Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Mikä on toimintatapojen hallintajärjestelmä ja miksi sitä tarvitaan?

mikä on politiikan hallintajärjestelmä

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Haluat siis tietää, mikä on toimintatapojen hallintajärjestelmä ja miksi sitä tarvitaan? Käytäntöjenhallintajärjestelmä (Policy Management System, PMS) on ohjelmistoalusta, jota tyypillisesti isännöidään pilviympäristössä ja jolla keskitetään käyttöoikeudet ja hallinta.

Selkeät ja johdonmukaiset yrityskäytännöt esimerkiksi tietoverkkoturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden alalla ovat nykyaikaisella työpaikalla vakiintunut normi.

Tilastot heijastavat tätä tilannetta, sillä 80 prosentilla yrityksistä on tietojen tallentamista koskevia käytäntöjä ja 76 prosentilla etätyöskentelyä tai liikkuvaa työskentelyä koskevia käytäntöjä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdysvalloissa lähes kaikilla suurilla yrityksillä on tietoturvapolitiikka.

Toimintaperiaatteet ja menettelyt ovat yrityksen auktoriteetti tietyssä asiassa, kuten tietoverkkoturvallisuudessa, ja ne toimivat käsikirjana, jonka mukaan toimitaan. Toimintaperiaatteet sisältävät elintärkeää tietoa, jonka avulla organisaatiosi voi täyttää lainsäädännön vaatimukset, reagoida kyberuhkiin, antaa ohjeita vaaratilanteiden ilmoittamisesta, kouluttaa työntekijöitä ja tiedottaa sidosryhmille prosesseista.

Säädösten ja kyberturvallisuuden muuttuva tilanne voi kuitenkin tarkoittaa, että vakuutuskäytännöt voivat nopeasti vanhentua.

Myös sen selvittäminen, kuka on lukenut ja kuka ei ole lukenut ja hyväksynyt uusia käytäntöjä, voi olla hankala tehtävä. Tilanne voi helposti kärjistyä ja johtaa siihen, että yritys ei noudata säännöksiä. Käytäntöjen hallintaohjelmisto estää tämän tilanteen syntymisen.

Seuraavassa tarkastellaan, mikä on toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä ja mitä se voi tarjota yrityksellesi.

Politiikanhallintajärjestelmän kolme pilaria

PMS isännöi, hallinnoi, jakaa ja seuraa yrityksen käytäntöjen sisältöä. Se toimii vähän kuin asiakirjahallintajärjestelmä, mutta keskittyy käytäntöihin. PMS:ssä on yleensä sisäänrakennettu digitaalinen allekirjoitusominaisuus, jonka avulla työntekijät voivat antaa todistuksensa. Toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmä estää yritystäsi käyttämästä hajanaista ja epäoptimaalista lähestymistapaa toimintaperiaatteisiin.

Hyvä politiikan hallintajärjestelmä perustuu kolmeen tärkeään pilariin:

Pilvipohjainen: tarjoaa keskitetyn keskipisteen käytäntöjen sisällön tallentamista, hallintaa ja jakelua varten. Tämä lopettaa riippuvuuden käytäntöasiakirjojen ja -päivitysten jakelusta sähköpostitse lisäämällä versioiden, tallennuksen ja jakelun valvontakerroksen: näin varmistetaan, että käytössä on vain uusin versio käytännöstä.

Yhdennetty vastuuvelvollisuus: toimintalinjojen hyväksyminen ja vahvistaminen ovat tärkeitä toimintalinjojen hallinnan ja noudattamisen osa-alueita. Keskitetty, automatisoitu ja jakelukelpoinen palvelu, joka toimittaa käytännöt työntekijöille ja sidosryhmille, käyttää digitaalisia allekirjoituksia ja tarkastustoimintoja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi ja sopimusten tallentamiseksi.

Mittaaminen ja parantaminen: Käytäntöjen hallintajärjestelmä olisi suunniteltava siten, että se mahdollistaa mittaamisen ja tarkastuksen, jota tarvitaan käytäntöjen mukauttamiseksi ja parantamiseksi sitä mukaa, kun tapahtumat muuttavat vaatimustenmukaisuutta ja tietoturvaa.

Politiikanhallintajärjestelmien pitäisi olla myös helppokäyttöisiä. Helppokäyttöisyyttä olisi täydennettävä käyttöoikeustasoilla, jotka vaihtelevat täydestä muokkauksesta pelkkään katseluun.

Versiohallinta on olennainen osa käytäntöjen hallintaratkaisua, jota käytetään muutosten seuraamiseen: käytäntöjen luominen on usein yhteistyöprosessi; käytäntöasiakirjojen parissa työskentelevien tiimien on voitava seurata muutoksia asiakirjan elinkaaren aikana - tähän on sisällyttävä jatkuvat tarkistukset.

Politiikanhallintajärjestelmän käytön edut

Keskitetyn, automatisoidun käytäntöjenhallintajärjestelmän käytöstä saatavien riskinhallintahyötyjen lisäksi joitakin yleisiä hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

Suojaa maineesi

Invisiblyn vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan yksityisyys on kuluttajille tärkeää. Käytäntöjenhallintajärjestelmä auttaa suojaamaan yritystäsi oikeudenkäynneiltä ja sakotuksilta, mikä puolestaan auttaa ylläpitämään hyvää brändin mainetta.

