Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Navigointi vuonna 2024: Top Cyber Security Trends You Can't Afford to Ignore: Top Cyber Security Trends You Can't Afford to Ignore

Top Cyber Security Trends 2024, joita et voi jättää huomiotta.

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Kyberturvallisuuden dynaamisissa kehityssuuntauksissa 2024 organisaatiot ja yksilöt joutuvat liikkumaan jatkuvasti muuttuvalla taistelukentällä, jossa esiin nousevat uhat ja kehittyvät monimutkaisuudet vaativat ennakoivia toimenpiteitä mahdollisten vaarojen torjumiseksi. Kun astumme tähän vuoteen, on ratkaisevan tärkeää tutkia tärkeimpiä kyberturvallisuusuhkia ja -trendejä, jotka epäilemättä muokkaavat digitaalisia puolustusstrategioita vuonna 2024.

Tekoälyohjattujen hyökkäysten nousu: Cyber Security Trend Unveiled

Tekoäly ei ole kyberturvallisuudessa vain puolustusväline, vaan myös mahdollinen ase verkkorikollisten käsissä. Perinteisesti phishing-hyökkäykset ovat perustuneet sosiaalisiin tekniikoihin, joilla ihmisiä on huijattu paljastamaan arkaluonteisia tietoja. Tekoälyn tulon myötä verkkorikolliset ovat kuitenkin saaneet hälyttävän etulyöntiaseman pahansuovissa yrityksissään. Hyödyntämällä koneoppimisalgoritmeja hyökkääjät voivat analysoida valtavia tietomääriä ja laatia yksilöllisiä ja vakuuttavia viestejä, jotka ohittavat perinteiset turvatoimet. 

Tekoäly ei ainoastaan auta hyökkääjiä laatimaan vakuuttavia phishing-viestejä, vaan se auttaa heitä myös välttämään turvajärjestelmien havaitsemisen. Tekoälyalgoritmeja hyödyntämällä verkkorikolliset voivat analysoida ja jäljitellä laillisia viestintämalleja, jolloin perinteisten turvatoimien on vaikeampi havaita haitallista sisältöä. 

Deepfake-uhat: Synteettisten uhkien aiheuttaman kyberturvallisuustrendin purkaminen.

Deepfake-teknologia lisää entisestään tekoälyllä toimivien phishing-hyökkäysten aiheuttamia mahdollisia haittoja. Syväväärennösten avulla hyökkääjät voivat luoda realistista ääni- ja videosisältöä, joka esittää henkilöitä tai organisaatioita. Tämä manipulatiivinen tekniikka voi pettää jopa kaikkein valppaimmat ihmiset, murentaa luottamusta ja helpottaa phishing-yritysten onnistumista.

Kesäkuussa 2023 laajalti levinnyt huijaus, jossa Martin Lewisin realistinen tietokoneella luotu hahmo esitettiin, yritti kerätä rahaa oletettua sijoitusjärjestelmää varten.

Toimitusketjun hyökkäysten eskaloituminen: Kolmannen osapuolen riskien kyberturvallisuuden suuntaukset

Tietoverkkorikolliset ovat siirtämässä painopistettään toimittajien ja palveluntarjoajien verkottuneeseen verkkoon. Toimitusketjuihin kohdistuvien hyökkäysten odotetaan lisääntyvän vuonna 2024, mikä aiheuttaa riskejä organisaatioille, jotka luottavat ulkoisiin kumppaneihin erilaisten palvelujen ja tuotteiden osalta. Tämäntyyppisillä hyökkäyksillä on huomattavat seuraukset, sillä tietomurrot maksavat keskimäärin 4,64 miljoonaa dollaria.

Turvallisuustietoisuuskoulutusprosessissa navigointi ulkopuoliset toimittajat ja työntekijät herättävät usein useita kriittisiä kysymyksiä:

  • Onko kolmannen osapuolen toimittajalla käytössä tietoturvatietoisuuskoulutusohjelma?

  • Hyödyntääkö toimittaja phishing-simulaatioita ja muita phishing-tietoisuutta lisääviä koulutusvälineitä?

