Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

7-vaiheinen opas vuotuisen kyberturvallisuuden tiedotusohjelman laatimiseen

Tietoturvatietoisuusohjelma

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Organisaatioiden tehtävänä on varmistaa, että niiden tietoturvaverkot ovat turvassa haitallisilta toimijoilta. Yksi parhaista tavoista puolustautua tietomurtoa vastaan on toteuttaa kattava tietoturvatietoisuusohjelma, jossa käyttäjille kerrotaan keskeisistä verkkouhista.

Yksi suurimmista haasteista, kun haluat saada työntekijäsi osallistumaan kyberturvallisuuskoulutukseen, on käsitys, että se on tylsää eikä tuo lisäarvoa heidän päivittäiseen työhönsä. Jos työntekijöitä ei kannusteta kunnolla, he saattavat tuntea liian vähän motivaatiota kurssien suorittamiseen. Toinen ongelma on yksinkertaisesti ajan puute heidän aikatauluissaan.

kuva

Vuotuisen kyberturvallisuuskoulutuksen suunnittelu

Tehokkaan tietoturvatietoisuusohjelman luominen voi olla pelottavaa kokeneimmillekin IT-ammattilaisille, mutta oikealla lähestymistavalla sen ei tarvitse olla niin pelottavaa. Tässä oppaassa tarkastelemme seitsemää vaihetta, jotka voit ottaa laatiessasi omaa tietoturvatietoisuusohjelmaasi, jotta se olisi mahdollisimman tehokas ja rauhallinen.

Vuosittainen tietoverkkoturvallisuustietoisuusohjelma, jossa työntekijöille opetetaan tietoverkkoturvallisuutta, on kriittinen osa minkä tahansa organisaation turvallisuusstrategiaa. Ohjelmassa olisi keskityttävä opettamaan työntekijöille kyberturvallisuuden perusteet, kuten miten tunnistaa mahdolliset kyberhyökkäykset, sosiaalisen manipuloinnin merkit, haittaohjelmien vaarat ja miten suojata arkaluonteisia tietoja tietomurroilta. Ohjelmassa olisi myös annettava ajantasaista koulutusta jatkuvasti kehittyvästä kyberturvallisuusympäristöstä ja uusimmista phishing-hyökkäyksistä.

Seitsemän askelta vuotuisen kyberkoulutuksen järjestämiseen

Soveltamalla näitä seitsemää vaihetta voit laatia tietoturvatietoisuusohjelman, joka on räätälöity organisaatiosi ja sen henkilöstön erityistarpeisiin. Oikealla lähestymistavalla kyberturvallisuuden ei tarvitse olla pelottavaa - se voi olla tehokas väline tietoturvan suojaamiseen.

kuva 1

Vaihe 1: Aseta selkeät tavoitteet ja päämäärät.

Ensimmäinen askel tehokkaiden turvallisuuskoulutuskurssien luomisessa on määritellä tavoitteet ja päämäärät. Mitä haluat ohjelman saavuttavan? Ehkä heidän pitäisi tietää haittaohjelmien vaaroista tai siitä, miten phishing-sähköpostin tunnistaa? Haluatko, että he tuntevat salasanaturvallisuuden ja tietojesi suojaamisen? Kun tiedät tietoisuutta lisäävän koulutuksen tavoitteet, voit luoda ohjelman, joka vastaa erityistarpeitasi.

Vaihe 2: Määritä kohderyhmäsi

Seuraavaksi on määritettävä, kuka on kohderyhmäsi. Tämä voi tarkoittaa eri asioita organisaatiosi koosta riippuen, mutta yleisesti ottaen sen pitäisi sisältää kaikki, joilla on pääsy arkaluonteisiin tietoihin tai tietoturvaan.

Vaihe 3: Valitse toimitustapa

Kun tiedät, kuka on kohderyhmäsi, seuraava vaihe on päättää, miten sisältö toimitetaan. Voit valita useista eri menetelmistä, kuten henkilökohtaisista koulutustilaisuuksista, phishing-simulaatiosähköposteista, julisteista tai jopa pelillisestä tietoisuuskoulutuksesta. Käyttäjien testaaminen todellisilla phishing-sähköposteilla ja sosiaalisen manipuloinnin skenaarioilla auttaa heitä tunnistamaan uhkia. Tärkeintä on, että koulutustapa on räätälöity käyttäjien tarpeisiin ja ohjelman tavoitteisiin sopivaksi.

