Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Turvallisuustietoisuuskoulutus markkinointiosastoille

Turvallisuustietoisuuskoulutus markkinoinnille

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Verkkouhat ovat muodostuneet merkittäväksi haasteeksi organisaatioille niiden koosta riippumatta. Vaikka monet tiimit käyvät yleisen tietoturvatietoisuuskoulutuksen, on tärkeää tunnustaa, että yhden koon lähestymistapa ei aina vastaa kunkin osaston kohtaamiin ainutlaatuisiin haasteisiin.

Markkinointiosastoista, jotka usein ovat arvokkaiden asiakastietojen ja tuotemerkin maineen vartijoita, on tullut verkkohyökkäysten ensisijaisia kohteita. Markkinointitiimien puolustuskyvyn vahvistamiseksi ja kyberuhkiin liittyvien riskien vähentämiseksi organisaatioiden on tärkeää investoida markkinointiosastoille räätälöityyn kyberturvallisuustietoisuuskoulutukseen.

Tässä blogikirjoituksessa perehdymme markkinointitiimien kohtaamiin erityisiin kyberturvallisuusriskeihin ja tutkimme strategioita tehokkaan tietoturvatietoisuuskoulutuksen räätälöimiseksi markkinointiosastoille.

Markkinointitiimien kyberriskit

Markkinointitiimit toimivat dynaamisessa ja luovassa ympäristössä, jossa ne ovat usein tekemisissä erilaisten verkkoalustojen ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Heidän päivittäisiin tehtäviinsä kuuluu arkaluonteisten asiakastietojen käsittely, sähköpostikampanjoiden toteuttaminen ja sosiaalisen median kanavien hallinta. Näiden toimintojen vuoksi he ovat alttiita kohdennetuille kyberuhille, kuten phishing-hyökkäyksille, sosiaaliselle manipuloinnille ja tietomurroille.

Näiden erityisten riskien tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti tehokkaan verkkoturvallisuuskoulutusohjelman kehittämistä markkinoinnin ammattilaisille.

Yleisen turvallisuuskoulutuksen rajoitukset

Yleinen kyberturvallisuuskoulutus voi koskettaa yleisiä uhkia, mutta siinä ei useinkaan käsitellä markkinointikohtaisten riskien hienouksia. Tämä laiminlyönti voi jättää organisaatiot alttiiksi kohdennetuille hyökkäyksille, joissa hyödynnetään markkinoinnin työnkulkujen ainutlaatuisia haavoittuvuuksia. Organisaatioiden on tunnustettava, että tarvitaan erikoistuneita koulutusmoduuleja, joissa otetaan huomioon markkinointitiimien kohtaamat erityiset haasteet.

Kyberturvallisuuskoulutuksen merkityksen ymmärtäminen

Markkinointiosastojen tietoturvatietoisuuskoulutus on kriittisen tärkeää, ja sen tarjoamisesta on monia etuja:

Suojautuminen tietomurroilta: Tietoturvatietoisuuskoulutus antaa markkinoinnin ammattilaisille tiedot ja taidot tunnistaa ja torjua mahdolliset tietomurrot ja suojella kriittisiä asiakas- ja yritystietoja.

Taloudellinen turvallisuus: Koulutuksella varmistetaan, että markkinointitiimit ovat valppaina sellaisten taktiikoiden suhteen, jotka voivat johtaa taloudellisiin tappioihin.

Brändin maineen hallinta: Markkinointiosastot ovat usein brändin kasvot. Kyberturvallisuuskoulutuksen avulla tiimit voivat suojella tuotemerkin mainetta estämällä luvattoman käytön ja ylläpitämällä asiakkaiden luottamusta.

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen räätälöinti markkinointitiimeille

Phishing-tietoisuus: Kehitä koulutusmoduuleja, jotka simuloivat realistisia phishing-skenaarioita, joita markkinoinnin ammattilaiset yleisesti kohtaavat. Tämä käytännönläheinen lähestymistapa antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden tunnistaa phishing-yritykset ja reagoida niihin tehokkaasti, mikä vähentää riskiä joutua petollisen taktiikan uhriksi.

Sosiaalisen median turvallisuus: Koulutuksen tulisi kattaa parhaat käytännöt sosiaalisen median tilien suojaamiseksi, haitallisen toiminnan tunnistamiseksi ja tuotemerkin maineen suojaamiseksi verkossa.

Tietojen käsittely ja tietosuoja: Markkinointitiimit käsittelevät usein arkaluonteisia asiakastietoja. Räätälöidyssä koulutuksessa olisi korostettava turvallisen tietojenkäsittelyn merkitystä, tietosuojasäännösten noudattamista ja tietovuodon estämistä.

Yhteistyön turvallisuus: Markkinointitiimien tehdessä yhteistyötä ulkoisten virastojen ja kumppaneiden kanssa koulutukseen tulisi sisällyttää ohjeita turvallisesta viestinnästä, tietojen jakamiskäytännöistä ja kolmannen osapuolen turvatoimien varmentamisesta.

Kriisitoimien suunnittelu: Varusta markkinointitiimit taidoilla, joiden avulla ne voivat reagoida nopeasti ja tehokkaasti kyberturvallisuusvälikohtauksen sattuessa. Tähän kuuluu raportointimenettelyjen ymmärtäminen, vaikutusten lieventäminen ja yhteistyö IT- ja tietoturvaryhmien kanssa.

Päätelmä

Kyberturvallisuuden dynaamisessa toimintaympäristössä on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa markkinointitiimien kohtaamat ainutlaatuiset haasteet. Tietoturvajohtajina tietoturvatietoisuuskoulutuksen räätälöinti markkinointiammattilaisille ei ainoastaan vahvista organisaation puolustusta vaan myös edistää kyberkestävyyden kulttuuria. Ymmärtämällä erityisriskit, toteuttamalla kohdennettuja koulutusmoduuleja ja pysymällä ennakoivina uusien uhkien edessä CISO:t voivat johtaa organisaationsa turvallisempaan ja joustavampaan tulevaisuuteen.

Osastot

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.