Nykyisen tietoverkkoturvatietoisuusohjelman tehokkuuden arviointi on ensiarvoisen tärkeää. Tällaisessa arvioinnissa voidaan osoittaa mahdolliset heikkoudet tai parannusta vaativat alueet ja varmistaa, että kaikki, joille myönnetään pääsy yrityksen resursseihin, saavat riittävästi koulutusta.

Zero Trust Security: Trust Zero Trust: Ratkaiseva kyberturvallisuustrendi vuonna 2024

Zero Trust Security on strateginen lähestymistapa, jossa ei automaattisesti luoteta mihinkään organisaation verkon sisällä tai ulkopuolella olevaan. Sen sijaan se edellyttää, että jokainen henkilö ja laite, joka yrittää päästä käsiksi verkon resursseihin, tarkistetaan riippumatta siitä, ovatko ne verkon rajojen sisä- vai ulkopuolella.

Etätyön, pilvipalveluiden ja verkkouhkien lisääntyessä perinteiset turvatoimet, joissa keskitytään verkon kehän suojaamiseen, eivät enää riitä. Organisaatiot ottavat todennäköisesti käyttöön nollaluottamuslähestymistavan suojatakseen verkkonsa, sovelluksensa ja tietonsa ja minimoidakseen luvattoman käytön riskin.

Lisää kybersodankäynnin tapauksia: Cyber Security Trends in Global Conflict

Tietoverkkosotatapahtumien määrä on kasvussa. Itse asiassa Armis-yhtiön tuore tutkimus osoittaa, että kybersodankäynnin hyökkäykset ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti. Verkkosodankäynnillä, jolla hyökätään kansakuntaa tai maata vastaan internetin välityksellä, pyritään häiritsemään tai vahingoittamaan hallitusta, armeijaa tai infrastruktuuria. Kybersodankäynnissä käytetyt taktiikat vaihtelevat suuresti, ja niihin kuuluvat muun muassa taloudellinen häirintä, sabotaasi, sähköverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset, tietojenkalasteluhyökkäykset ja lunnasohjelmat.

Lisääntynyt sääntelyn keskittyminen kyberturvallisuuteen: Vaatimustenmukaisuuden suuntaus

Vuonna 2024 kyberturvallisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota sääntelyssä. Maailmanlaajuisesti hallitusten ja sääntelyelinten odotetaan asettavan tiukempia säännöksiä ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, mikä saa organisaatiot asettamaan kyberturvallisuustoimenpiteet ja tietosuojan etusijalle.

Yksi tärkeimmistä tapahtumista tällä alalla on NIS2-direktiivin eli verkko- ja tietoturvadirektiivin käyttöönotto. Kyseessä on merkittävä säädös, jolla pyritään parantamaan tietoverkkoturvallisuutta ja suojaamaan elintärkeitä infrastruktuureja koko Euroopan unionissa.

NIS2-direktiivi perustuu edeltäjäänsä, verkko- ja tietoturvadirektiiviin, ja sen soveltamisalaa laajennetaan kattamaan useampia aloja, kuten digitaaliset palvelut sekä keskeiset ja tärkeät yksiköt. Tämä tarkoittaa, että useammilta organisaatioilta edellytetään riskinhallintakäytäntöjen käyttöönottoa ja raportointia merkittävistä tietoturvaloukkauksista. Lisäksi NIS2-direktiivissä ehdotetaan tiukempia valvontatoimenpiteitä ja suurempia taloudellisia seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä, mikä lisää merkittävästi kyberturvallisuuden noudattamisen panoksia.

Tulevaisuuden turvaaminen - sopeutuminen uusiin kyberturvallisuuden suuntauksiin

Kun navigoimme digitaalisen maiseman monimutkaisissa tilanteissa vuonna 2024, kyberturvallisuuden kestävyys edellyttää, että pysymme ajan tasalla ja ennakoivina. Edellä esitetyt uhat ja suuntaukset korostavat, että organisaatioiden on jatkuvasti mukautettava kyberturvallisuusstrategioitaan, otettava käyttöön innovatiivisia teknologioita ja pysyttävä valppaana kehittyvien riskien suhteen. Pysymällä kehityksen kärjessä voimme yhdessä rakentaa turvallisempaa digitaalista tulevaisuutta.

Cyber Security Awareness for Dummies

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.