Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Kyberturvallisuuden eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Pikaopas organisaatioiden vaaratilanteiden hallintajärjestelmiin

pikaopas vaaratilanteiden hallintaan 0 pääotsikko

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tietoturvaloukkauksia tapahtuu nykyään lähes päivittäin, ja yleisen tietosuoja-asetuksen hiljattaisen käyttöönoton myötä organisaatioiden on entistä tärkeämpää ottaa käyttöön oikeat toimenpiteet tietoturvaloukkausten varalta. Tämän vuoksi organisaatioilla on nyt entistä suurempi tarve ottaa käyttöön vaaratilanteiden hallintajärjestelmät.

Horizon Scan -raportin tutkimuksen mukaan organisaatioiden kaksi suurinta uhkaa vuonna 2018 ovat verkkohyökkäykset ja tietomurrot. Koska kyberuhat kasvavat ja kehittyvät jatkuvasti, on väistämätöntä, että yritykset joutuvat jossain vaiheessa kokemaan tietoturvaloukkauksen.

Tämän kasvavan uhan tehokkaan torjumisen kannalta on elintärkeää, että organisaatioilla on käytössään toimenpiteitä, joiden avulla ne voivat nopeasti tunnistaa, reagoida ja lieventää tämäntyyppisiä vaaratilanteita.

Tehokkaan suuronnettomuuksien hallintasuunnitelman laatiminen auttaa kouluttamaan ja tiedottamaan henkilöstöä, parantamaan organisaatiorakenteita, lisäämään asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta ja vähentämään mahdollisia taloudellisia vaikutuksia suuronnettomuuden jälkeen.

Mikä on organisaatioiden riski?

 

Organisaatiot eivät voi enää suhtautua tietoverkkoturvallisuuteen rennosti, sillä panokset ovat liian suuret! Ei kannata odottaa, että tietoturvaloukkaus tapahtuu, ja yrittää sitten reaktiivisesti laatia suunnitelma vahinkojen lieventämiseksi. Tässä vaiheessa, kun vakava tietoturvaloukkaus on tapahtunut, on jo liian myöhäistä.

Organisaatioiden on toimittava ennakoivasti ja valmistauduttava asianmukaisesti kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin, jotka voivat vaikuttaa niiden liiketoimintaan.

Tietoturvaloukkausten vaikutukset liiketoimintaan voivat vaihdella, ja jotkin tapaukset voivat tuoda esiin vakavamman taustalla olevan ongelman. Elleivät organisaatiot toteuta tehokasta vaaratilanteiden hallintasuunnitelmaa, seuraavat riskit voivat toteutua:

  • Sääntelyvaatimusten noudattamatta jättäminen

Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano on merkinnyt sitä, että organisaatioilla on velvollisuus raportoida tietoturvaloukkauksista, ja sen laiminlyönti voi johtaa huomattaviin sakkoihin. GDPR:n mukaan organisaatioiden on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksista asianomaiselle valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa niiden havaitsemisesta, muutoin ne voivat joutua maksamaan sakkoja, joiden suuruus voi olla jopa 4 prosenttia vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa (riippuen siitä, kumpi on suurempi). Sakot riippuvat rikkomuksen vakavuudesta ja siitä, ovatko organisaatiot ryhtyneet toimiin osoittaakseen, että ne noudattavat sääntöjä.

  • Liiketoiminnalle aiheutunut vahinko

Tietoturvaloukkauksen seuraukset yritykselle voivat olla kauaskantoiset. Sen lisäksi, että tietoturvaloukkauksen taloudelliset seuraukset voivat olla sakkojen maksamista, korvausten maksamista asiakkaille ja osakekurssien laskua, organisaatioille voi aiheutua vakavia mainehaittoja.

