Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miksi yhden koon koulutus ei tuota tuloksia?

Miksi yksi koko sopii kaikille - kyberturvallisuuskoulutus ei tuota tulosta.

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykyaikaisen liiketoiminnan jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä on äärimmäisen tärkeää pysyä kilpailukykyisenä ja turvallisena. Mikään organisaatio ei kuitenkaan ole immuuni kyberuhkille, minkä vuoksi kyberturvallisuutta on pidettävä yrityksen jatkuvana prioriteettina. Itse asiassa maailmanlaajuiset kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 7 prosenttia, ja yksi 31 organisaatiosta maailmassa koki lunnasohjelmahyökkäyksen viikoittain vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vaikka monet organisaatiot tunnustavat kyberturvallisuuskoulutuksen tarpeen, "yhden koon" lähestymistapa kyberturvallisuuskoulutukseen ei tuota toivottuja tuloksia. Tässä blogissa tarkastelemme syitä siihen, miksi räätälöity kyberturvallisuuskoulutus on olennaisen tärkeää työntekijöiden voimaannuttamiseksi ja organisaation turvatoimien vahvistamiseksi.

Yleisen kyberturvallisuuskoulutuksen sudenkuopat 

Kuvittele, että ostat vaatekappaleen, joka sopii kaikille, ja huomaat, että se ei sovi kenellekään täydellisesti. Vastaavasti yleiset kyberturvallisuuskoulutuskurssit, jotka väittävät palvelevansa kaikkia, eivät useinkaan vastaa yksittäisten työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita ja vastuita. Kun oppijat joutuvat kohtaamaan epäolennaista sisältöä, heillä on taipumus irrottautua koulutuksesta, mikä johtaa alhaisempaan sitoutumisasteeseen ja heikentyneeseen oppimiskokemukseen.

Räätälöity tietoisuus kyberturvallisuudesta 

Räätälöity lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä sen varmistamiseksi, että kyberturvallisuuskoulutus on työntekijöiden mieleen ja tuottaa toivottuja tuloksia. Räätälöimällä sisältöä ja muotoilemalla viestejä kohderyhmälle sopiviksi organisaatiot voivat luoda merkityksellisemmän ja kiinnostavamman oppimisympäristön. Räätälöity kyberturvallisuuskoulutus tarjoaa oppijoille juuri sitä, mitä he tarvitsevat, mikä lisää heidän motivaatiotaan olla aktiivisesti vuorovaikutuksessa sisällön kanssa ja säilyttää keskeiset tiedot tehokkaasti.

Tietoverkkoturvallisuuden sisällön mukauttaminen erityisille yleisöille 

Tietoturvakoulutuksen räätälöintiin kuuluu strategisten mukautusten tekeminen kurssin sisältöön, esitystapaan ja viestintään. Tässä lähestymistavassa otetaan huomioon erilaiset oppimistarpeet ja työtehtävät organisaatiossa, mikä viime kädessä parantaa koulutuksen kokonaisvaikutusta.

Jotta oppijat saataisiin innostumaan ja kiinnostumaan aidosti kyberturvallisuudesta, räätälöidyn tietoturvatietoisuuskoulutuksen tulisi muotoilla viesti tavalla, joka puhuttelee suoraan kohderyhmää. Selittämällä sisällön merkityksellisyys ja sen käytännön sovellukset heidän päivittäisessä työssään oppijat ovat todennäköisemmin motivoituneita ja innokkaita perehtymään aiheeseen.

Räätälöidyssä kyberturvallisuuskoulutuksessa tunnustetaan, että eri työtehtävät edellyttävät eritasoista tietoa ja asiantuntemusta. Räätälöidyssä koulutuksessa ei anneta laajaa yleiskatsausta, vaan syvennytään tehtäväkohtaisiin käsitteisiin ja taitoihin. Tämän kohdennetun lähestymistavan ansiosta työntekijät voivat keskittyä siihen, mikä liittyy suoraan heidän vastuualueisiinsa, mikä tekee oppimiskokemuksesta arvokkaamman ja sovellettavamman.

Vuorovaikutteiset elementit, kuten tietokilpailut ja arvioinnit, ovat olennainen osa räätälöityä tietoturvakoulutusta. Näitä toimintoja voidaan räätälöidä niin, että niillä voidaan puuttua tiettyihin osaamispuutteisiin tai vahvistaa tehtäväkohtaista tietämystä. Tämän seurauksena oppijat saavat luottamusta kykyihinsä ja voivat soveltaa oppimaansa suoraan työtehtäviinsä.

Lue lisää: Henkilökohtaistaminen: Henkilökohtaistaminen: Avain menestyksekkääseen tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmaan.

Räätälöidyn kyberturvallisuuskoulutuksen edut 

Räätälöidyn kyberturvallisuuskoulutuksen käyttöönotto tarjoaa lukuisia etuja sekä työntekijöille että koko organisaatiolle. Seuraavassa on lueteltu joitakin etuja:

Työntekijöiden sitoutumisen lisääminen: Räätälöity sisältö ja toteutus varmistavat, että työntekijät tuntevat henkilökohtaisesti osallistuvansa oppimiseen. Koulutusmateriaalin merkityksellisyys herättää uteliaisuutta ja lisää halua oppia, mikä johtaa suurempaan sitoutumiseen.

Parempi tiedon säilyttäminen: Kun oppijat kohtaavat sisältöä, joka liittyy suoraan heidän päivittäiseen työhönsä, he todennäköisemmin säilyttävät olennaisen tiedon ja soveltavat sitä tehokkaasti. Näin työntekijöillä on paremmat valmiudet käsitellä tietoverkkouhkia ja ottaa käyttöön parhaita turvallisuuskäytäntöjä.

Lisääntynyt sopeutumiskyky: Tietoverkkouhkien alati muuttuva luonne edellyttää, että työntekijät pysyvät ajan tasalla ja sopeutumiskykyisinä. Räätälöity koulutus tarjoaa jatkuvia oppimismahdollisuuksia, jotka auttavat työntekijöitä pysymään valppaina ja ennakoivina mahdollisten tietoturvariskien tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa.

Lue lisää: Miksi valmis kyberturvallisuuskoulutus on vanhentunutta?

Nykyisessä jatkuvasti kehittyvässä kyberturvallisuusympäristössä yhden koon kyberturvallisuuskoulutus ei riitä valmistamaan työntekijöitä riittävästi vastaamaan kasvaviin kyberuhkiin. Räätälöity oppiminen sen sijaan antaa työntekijöille valmiudet antaa merkityksellistä, tehtäväkohtaista tietoa, joka parantaa heidän taitojaan ja vahvistaa organisaation tietoturva-asennetta. Räätälöidyn kyberturvallisuuskoulutuksen avulla yritykset voivat edistää jatkuvan oppimisen kulttuuria ja varmistaa, että niiden työntekijät pysyvät kyberturvallisuuden parhaiden käytäntöjen eturintamassa.

Kolmannen osapuolen toimittajan tietoturvatietoisuuskoulutus

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.