Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Olennainen yhteys käytäntöjen hallinnan ja tietoturvatietoisuuden välillä

Politiikan hallinta

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Organisaatioilla on jatkuvasti edessään monimutkainen tehtävä suojata arkaluonteisia tietoja ja vahvistaa suojautumista moninaisia verkkouhkia vastaan. Yksi usein aliarvioitu mutta olennainen osa tätä puolustusta on toimintatapojen hallinnan ja tietoturvatietoisuuden välinen monimutkainen yhteys.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme näiden kahden kyberturvallisuuden pilarin välistä olennaista yhteyttä ja sitä, miten yhtenäinen lähestymistapa voi vahvistaa organisaation kestävyyttä kyberuhkia vastaan.

Mitä on toimintatapojen hallinta?

Politiikkojen hallinta käsittää politiikkojen luomisen, välittämisen ja ylläpitämisen organisaatiossa. Politiikat ohjaavat työntekijöiden toimia ja päätöksiä ja varmistavat, että ne ovat linjassa yrityksen tavoitteiden, oikeudellisten vaatimusten ja eettisten normien kanssa.

Politiikka on kuitenkin vain yksi vaihe tietoisuusprosessissa. Henkilöstö on myös koulutettava politiikan sisältöön. Tietoverkkoturvallisuuden yhteydessä toimintaperiaatteet voivat sisältää salasanojen luomiseen liittyviä menettelyjä, arkaluonteisten tietojen käyttöä koskevia sääntöjä, yrityksen laitteiden käyttöä koskevia ohjeita ja tietomurtoon reagoimista koskevia menettelyjä.

Turvallisuustietoisuuden rooli

Tietoturvatietoisuudessa on kyse siitä, että työntekijöille opetetaan tietoverkkoturvallisuuden merkitystä ja sitä, miten he tunnistavat mahdolliset uhat ja reagoivat niihin. Siihen kuuluu henkilöstön kouluttaminen tunnistamaan phishing-sähköpostit, käyttämään suojattuja verkkoja ja noudattamaan salasanojen hallinnassa parhaita käytäntöjä.

Ilman tietoturvatietoisuutta kattavimmatkin tietoturvakäytännöt voivat jäädä puutteellisiksi. Loppujen lopuksi politiikka on vain niin hyvä kuin ihmiset, jotka sitä toteuttavat.

Käytäntöjen hallinnan ja tietoturvatietoisuuden välinen yhteys

Käytäntöjen hallinta ja tietoturvatietoisuus ovat saman kolikon kaksi puolta. Näin ne toimivat yhdessä:

1. Koulutus ja täytäntöönpano: Turvallisuustietoisuus puolestaan varmistaa, että työntekijät ymmärtävät, miksi nämä toimet ovat välttämättömiä ja miten ne toteutetaan oikein.

2. Ennakoiva puolustus: Sekä politiikkojen että tietoturvatietoisuuden avulla pyritään estämään verkkohyökkäykset ennen niiden tapahtumista. Noudattamalla vakiintuneita toimintatapoja ja pysymällä valppaana mahdollisten uhkien suhteen työntekijät voivat auttaa pitämään organisaation turvassa.

3. Vaatimustenmukaisuus ja vastuuvelvollisuus: Organisaatiot voivat osoittaa, että ne noudattavat sääntelynormeja, ja asettaa henkilöt vastuuseen teoistaan. Toimintaperiaatteilla on suuri merkitys organisaatiokulttuurin muuttamisessa.

4. Jatkuva parantaminen: Politiikkojen hallinnoinnin tulisi olla jatkuva prosessi, jossa politiikkoja tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti. Samoin tietoturvatietoisuuskoulutuksen olisi oltava jatkuvaa ja heijastettava tietoverkkoturvauhkien kehittyvää tilannetta.

Kyberturvallisuuden noudattamisen kulttuurin luominen

Vaatimustenmukaisuuskulttuurin luominen on tehokkaan käytäntöjen hallinnan ja lisääntyneen turvallisuustietoisuuden yhdistelmä. Jos haluat luoda vankan kyberturvallisuuden noudattamiskulttuurin, ota huomioon nämä keskeiset vaiheet:

Sitoutuminen johtamiseen: Johtajien on näytettävä, että he ovat sitoutuneet turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. He voivat tehdä tämän sisällyttämällä turvallisuusnäkökohdat liiketoimintapäätöksiin, edistämällä turvallisuusaloitteita ja palkitsemalla sääntöjenmukaisesta käyttäytymisestä.

Viestintä ja avoimuus: Selkeä viestintä tietoverkkoturvallisuuspolitiikoista, päivityksistä ja niiden perusteluista edistää avoimuutta ja rakentaa luottamusta organisaatiossa.

Raportointikulttuuri: Organisaatioiden olisi edistettävä ympäristöä, jossa työntekijät tuntevat olonsa mukavaksi raportoida mahdollisista uhkista tai rikkomuksista ilman pelkoa kostotoimista.

Mukaan lukien: Tämä tarkoittaa, että kaikki organisaation tasot otetaan mukaan tietoturvatietoisuuskoulutukseen ja käytäntöjen päivittämiseen, aina aloittelevista työntekijöistä ylimpään johtoon.

Päätelmä

Toimintatapojen hallinta ja tietoturvatietoisuus liittyvät erottamattomasti toisiinsa, ja ne vahvistavat toisiaan turvallisen digitaalisen ympäristön luomisessa. Edistämällä tietoturvatietoisuuden kulttuuria ja toteuttamalla vankkaa käytäntöjen hallintaa organisaatiot voivat paremmin suojautua verkkouhkia vastaan.

Sosiaaliset viestit

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.