Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

GDPR yksinkertaiseksi - Mitä GDPR tarkoittaa työnantajille?

otsikko22

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Yleinen tietosuoja-asetus on suurin muutos tietosuojalainsäädäntöön yli 20 vuoteen. Sen tavoitteena on antaa EU:n kansalaisille enemmän määräysvaltaa henkilötietojensa suhteen, ja se tulee voimaan 25. toukokuuta 2018.

Vaikka kyseessä on muutos EU:n lainsäädäntöön, sen vaikutukset heijastuvat ympäri maailmaa, sillä se koskee kaikkia yrityksiä, joilla on hallussaan kansalaisten henkilötietoja Euroopassa. Näillä yrityksillä on velvollisuus noudattaa GDPR-asetusta. Se on voitto pienille ihmisille, ja siksi henkilötietojen valvonnan lisäämistä olisi kannatettava. GDPR-vaatimustenmukaisuus on kuitenkin monimutkainen haaste yrityksille.

Esimerkiksi yleistä tietosuoja-asetusta rikkovalle yritykselle voidaan määrätä sakkoja, jotka voivat olla jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Puhumattakaan mainehaitoista, joista yrityksen voi olla vaikea toipua. Seuraavassa tarkastelemme joitakin muita tapoja, joilla työnantajat joutuvat kohtaamaan ylimääräistä taakkaa pyrkiessään noudattamaan GDPR-asetusta. MetaCompliance tekee GDPR:stä yksinkertaisen.

GDPR yksinkertaisesti: - Tietojen eheys

GDPR yksinkertaiseksi - Mitä GDPR tarkoittaa työnantajille?

Tällä hetkellä työnantajien on annettava työntekijöille ja työnhakijoille tietosuojatiedote, jossa annetaan tiettyjä tietoja. Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää paljon yksityiskohtaisempia tietoja työntekijöille ja työnhakijoille, jos ne aikovat noudattaa tietosuoja-asetusta.

Tämä sisältää:


- Kuinka kauan tietoja säilytetään
- Jos tietoja siirretään muihin maihin
- Tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä pyyntö tietojen saamiseksi käyttöön
- Tiedot, joiden perusteella henkilötiedot voidaan poistaa tai oikaista tietyissä olosuhteissa.

Suostumus ja tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen GDPR:n noudattamista varten

GDPR yksinkertaiseksi - Mitä GDPR tarkoittaa työnantajille?

Monet yritykset käsittelevät nykyisin henkilötietoja työntekijöiden suostumuksen perusteella. Tätä lähestymistapaa on usein tarkasteltu, ja se vaatii tiukempia vaatimuksia, kun yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan ensi vuonna. Tämä vaikeuttaa sitä, että yritykset voivat luottaa suostumukseen tietojenkäsittelyssä. Sen sijaan yritysten on pakko tarkastella muita oikeudellisia perusteita henkilötietojen käsittelylle.

GDPR:n noudattaminen riippuu myös uudesta pakollisesta raportointivaatimuksesta. Tämä tarkoittaa, että jos tietosuojarikkomus tapahtuu, työnantajan on ilmoitettava ja toimitettava tietyt tiedot tietosuojaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos tietoturvaloukkaus on niin vakava, että se aiheuttaa riskin yksilöiden oikeuksille ja vapauksille, myös heille on ilmoitettava.

Tietosuojavastaavat

GDPR yksinkertaiseksi - Mitä GDPR tarkoittaa työnantajille?

Kuten edellisessä blogissa todettiin, vastuuvelvollisuus on avainasemassa yleisen tietosuoja-asetuksen kannalta. Siksi kaikkien viranomaisten ja yksityisten yritysten, jotka osallistuvat EU:n kansalaisten henkilötietojen säännölliseen seurantaan tai laajamittaiseen käsittelyyn, on nimitettävä tietosuojavastaava.

Yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyen niiden tehtävänä on varmistaa, että dokumentoidut prosessit, tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit ja tietoturvamenetelmät ovat käytössä ennen asetuksen voimaantuloa ensi vuonna. Ilman tietosuojavastaavia työnantajat eivät todennäköisesti saavuta GDPR:n vaatimustenmukaisuutta.

Yleinen tietosuoja-asetus tarkoittaa, että yksityisyyden suoja on laajentunut. Aiemmin eri osastot, kuten henkilöstö- tai lakiosasto, ovat lähestyneet tietosuojaa tapauskohtaisesti ja reaktiivisesti. Kun tietojen määrä koko organisaatiossa kuitenkin kasvaa räjähdysmäisesti, GDPR:n vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen tällä tavoin ei yksinkertaisesti ole enää toteuttamiskelpoinen lähestymistapa.

Oletko työnantaja ja sinulla on ajatuksia siitä, miten GDPR vaikuttaa yritykseesi? Ratkaisut GDPR:stä helposti, tai jos sinulla on yleistä kommenttia GDPR:stä, voit jättää kommentin alla.

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.