Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymisen kypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

PHMG

Kyberkestävän kulttuurin luominen
class="perfmatters-lazy"
class="perfmatters-lazy"
Onko kiire? Lataa PDF-tiedosto tästä tapaustutkimuksesta ja tallenna se myöhempää käyttöä varten!
ucisan jäsenlogo (002)

Kun yritysmaailma liikkuu nykypäivän talouden ylä- ja alamäissä, on ratkaisevan tärkeää, että organisaatiot tiedottavat tietoturvauhkien yleisyydestä ja tarpeesta varmistaa kyberturvallisuustietoisuus kaikilla tasoilla.

PHMG, maailman johtava audio-brändäystoimisto, tunnisti tarpeen kouluttaa ja voimaannuttaa työntekijöitä muuttamaan kyberturvallisuuskäyttäytymistään ja suojaamaan yritystä mahdollisilta riskeiltä.

Ennakoiva lähestymistapa tietoisuuteen

PHMG pyrki MetaCompliancen kanssa parantamaan työntekijöiden tietoisuutta kyberturvallisuudesta ja omaksumaan ennakoivan lähestymistavan turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuushaasteisiin.

Aiemmin PHMG:llä ei ollut virallista tietoisuutta kyberturvallisuudesta edistävää koulutusta, jonka avulla olisi voitu määrittää turvallisen kyberturvallisuuskäyttäytymisen rajat työntekijöiden keskuudessa. Jotta työntekijät olisivat tietoisia omasta roolistaan kyberuhkien ehkäisemisessä ja vähentämisessä, oli ratkaisevan tärkeää, että koulutus sitoutti henkilöstöä ja vahvisti organisaation sietokykyä.

"Huomasimme, että organisaatiossa oli tietovajetta kyberturvallisuuden suhteen. Koska tietomurrot ovat yhä useammin otsikoissa ja phishing-hyökkäykset ovat lisääntyneet, halusimme ottaa ennakoivan lähestymistavan kouluttaaksemme henkilöstöä kyberturvallisuuden ja prosessien merkityksestä."

Henkilökohtaisten eLearning-kurssien luominen

MetaCompliancen eLearning-kirjaston avulla PHMG voi kouluttaa henkilöstöä keskeisistä kyberturvallisuustiedoista ja -taidoista lyhyessä ja ytimekkäässä muodossa.

Otettuaan käyttöön eLearning-ohjelmistomme PHMG on voinut luoda omia henkilökohtaisia ja brändättyjä eLearning-kurssejaan kyberturvallisuuden ja yksityisyyden suojan koulutuskirjastosta.

Työntekijän käyttöoikeustasosta tai vastuualueista riippuen eLearning-sisältö vastaa työntekijän yksilöllisiin tarpeisiin, mikä tekee siitä kiinnostavampaa ja kannustaa henkilöstöä osallistumaan. PHMG voi käyttää tarinoita, realistisia skenaarioita ja kertomuksia asiayhteyden luomiseksi, ja PHMG voi käyttää animoituja ja eläviä eLearning-kursseja, jotta koulutuksesta tulisi mahdollisimman merkityksellistä työntekijöille.

"Kyberturvallisuuden on yksinkertaisesti oltava koko yrityksen laajuinen sitoumus ylhäältä alaspäin, joten oli tärkeää, että kaikki työntekijät osallistuivat koulutukseen ja että heistä tuli lopulta positiivinen voima organisaatiossa uhkilta suojautumisessa."

Analytiikan avulla johto voi myös mitata eLearning-kurssien sitoutumisastetta sekä arvioida koulutuksen suorittamisastetta koko organisaatiossa, tunnistaa henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet tarvittavaa koulutusta, ja puuttua asiaan tarvittaessa.  

Suojautuminen phishingiltä 

Phishing-hyökkäysten lisääntyminen oli PHMG:n keskeinen huolenaihe. Organisaatio oli kokenut phishing-uhkien lisääntyneen huomattavasti ja pyrkinyt parantamaan työntekijöiden valppautta.  

Nyt PHMG käyttää MetaCompliancen palkittua MetaPhish-ratkaisua ja toteuttaa simuloituja phishing-kampanjoita, joiden avulla johto voi saada näkyvyyttä käyttäjäkunnasta ja luoda perustason tietoisuuden organisaation sisällä. Alustan raportointitoimintojen avulla PHMG voi helposti tunnistaa haavoittuvuudet ja käyttäjien alttiuden sekä osoittaa eLearning-kurssien tehokkuuden. 

Phishing-simulaatiota klikkaaville henkilöille tarjotaan tarpeeseen perustuva oppimiskokemus, joka antaa välitöntä palautetta ja kouluttaa työntekijöitä ja antaa heille käyttökelpoisia ohjeita siitä, miten tulevien hyökkäysten riskiä voidaan pienentää. Näin PHMG voi helposti tunnistaa ne työntekijät, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta parantaakseen tietoisuuttaan kyberturvallisuudesta. 

Kyberturvallinen ajattelutapa

MetaCompliance-yhteistyön jälkeen PHMG on huomannut työntekijöiden ajattelutavan muuttuneen, kun työntekijät ovat yhä tietoisempia jatkuvista käyttäytymisen muutoksista, joita tarvitaan organisaation suojaamiseksi ja puolustamiseksi haitallisilta uhkilta.

"Olemme huomanneet, että tietoisuus ja valppaus on lisääntynyt koko organisaatiossa. Työntekijät kyseenalaistavat nyt pyynnöt, tarkistavat ne kahdesti helpdeskin kanssa ja organisaation yleinen kyberturvallisuuden taso on parantunut."

Aloittamalla kyberturvallisuustietoisuusohjelman, jossa tietoisuusviestintä ja oppimisharjoitukset yhdistyvät saumattomasti, PHMG:n työntekijät ovat saaneet oikeat tiedot ja työkalut, joiden avulla he voivat noudattaa parhaita kyberturvallisuuskäytäntöjä ja suojella organisaatiotaan.

Pyrkiessään ylläpitämään tietoverkkoturvallisuuden tietoisuutta kehittyvää uhkakuvaa vastaan PHMG aikoo nyt jatkaa käyttäjien sitouttamista räätälöityjen tietoturvatietoisuuskoulutusten ja räätälöityjen phishing-simulaatioiden avulla.

Luo räätälöityjä kyberturvallisuus- ja yksityisyydensuojakoulutuksia

Jos haluat lisätietoja siitä, miten MetaCompliance voi tarjota henkilöstöllesi parhaan mahdollisen verkkoturva- ja tietosuojakoulutuksen, ota yhteyttä.