Jos organisaation arkaluonteiset tiedot ovat paljastuneet, sillä voi olla erittäin kielteinen vaikutus kuluttajien luottamukseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 70 prosenttia kuluttajista lopettaisi asioinnin yrityksen kanssa, jos se on joutunut tietomurron kohteeksi. Asiakkaat menettävät luottamuksensa organisaatioon, jos he eivät koe tietojaan turvallisiksi, ja saattavat lopulta jättää yrityksen ja vaihtaa kilpailijoihin.

Vaaratilanteiden hallinta - Miten riskiä voidaan hallita?

1. Vahinkotapahtumien raportointivalmiuden luominen

Pikaopas organisaatioiden vaaratilanteiden hallintajärjestelmiin

Mahdollisten vaaratilanteiden tehokkaan käsittelyn kannalta on tärkeää, että käytössä on raportointirakenne, jonka avulla henkilökunta voi tunnistaa vaaratilanteet ja raportoida niistä ajoissa. Raportointivalmiudet kattavat kaikki mahdolliset vaaratilanteet ja määrittelevät asianmukaiset vastatoimet. Raportointimahdollisuuden perustaminen tarkoittaa, että kriittisten vaaratilanteiden hallinta voidaan hoitaa paremmin. Tätä tukevien toimintatapojen, prosessien ja suunnitelmien olisi oltava riskiperusteisia, ja niiden olisi katettava kaikki lainsäädännölliset raportointivaatimukset.

2. Turvallisuustietoisuuskoulutus

Pikaopas organisaatioiden vaaratilanteiden hallintajärjestelmiin

Tehokas tietoturvatietoisuuskoulutus on olennaisen tärkeää, jotta henkilöstö voi tunnistaa ja reagoida asianmukaisesti kasvaviin kyberturvallisuusuhkiin. Kaikkien työntekijöiden olisi saatava tätä koulutusta organisaation kaikilla tasoilla, jotta varmistetaan, että heillä on kaikki tarvittavat taidot hyökkäyksen tunnistamiseksi.

3. Määrittele roolit ja vastuut

Pikaopas organisaatioiden vaaratilanteiden hallintajärjestelmiin

Vaaratilanteen sattuessa organisaation tietyillä henkilöillä olisi oltava määritellyt roolit ja vastuualueet, jotta he voivat tehokkaasti tehdä päätöksiä ja hallita tilannetta sen mukaisesti. Kaikkien avainhenkilöiden yhteystiedot olisi jaettava koko organisaatiossa, jotta koko henkilöstö tietää, keneen ottaa yhteyttä vaaratilanteessa.

4. Testaa vaaratilanteiden hallintasuunnitelmia

Pikaopas organisaatioiden vaaratilanteiden hallintajärjestelmiin

On tärkeää, että vaaratilanteiden hallintasuunnitelmia testataan säännöllisesti, jotta varmistetaan, että organisaatio on täysin valmistautunut vaaratilanteen sattuessa. Testien tuloksista saadaan tietoa tuleviin suunnitelmiin ja korostetaan alueita, joita voitaisiin parantaa.

5. Varmuuskopioi tiedot säännöllisesti

Pikaopas organisaatioiden vaaratilanteiden hallintajärjestelmiin

Olennaisista tiedoista olisi varmuuskopioitava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että käytössä on prosessi tietojen palauttamiseksi, jos tietoturvaloukkaus tapahtuu.

Nykyisessä kyberturvallisuusympäristössä ei ole sijaa itsetyytyväisyydelle, ja organisaatioilla on oltava vankat suunnitelmat, joilla hallitaan tehokkaasti, miten vaaratilanteet tunnistetaan, ketkä otetaan mukaan, miten uhka rajoitetaan ja poistetaan ja miten yritys dokumentoi ja raportoi tietoturvaloukkauksesta.

MetaIncident on suunniteltu tarjoamaan henkilöstölle helposti saatavilla oleva ja yksinkertainen tapa ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista. Se tarjoaa myös sääntelyviranomaisten ja hallintokomiteoiden edellyttämät tarkastukset. Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja siitä, miten tämä voisi auttaa parantamaan vaaratilanteiden raportointia organisaatiossasi.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.