Kun helpotat sellaisten tietoturva- ja tietosuojaperiaatteiden laatimista, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksia ja täyttävät säädökset, voit osoittaa sitoutuneesi yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen.

Vähennä käytäntöjen hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia ja vaivaa.

Kymmenien tuhansien sivujen käytäntöasiakirjojen tulostamisen aika on ohi pilvipohjaisen käytäntöjenhallintajärjestelmän ansiosta. Tämä ei ainoastaan auta ilmastonmuutosta vastaan käytävässä taistelussa, vaan säästää yritykselle pitkällä aikavälillä myös rahaa.

Myös työmäärä vähenee, sillä käytäntöjen ylläpitäjät voivat helpommin hallita käytäntöjen elinkaarta, päivittää niitä etänä, tarkastaa niiden liikkumisen ja käytön, paikantaa ne helposti ja varmistaa, että työntekijät ovat hyväksyneet niiden sisällön, ja kaikki tämä keskuskonsolilta.

Tietosuojasäännösten noudattaminen

Keskitetty tapa hallita käytäntöjä helpottaa tietosuoja-asetusten päivitysten seuraamista. Käytännöt voidaan päivittää nopeasti ja jakaa uudelleen työntekijöille ja muille, joiden on nähtävä ne.

Digitaalista allekirjoitustekniikkaa käyttämällä voidaan varmistaa, että muutokset hyväksytään. Kun käytänteitä käsitellään keskitetyn hallintajärjestelmän avulla, voit myös varmistaa, että vaatimustenmukaisuudesta saadaan nopeasti dokumentti- ja auditointitodisteita. Toisin sanoen PMS-järjestelmä tarjoaa paperityön ja kirjausketjun, joita tarvitaan PCI:n kaltaisten säännösten noudattamisen varmistamiseen ja ylläpitämiseen.

Henkilöstön hyväksyntä ja vastuuvelvollisuuden vahvistaminen

Toimintatapojen hallintajärjestelmän pitäisi pystyä jakamaan tärkeitä toimintatapoja työntekijöille ja kannustamaan niiden käyttöönottoa automaattisten ilmoitusten avulla. Esimerkiksi turvallisuuskäytännöissä on usein lausekkeita, joissa edellytetään, että työntekijät ymmärtävät, että tietyt toimet voivat johtaa kurinpitotoimiin.

Oikeudellisesti on tärkeää, että työntekijät ymmärtävät tämän työnsä näkökohdan ja hyväksyvät sen allekirjoittamalla politiikan digitaalisesti osoittaakseen, että he ovat lukeneet ja hyväksyneet sen. Toimintaohjeiden hallintajärjestelmä tarjoaa automaattisen menetelmän seurata toimintaohjeiden liikkeitä, kun niitä luodaan, jaetaan, päivitetään, avataan, luetaan jne. Digitaalisen allekirjoituksen avulla työntekijät ja muu henkilökunta voivat lisäksi vahvistaa käytäntöä.

Tämän elinkaaren ja allekirjoitustapahtuman tuloksena syntyy kirjausketju, joka on saatavissa raporttina PMS-järjestelmästä, mikä osoittaa työntekijöiden sitoutumisen määrällisesti ja tarjoaa menetelmän vastuuvelvollisuutta varten.

Turvallisuustietoisuuden jatkuva parantuminen on osoitettava.

Vaatimustenmukaisuutta ja tietoturvatietoisuutta voidaan mitata käytäntöjen hallintajärjestelmän tuottamien mittareiden avulla. Näin voidaan osoittaa sääntelyviranomaisille, että yrityksesi sitouttaa henkilöstönsä täysimääräisesti käytäntövaatimuksiin, mukaan lukien tietoturvahygieniaan ja tietosuojaan liittyvät odotukset.

Järjestelmät ovat paljon muutakin kuin pelkkä paikka, jossa voidaan säilyttää ja käyttää käytäntöasiakirjoja: hyvä käytäntöjenhallintajärjestelmä antaa turvallisuuspäälliköillesi mahdollisuuden luoda optimoituja käytäntöasiakirjoja koko elinkaaren ajan, jolloin muutokset ovat usein jatkuvia; keskitettyä käytäntöjenhallintaa käytetään myös vaatimustenmukaisuuden automatisointiin tuottamalla asiakirjanäyttöä tietoturvatietoisuuskoulutuksesta; käytäntöjenhallintajärjestelmä on olennainen väline, jota käytetään, kun halutaan saada työntekijät hyväksymään käytäntö.

Se tarjoaa kehyksen, jonka avulla voidaan tallentaa ja levittää odotukset, joita työntekijän rooliin liittyy kyberturvallisuuden, tietojen, säännösten ja yksityisyyden suojan osalta.

Käyttämällä käytäntöjen hallintajärjestelmää käytäntöasiakirjojen käsittelyyn yritys voi varmistaa vaatimustenmukaisuuden hallinnan ja ottaa työntekijät mukaan prosessiin.

Mikä on toimintatapojen hallintajärjestelmä ja miksi sitä tarvitaan?

Mikä on politiikan hallintajärjestelmä ranskaksi

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.