Vaihe 4: Laadukkaan sisällön käyttöönotto

Laadukkaan sisällön luominen, joka herättää vastakaikua käyttäjissä, on ehkä tärkein vaihe onnistuneen tietoturvatietoisuusohjelman laatimisessa. Sisällön pitäisi olla opettavaista ja viihdyttävää ja sen pitäisi pysyä kyberturvallisuuden nykyisten suuntausten tasalla. Harkitse "oman tuotemerkin" eLearning-koulutuksen kehittämistä, joka on räätälöity vastaamaan organisaatiosi tietoverkkoriskejä.

Vaihe 5: Luo kuukausittainen aikataulu

Kun olet kehittänyt sisällön, seuraava vaihe on laatia kuukausittainen aikataulu tietoturvatietoisuuden koulutusohjelmalle. Johdonmukaisuus on avainasemassa, kun kyse on tiedon vahvistamisesta ja parhaiden käytäntöjen muistuttamisesta käyttäjille. Harkitse, että työntekijät suorittavat päivitettyjä määräaikaisia kertauskursseja tai tietokilpailuja vuoden mittaan.

Vaihe 6: Seuraa suorituskykyä ja raportoi siitä

On tärkeää seurata tietoturvatietoisuusohjelman suorituskykyä, jotta voidaan määrittää, onko se tehokas. Käytä kyberturvallisuuden mittareita, kuten klikkausprosentteja tai koulutuksen omaksumisen tuloksia, mitataksesi ponnistelujesi onnistumista. Lisäksi näiden tulosten raportointi voi olla avainasemassa, kun halutaan osoittaa edistystä ja varmistaa sitoutuminen tuleviin aloitteisiin.

Vaihe 7: Tee tarvittavat mukautukset.

Lopuksi on tärkeää tehdä tarvittaessa muutoksia, jotta ohjelma pysyy tehokkaana. Kun kyberuhat kehittyvät, myös koulutuksen sisällön ja toteutustapojen on kehityttävä. Varmista, että tarkastelet säännöllisesti mittareita ja käyttäjäpalautetta, jotta voit mukauttaa ohjelmaasi tarpeen mukaan.

kuva 2

Vuotuisen tietoturvatietoisuuskampanjan hyödyt:

  • Työntekijät saavat paremmin tietoa tietoturvauhkista ja tietoturvaloukkauksista.
  • Organisaatiot voivat vähentää tietomurron tai muiden ilkivaltaisten verkkohyökkäysten riskiä.
  • Työntekijät tuntevat, että heillä on valtuudet suojella organisaatiota kyberuhkilta.
  • Työntekijöillä on mielenrauha, kun he tietävät ottavansa ennakoivia toimenpiteitä pysyäkseen turvassa verkossa.

Vuotuiset kyberturvallisuuskoulutusohjelmat ovat hyvä tapa varmistaa, että työntekijät pysyvät ajan tasalla uusimmista kyberuhkista. Kyberturvallisuuden verkko-opetus olisi kuitenkin räätälöitävä yksilöllisiin rooleihin ja vastuualueisiin, jotta työntekijöiden sitoutumista voidaan lisätä.

 Kun kyberturvallisuuden käsitteet esitetään tavalla, joka on merkityksellinen heidän roolinsa kannalta, käyttäjät ymmärtävät materiaalin todennäköisemmin. Näin he pystyvät tunnistamaan kyberuhkia ja kehittämään asianmukaisia vastatoimia, jotka vähentävät ihmisiin liittyviä kyberriskejä.

Ketterän lähestymistavan avulla kyberturvallisuudesta voidaan tehdä helpommin lähestyttävää ja kiinnostavampaa räätälöimällä sisältöä kielten, osastojen ja yksittäisten työtehtävien mukaan.

Lataa ilmainen vuotuisen tietoturvatietoisuuskampanjan suunnittelumalli täältä.

Kolmannen osapuolen toimittajan tietoturvatietoisuuskoulutus

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.