tietoverkkouhkien kasvaessa ja kehittyessä on väistämätöntä, että yritykset joutuvat jossain vaiheessa kokemaan tietoturvaloukkauksen.

Tietoturvaloukkauksia tapahtuu nykyään lähes päivittäin, ja IDC ennustaa, että vuoteen 2020 mennessä tietomurto vaikuttaa yli 1,5 miljardiin ihmiseen eli noin neljäsosaan maailman väestöstä.

Huolimatta näiden hyökkäysten yleisyydestä jopa 75 prosentilla yrityksistä ei ole käytössä minkäänlaista häiriöiden hallintasuunnitelmaa. Tämä yhdessä sen kanssa, että tietoturvaloukkauksen havaitsemiseen kuluu keskimäärin 175 päivää, tarkoittaa, että monet organisaatiot ovat surullisen huonosti valmistautuneita ja alttiita vakaville verkkohyökkäyksille.

Näiden uhkien tehokas torjuminen edellyttää, että organisaatioilla on käytössään jäsennelty häiriönhallintaratkaisu, jonka avulla ne pystyvät nopeasti tunnistamaan, reagoimaan ja lieventämään tämäntyyppisiä vaaratilanteita.

Laiminlyönti voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa maineelle, ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan organisaatioille voidaan määrätä valtavat sakot, jos ne eivät pysty osoittamaan, että ne ovat toteuttaneet kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet korkean turvallisuustason varmistamiseksi.

Se, miten hyvin organisaatiosi reagoi häiriötilanteeseen, voi olla pienen häiriön ja yrityksesi tuhon välinen ero. Häiriötilanteiden hallintaratkaisun avulla voit valmistautua odottamattomiin tilanteisiin ja varmistaa nopean reagoinnin mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin.

Enterprise Incident Management -järjestelmän käytön edut

On monia syitä, miksi organisaatiosi tulisi ottaa käyttöön Enterprise Incident Management Solution:

1. Vahvistetaan menettelyt

vakiintuneet menettelyt

Hyvin jäsennellyssä Incident Management -ratkaisussa luodaan menettelyt, jotka auttavat havaitsemaan tietoturvaloukkauksen, reagoimaan siihen ja rajoittamaan sen vaikutuksia. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään yksityiskohtainen riskinarviointi mahdollisten uhkien käsittelemiseksi. Kyse voi olla tietojenkalastelusta, lunnasohjelmista tai jopa työntekijöistä, jotka työskentelevät etänä suojaamattomilla laitteilla. Tämän jälkeen organisaatiot voivat määrittää, mitkä osa-alueet muodostavat suurimman turvallisuusriskin ja tarvitsevat vahvistusta.

Seuraava vaihe on laatia tietoturvakäytännöt, joissa määritellään vaaratilanne, miten vaaratilanne käsitellään, kuka sitä käsittelee ja mitä työkaluja käytetään vaaratilanteen hallintaan. Näiden menettelyjen avulla organisaatiot voivat reagoida nopeasti ja tehokkaasti tietoturvaloukkauksen sattuessa. 

2. Suojaa tiedot

Suojaa tietosi

Jatkuvat tietomurrot ovat osoittaneet, että kyse ei ole siitä, "jos" vaan "milloin" organisaatiota vastaan hyökätään. Tieto on arvokas hyödyke ja yksi organisaation tärkeimmistä omaisuuseristä. Jotta tiedot eivät joutuisi vääriin käsiin, organisaatiollasi on oltava perusteellinen suunnitelma, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten tiedot suojataan ja mitä menettelytapoja on noudatettava vaaratilanteessa.

Tapahtumiin reagoimisprosessissa hahmotellaan tärkeät menettelyt, joita on noudatettava, kuten:

  • Arvokkaiden tietojen tunnistaminen 
  • Turvallisuushälytysten käynnistäminen haitallisen toiminnan havaitsemiseksi.
  • Säännölliset varmuuskopiot 
  • Korjausten hallinta
  • Arkaluonteisten tietojen käytön rajoittaminen 
  • Varmistetaan, että henkilökunta tietää, miten vaaratilanteesta ilmoitetaan.

3. Kouluttaa ja tiedottaa henkilöstöä

Kouluttaa ja tiedottaa henkilöstöä

Henkilöstöllä on ratkaiseva rooli verkkohyökkäysten torjunnassa. He ovat usein ensimmäinen puolustuslinja uhkien havaitsemisessa, ja yhä useammin heihin kohdistuu eniten uhkia. Jotta henkilöstösi osaisi reagoida tehokkaasti mahdolliseen tietoturvaloukkaukseen, heidän on saatava säännöllisesti tietoisuutta verkkoturvallisuudesta koskevaa koulutusta. Tämä auttaa lisäämään tietoisuutta järjestelmissä olevien tietojen arkaluonteisuudesta, varmistamaan, että menettelyjä noudatetaan oikein, ja rakentamaan kulttuuria, jossa tietoturvan noudattamista tehostetaan.

Yksi ensimmäisistä merkeistä tietoverkkoturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden parantuneesta tietoisuudesta on lisääntynyt valppaus mahdollisten uhkien suhteen ja raportoitujen tapausten määrän kasvu. Häiriötilanteiden hallintaratkaisun pitäisi tarjota henkilöstölle helposti saatavilla oleva ja yksinkertainen tapa ilmoittaa mahdollisista ongelmista. Organisaatioiden on sitten reagoitava näihin raportoituihin vaaratilanteisiin ajoissa, jotta varmistetaan, etteivät tapahtumat pääse laajenemaan.

4. Estää sakot

välttää sakot

Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano on muuttanut sitä, miten organisaatiot reagoivat ja raportoivat mahdollisista tietoturvaloukkauksista. Uuden lainsäädännön mukaan organisaatioilla on nyt velvollisuus raportoida tietoturvaloukkauksista, ja laiminlyönti voi johtaa huomattaviin sakkoihin. GDPR:n mukaan organisaatioiden on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksista asianomaiselle valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta, muutoin ne voivat joutua maksamaan sakkoja, joiden suuruus voi olla jopa 4 prosenttia vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa.

Sakot riippuvat rikkomuksen vakavuudesta ja siitä, ovatko organisaatiot ryhtyneet toimiin osoittaakseen, että ne noudattavat sääntöjä. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen on nyt noussut keskeiseen asemaan, ja sen jälkeen, kun tietosuojalaki tuli voimaan toukokuussa 2018, tietoturvaloukkauksista on tehty lähes 60 000 ilmoitusta. On selvää, että organisaatiot ymmärtävät nyt, miten tärkeää on reagoida nopeasti mahdollisiin tapahtumiin.

5. Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen parantaminen

Asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen parantaminen

Tapahtuman taloudellisten vaikutusten lisäksi, joihin voi kuulua sakkojen maksaminen viranomaisille, korvausten maksaminen asiakkaille ja osakekurssien lasku, organisaatioille voi aiheutua vakavia mainehaittoja.

Jos organisaation arkaluonteiset tiedot ovat paljastuneet, sillä voi olla erittäin kielteinen vaikutus kuluttajien luottamukseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 70 prosenttia kuluttajista lopettaisi asioinnin yrityksen kanssa, jos se on joutunut tietomurron kohteeksi. Asiakkaat menettävät luottamuksensa organisaatioon, jos he eivät koe tietojaan turvallisiksi, ja saattavat lopulta jättää yrityksen ja vaihtaa kilpailijoihin.

Tietoturvaloukkauksen seuraukset voivat olla kauaskantoisia, ja ellei organisaatioilla ole käytössä oikeita menettelyjä tietoturvaloukkauksiin vastaamiseksi, ne asettavat liiketoimintansa suureen vaaraan.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.